www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 13/2018

27,99 

ISSN: 2084-8724

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 224

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 13/2018

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Praca zbiorowa

 

SPIS TREŚCI

Prof. Paweł Zygadło, Xi’an Jiaotong-Liverpool University

Face and Communication in Chinese Context

Prof. dr Wu Lan, Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim

O konotacjach kolorystycznych w kulturze chińskiej: czerwony i żółty

Mgr Anna Sroka-Grądziel, Uniwersytet Gdański

Z zagadnień leksykografi i polsko-chińskiej

Lic. Maria Magdalena Sztuka, Uniwersytet Warszawski

Początki inkulturacji teologii chrześcijańskiej do chińskiej mentalności

Mgr Monika Paliszewska-Mojsiuk, Uniwersytet Gdański

Historia imigracji Chińczyków do Stanów Zjednoczonych – pierwsza fala

Mgr Anna Gryszkiewicz, Uniwersytet Gdański

Sukces spektakli Persona. Marilyn i Wycinka Krystiana Lupy w Chinach –

analiza zjawiska na podstawie recenzji prasowych chińskiej krytyki teatralnej

Mgr Joanna Kostrzewska, Uniwersytet Gdański

Prawo autorskie Chińskiej Republiki Ludowej

Lic. Anna Czarnomska, Uniwersytet Gdański

Nowe perspektywy rozwoju w rosyjsko-chińskich relacjach gospodarczych

Mgr Anna Salamonik, Uniwersytet Gdański

Współczesne obrazy grozy –

legendy miejskie o duchach z Tajwanu i Hongkongu

Edward Kajdański, Uniwersytet Gdański

Żegluga Beniowskiego wzdłuż wybrzeży Azji Wschodniej w świetle

najnowszych odkryć (wyspy Bonin, Japonia, wyspy Liuqiu, Chiny, Makau)

Mgr Anna Ratajczak-Krajka, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Friendship Dolls – kiedy lalki stają się posłańcami

Mgr Witold Górny, Uniwersytet Jagielloński

Japońskie inspiracje dla rozwoju samorządności lokalnej w Polsce

Mgr Mateusz Kubicki, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Gdańsk

Udział japońskiej Połączonej Floty

w bitwie koło przylądka Ésperance 11–12 października 1942 r.

Mgr Anna Jassem, Tokio

International marriages in Japan: marital satisfaction

in couples of Western women and Japanese men

Mgr Chang Il You, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Próba zrozumienia relacji międzyludzkich

i rodzaje honoryfi katywności w Korei Południowej

RECENZJE

Miroslav Musil, Skutočný pribeh grófa Mórica Beňowského,

Bratislava–Taipei 2017, ss. 204 (Edward Kajdański)

SPRAWOZDANIA

Otwarcie i działalność Centrum Języka i Kultury Chińskiej

Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Śląski, 12 stycznia 2018 r. (Agnieszka Tambor)

Trzecia edycja Symbiosis Law School, Pune – International Criminal Trial

Advocacy Competition (Międzynarodowy Konkurs Orzecznictwa Karnego),

23–25 marca 2018 r. (Dawid Marko)

Konferencja naukowa Kung fu/wushu – tradycja, nauka, sport, wychowanie,

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim, Gdańsk, 12 kwietnia 2018 r.

(Wojciech Bizon, Krzysztof Brzozowski, Ewa Ciembroniewicz, Dariusz Muraszko,

Piotr Rekowski, Michał Samcik, Wu Lan, Piotr Ziemba)

Działalność Centrum Studiów Azji Wschodniej UG

w roku 2017 (Kamil Zeidler)

GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ 2018/13 5

TABLE OF CONTENTS

Prof. Paweł Zygadło, Xi’an Jiaotong-Liverpool University

Face and Communication in Chinese Context

Prof. Wu Lan, Confucius Institute at the University of Gdańsk

Colour connotations in Chinese culture: Red and Yellow

Anna Sroka-Grądziel, MSc, University of Gdańsk

On Chinese-Polish lexicography

Maria Magdalena Sztuka, BSc, University of Warsaw

The beginnings of the inculturation of Christian theology

into the Chinese mentality

Monika Paliszewska-Mojsiuk, MSc, University of Gdańsk

The fi rst wave of Chinese immigration to the United States of America

Anna Gryszkiewicz, MSc, University of Gdańsk

The success of Polish stage director Krystian Lupa’s performances

“Persona. Marylin” and “Woodcutters” in mainland China –

Spectators’ reaction and offi cial reviews

Joanna Kostrzewska, MSc, University of Gdańsk

Copyrights in the People’s Republic of China

Anna Czarnomska, BSc, University of Gdańsk

New development perspectives in Russian-Chinese economic relations

Anna Salamonik, MSc, University of Gdańsk

Contemporary dreadful ghost tales.

Urban legends from Taiwan and Hong Kong

Edward Kajdański, University of Gdańsk

Benyovszky’s travels along the coast of East Asia in the light of

the latest fi ndings (the Bonin Islands, Japan, Liuqiu Islands, China, Macau)

Anna Ratajczak-Krajka, MSc, National Museum in Gdańsk

Friendship Dolls – when dolls became messengers

Witold Górny, MSc, Jagiellonian University

Japanese inspirations for the development of local self-governance in Poland

Mateusz Kubicki, MSc, Institute of National Remembrance, Gdańsk

Japanese Navy participation in the Battle of Cape Esperance

on 11th–12th October 1942

Anna Jassem, MSc, Tokyo

International marriages in Japan: marital satisfaction

in couples of Western women and Japanese men

Chang Il You, MSc, University of Silesia in Katowice

An attempt to understand interpersonal relation

and types of honorifi cation in South Korea

REVIEWS

Miroslav Musil, Skutočný pribeh grófa Mórica Beňowského,

Bratislava–Taipei 2017, pp. 204 (Edward Kajdański)

REPORTS

Opening and activities of the Center of Chinese Language and Culture

at the University of Silesia, University of Silesia,

January 12, 2018 (Agnieszka Tambor)

Third Edition of Symbiosis Law School, Pune – International Criminal Trial

Advocacy Competition, 23–25 March 2018 (Dawid Marko)

Scientifi c conference Kung fu/wushu – tradition, science, sport, upbringing,

Confucius Institute at the University of Gdańsk, Gdańsk, April 12, 2018

(Wojciech Bizon, Krzysztof Brzozowski, Ewa Ciembroniewicz, Dariusz Muraszko,

Piotr Rekowski, Michał Samcik, Wu Lan, Piotr Ziemba)

Activities of the Center for East Asian Studies,

University of Gdańsk in 2017 (Kamil Zeidler)

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Azji Wschodniej 13/2018”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *