www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 11/2017

28,99 

ISSN: 2084-2902
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 214
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 11/2017

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Praca zbiorowa

 

SPIS TREŚCI
Prof. dr He Bin, Tokijski Uniwersytet Metropolitalny
Ceremonie pogrzebowe i sposób pochówku u Chińczyków Han . . . . . . . . . 7
Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, Uniwersytet Warszawski
Geostrategia Xi Jinpinga – od skromności do globalnej asertywności . . . . . . . 27
Mgr Sebastian Gebauer, Uniwersytet Gdański
China Heads West: “One Belt, One Road” Initiative . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Dr Ewa Cieślik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rozwój gospodarki chińskiej w okresie realnego socjalizmu –
analiza podstawowych wskaźników makroekonomicznych . . . . . . . . . . . . . 59
Mgr Paulina Król, Uniwersytet Gdański
Dyplomacja oparta na religii –
stosunki dyplomatyczne Chin z Watykanem wczoraj i dziś . . . . . . . . . . . . . 73
Mgr Magdalena Łągiewska, Uniwersytet Gdański
Urząd ombudsmana w Makau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Mgr Bi Wei, Uniwersytet Gdański
Issues in teaching Chinese characters and strategies
for foreign learners outside the Chinese character culture circle . . . . . . . . . . 98
Dr Krzysztof Brzozowski, Uniwersytet Gdański
Shaolin kung fu/wushu – skarb narodu chińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Adm. dr Stanisław Zarychta, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Japońskie siły samoobrony (JSS)
gwarantem bezpieczeństwa państwa – siły morskie i Straż Graniczna . . . . . . . 121
Dr Jacek Splisgart, Uniwersytet Gdański
Przemiany modelu rodziny a sytuacja ludzi starszych
w Japonii u progu XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Dr Nicolas Levi, Polska Akademia Nauk
The community of North Korean elites and defectors
in Eastern European Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Lic. Katarzyna Rużyczka, Uniwersytet Jagielloński
Prawo aborcyjne w Korei Południowej – pomiędzy tradycją a demokratyzacją . . . 165
Mgr Georgii Sibirtsev, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu
The “Far Eastern Hectare” federal act as the means
of reducing the decline in the population
of the Far Eastern Federal District of the Russian Federation . . . . . . . . . . . 182
RECENZJE
Chi Liu, Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej,
komentarzami opatrzył R.D. Sawyer, tłum. A. Romanek,
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009, ss. 362 (Krzysztof Gebler) . . . . . . . . . . . . 189
SPRAWOZDANIA
International Cultural Exchange School, East China University
of Political Science and Law, 29 lutego – 1 lipca 2016 r.,
9 września 2016 r. – 1 stycznia 2017 r. (Monika Godecka, Natalia Ordon) . . . . . . . 191
2. edycja konferencji „Dzień Azji i Pacyfi ku”
w Sejmie RP, Warszawa, 5 października 2016 r. (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . 192
2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Educational Value
of Traditional Karate-do”, Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki,
Dojo Stara Wieś, 13 października 2016 r. (Joanna Kamień) . . . . . . . . . . . . . . 195
Pobyt naukowy na China Youth University of Political Science w Pekinie,
15 października – 12 listopada 2016 r. (Anna Dobaczewska) . . . . . . . . . . . . . . 198
Międzynarodowa Konferencja „Painting and History”, Chinese Academy of Art,
Hangzhou, 4–5 stycznia 2017 r. (Aleksander Świeszewski) . . . . . . . . . . . . . . . 199
Działalność Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego
w latach 2012–2016 (Kamil Zeidler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ 2017/11 5
TABLE OF CONTENTS
Prof. He Bin, Tokyo Metropolitan University
The Han Chinese funeral ceremonies and burial manners . . . . . . . . . . . . . 7
Prof. Bogdan Góralczyk, University of Warsaw
Geostrategy of Xi Jinping: from low profi le to global assertiveness . . . . . . . . 27
Sebastian Gebauer, MSc, University of Gdańsk
China Heads West: “One Belt, One Road” Initiative . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ewa Cieślik, PhD, Poznań University of Economics and Business
The development of the Chinese economy in the period of real socialism:
an analysis of basic macroeconomic indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Paulina Król, MSc, University of Gdańsk
Religious diplomacy: China and Vatican (now and then) . . . . . . . . . . . . . . 73
Magdalena Łągiewska, MSc, University of Gdańsk
The ombudsman in Macau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Bi Wei, MSc, University of Gdańsk
Issues in teaching Chinese characters and strategies
for foreign learners outside the Chinese character culture circle . . . . . . . . . . 98
Krzysztof Brzozowski, PhD, University of Gdańsk
Shaolin kung fu/wushu: a treasure of the Chinese Nation . . . . . . . . . . . . . . 112
Adm Stanisław Zarychta, PhD, Polish Naval Academy in Gdynia
The Japan Self-Defense Forces as the guarantee of safety:
the Navy and the Border Guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Jacek Splisgart, PhD, University of Gdańsk
Transformation of the family model and the situation
of elderly people in Japan at the beginning of the 21st century . . . . . . . . . . 138
Nicolas Levi, PhD, Polish Academy of Sciences
The community of North Korean elites and defectors
in Eastern European Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Katarzyna Rużyczka, BSc, Jagiellonian University
Abortion law in South Korea: between tradition and democratization . . . . . . . 165
Georgii Sibirtsev, MSc, Voronezh State University
The “Far Eastern Hectare” federal act as the means
of reducing the decline in the population
of the Far Eastern Federal District of the Russian Federation . . . . . . . . . . . 182
REVIEWS
Chi Liu, Sto niekonwencjonalnych strategii. Zasady sztuki wojennej
(100 unconventional strategies. The rules of martial art),
comments by R.D. Sawyer, translated by A. Romanek,
Helion, Gliwice 2009, pp. 362 (Krzysztof Gebler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
REPORTS
International Cultural Exchange School, East China University
of Political Science and Law, 29 February – 1 July 2016,
9 September 2016 – 1 January 2017 (Monika Godecka, Natalia Ordon) . . . . . . . . 191
2nd edition of the “Asia and Pacifi c Day” conference
at the lower house of the Polish parliament,
Warsaw, 5 October 2016 (Magdalena Łągiewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
2nd International Conference “The Educational Value
of Traditional Karate-do”, Centre for Japanese Sport and Martial Arts,
Dojo Stara Wieś, 13 October 2016 (Joanna Kamień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
China Youth University of Political Science in Beijing – scientifi c visit,
15 October – 12 November 2016 (Anna Dobaczewska) . . . . . . . . . . . . . . . . 198
International Conference “Painting and History”, Chinese Academy of Art,
Hangzhou, 4–5 January 2017 (Aleksander Świeszewski) . . . . . . . . . . . . . . . . 199
The activities of the Centre for East Asian Studies
at the University of Gdańsk in 2012–2016 (Kamil Zeidler) . . . . . . . . . . . . . . 201

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Azji Wschodniej 11/2017”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *