www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Współczesne problemy badawcze w politologii

39,00 

ISBN: 978-83-7865-263-2
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 584
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Współczesne problemy badawcze w politologii

autor: Jakub Potulski

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Publikacja Współczesne wyzwania badawcze w politologii porusza zagadnienia związane z współczesnymi przemianami cywilizacyjnymi i wynikającymi z tego wyzwaniami dla nauk o polityce. Autor stara się wskazać na dominujące w nauce światowej trendy oraz identyfikować pola badawcze, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem i są uważane za szczególnie wartościowe ze względu na przyszłość i rozwój dyscypliny. Wskazuje na kluczowe jego zdaniem tematy badawcze, które w najbliższych latach będą wyznaczały tożsamość badawczą nauk o polityce i podkreśla, że dynamika życia społeczno-politycznego określa w dużym stopniu dynamikę rozwoju nauk o polityce, która nieustannie się zmienia: to, co jeszcze do niedawna wydawać się mogło „pewne” i „niewzruszone”, dzisiaj nierzadko bywa poddawane w wątpliwość, a nawet odrzucane, zmieniają się układy odniesienia, interpretacje i oceny.

 

 

SPIS TREŚCI
WSTĘP / 8
I. ZŁOŻONOŚĆ / 31
1. Postdyscyplinarność? / 32
2. Kompleksowość (complexity) i chaos / 37
3. Złożoność i nauki społeczne / 49
4. Complexity Turn / 58
II. GLOBALNOŚĆ / 71
1. Czym jest globalizacja? / 72
2. Kształtowanie się globalnego ładu / 75
3. Globalność – nowa kondycja świata / 82
4. Dyskurs globalizacji / 85
5. Globalistyka – metanauka? / 96
6. Globalistyka politologiczna / 101
III. INFORMACJONIZM / 116
1. Społeczeństwo informacyjne / 118
2. Galaktyka Internetu / 122
3. Zmiana władzy / 129
4. Przemoc symboliczna i softpower / 137
5. Mediatyzacja / 144
6. E-demokracja, e-government / 150
IV. GOVERNANCE, CZYLI RZĄDZENIE
W GLOBALNYCH I KOMPLEKSOWYCH STRUKTURACH / 168
1. Rządzenie / 170
2. Governance – nowa organizacja władz publicznych / 175
6 Spis treści
3. Global governance – zarządzanie na poziomie globalnym / 178
4. Modele zarządzania / 193
5. Od rządzenia do zarządzania / 202
V. PAŃSTWO / 210
1. Czym jest państwo? / 212
2. Państwo nowoczesne / 218
3. Kryzys nowoczesnego państwa / 225
4. Ponowoczesne państwo – kosmopolityczne państwo-sieć? / 236
5. Wyzwania wobec nowoczesnego państwa / 246
VI. PRZESTRZEŃ / 251
1. Przestrzeń społeczna / 254
2. Geopolityka / 258
3. Deterytorializacja / 267
4. Geografia globalizacji / 274
5. Glokalizacja / 280
6. Przestrzeń i rewolucja informatyczna / 284
VII. RYZYKO / 296
1. Trauma / 297
2. Społeczeństwo ryzyka / 300
3. Problemy globalne / 308
4. Konflikty zbrojne i proliferacja broni masowego rażenia / 317
5. Człowiek i jego środowisko naturalne / 321
6. Ubóstwo / 326
7. Prekariat / 330
8. Terroryzm / 334
VIII. KRYZYS / 343
1. Kryzys / 344
2. Fordyzm – keynesizm i kryzys lat siedemdziesiątych / 351
3. Neoliberalizm / 357
4. Nowa globalna gospodarka / 366
5. Kryzys „2007 plus” / 375
IX. BEZPIECZEŃSTWO / 387
1. Bezpieczeństwo w nauce o stosunkach międzynarodowych / 391
2. Współczesne koncepcje bezpieczeństwa / 395
Spis treści 7
3. Security studies / 403
4. Zarządzanie bezpieczeństwem / 409
X. UNIWERSALIZM / 423
1. Globalna wspólnota / 424
2. Uniwersalizm / 428
3. Prawa człowieka / 442
4. Ochrona praw człowieka / 449
5. Czy prawa człowieka są uniwersalne? / 455
XI. TOŻSAMOŚĆ / 465
1. Czym jest tożsamość? / 467
2. Wielość przynależności – wielość tożsamości / 472
3. Hybrydyzacja / 485
4. Obywatelstwo w epoce późnej nowoczesności / 494
XII. IDEAŁ / 509
1. Przyszłość / 509
2. Cywilizacja humanistyczna / 516
3. Zrównoważony/trwały rozwój / 527
4. Inkluzyjna globalizacja / 535
5. Globalna sprawiedliwość / 543
6. Globalne społeczeństwo obywatelskie / 549
BIBLIOGRAFIA / 560

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Współczesne problemy badawcze w politologii”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *