www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych (z suplementem elektronicznym)

165,00  (w tym 5% VAT)

objętość: 222 str.

format: B5

oprawa: miękka klejona

wydanie: III, 2021

ISBN: 978-83-7804-774-2

Kategorie: ,

Opis

Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych (z suplementem elektronicznym)

Autorzy: Michał Substyk

Wydawca:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.

 

Każdy obiekt budowlany wymaga, aby o niego dbać, a zatem wymaga nieustannego utrzymywania w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, dzięki czemu będzie mógł służyć właścicielowi zgodnie z przeznaczeniem. Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z niego osób. Bezpieczeństwo to osiąga się dzięki niedopuszczeniu do powstawania awarii i katastrof budowlanych.

Przepisy Prawa budowlanego zawierają ścisłe wytyczne na temat tego, w jaki sposób należy prowadzić obsługę nieruchomości, by utrzymać ją w dobrym stanie technicznym. Zobowiązują one właściciela lub zarządcę do kontrolowania obiektu w aspekcie stanu technicznego, usuwania nieprawidłowości i dbałości o nieruchomość. Co ważne, zmiany prawa idą w kierunku zwiększenia obowiązków i odpowiedzialności właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji nieruchomości.

W II wydaniu publikacji omówione zostały praktyczne aspekty obowiązków nałożonych przez znowelizowane w ostatnich latach przepisy Prawa budowlanego na właściciela i zarządcę, w tym obowiązkowych kontroli (przeglądów). Opracowanie powstało w oparciu o przepisy, literaturę, doświadczenie własne autora. Wykorzystane zostały komentarze dostępne na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Ministerstwa Infrastruktury. Załącznikiem do niniejszej publikacji są przykłady formularzy różnego rodzaju protokołów, w tym protokołu inwentaryzacji obiektu budowlanego i protokołów z obowiązkowych kontroli.

Dołączony do opracowania suplement elektroniczny zawiera edytowalne wzory tych formularzy, a także teksty najważniejszych przepisów (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).

 

Spis treści:

 • Wstęp
 • 1. Odpowiedzialność właściciela i zarządcy nieruchomości
 • 2. Podstawowe terminy i definicje
 • 3. Nadzór nad dokumentacją
 • 3.1. Przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji
 • 3.2. Zawartość dokumentacji
 • 4. Obowiązki właściciela i zarządcy
 • 5. Bezpieczeństwo użytkowania
 • 5.1. Określenie zużycia obiektu budowlanego
 • 5.2. Przeglądy i kontrole obiektu budowlanego
 • 5.2.1. Przeglądy nieobligatoryjne
 • 5.2.2. Przeglądy obligatoryjne
 • 5.2.2.1. Dozór techniczny
 • 5.2.2.2. Zabezpieczenia przeciwpożarowe
 • 5.2.2.3. Kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego
 • 6. Książka obiektu budowlanego
 • 6.1. Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • 6.2. Zawartość książki obiektu budowlanego
 • 7. Zaplanowanie robót remontowo-budowlanych
 • 7.1. Ustalenie zakresu rzeczowego robót
 • 7.2. Wytyczne do projektowania
 • 7.3. Zaplanowanie budżetu
 • 7.4. Harmonogram działań
 • 8. Przygotowanie robót remontowo-budowlanych
 • 9. Realizacja i odbiory robót remontowo-budowlanych
 • 9.1. Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę?
 • 9.2. Dokumentacja robót remontowo-budowlanych
 • 9.3. Rozpoczęcie robót remontowo-budowlanych
 • 9.3.1. Plan BIOZ
 • 9.4. Dokumentowanie realizacji robót remontowo-budowlanych
 • 9.5. Nadzór i kontrola realizacji robót remontowo-budowlanych
 • 9.6. Zmiany w trakcie realizacji robót remontowo-budowlanych
 • 9.7. Odbiory robót
 • 9.7.1. Odbiory w przepisach prawa
 • 9.7.2. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikowych
 • 9.7.3. Określenie zasad dokonywania odbiorów budowlanych
 • 9.7.4. Odbiór do użytkowania
 • 9.7.5. Warunkowe pozwolenie na użytkowanie
 • 10. Rozliczenie wykonanych robót
 • 11. Procedury postępowania przy wykryciu wad i usterek budowlanych
 • 11.1. Pojęcie wady i rękojmi
 • 11.2. Umowa o roboty budowlane
 • 11.3. Narzędzia prawne do egzekwowania usuwania wad, rękojmia
 • 11.4. Termin w dochodzeniu roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy
 • 11.5. Nienależyte wykonanie zobowiązania
 • 11.6. Gwarancja
 • 11.7. Odpowiedzialność za wady
 • 11.8. Źródła wad i błędów budowlanych
 • 11.9. Zapisy w umowie o roboty budowlane ułatwiające egzekwowanie usuwania wad
 • 11.10. Jak skutecznie dochodzić usunięcia wad
 • 12. Użytkowanie budynków
 • 12.1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • 12.2. Warunki techniczne użytkowania budynków
 • 13. Kary za brak wypełniania obowiązków w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych
 • 14. Formularze
 • Załączniki
 • Źródła
 • Przepisy prawne
 • Literatura
 • Strony internetowe

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych (z suplementem elektronicznym)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *