www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego

43,99 

ISBN: 978-83-8206-108-6

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 278

Format: 160 x 230 mm

Opis

Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego. Sposoby prezentacji w mediach

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autorzy: Małgorzata Łosiewicz, Beata Czechowska-Derkacz, Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

 

Publikacja łączy priorytetowe kierunki rozwoju regionalnego województwa pomorskiego ze strategiami Uniwersytetu Gdańskiego. Jej unikatowym walorem jest ukazanie kontekstu medialnego przemian regionalnych, a celem – umiejscowienie Uniwersytetu Gdańskiego na tle przemian regionalnych. Kompleksowa analiza obejmuje zmiany na Pomorzu w horyzoncie ostatnich dwóch dekad, badanie kluczowych dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju regionu i Uniwersytetu Gdańskiego oraz badanie medialnej widoczności. Książka przedstawia Uniwersytet Gdański jako uczelnię, która poprzez realizację projektów regionalnych, realizowanych ze środków europejskich, wpisuje się w ramy spójnego i zrównoważonego rozwoju regionu.

 

Spis treści

Wstęp . . . 11

Rozdział 1. Rozwój regionu Pomorza w dokumentach strategicznych . 15

1.1. Rosnące znaczenie regionów w budowaniu przewagi konkurencyjnej kraju . 16

1.1.1. Region i jego znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski . . 17

1.1.2. Współczesne determinanty rozwoju regionu . . 22

1.1.3. Procedury wsparcia rozwoju regionów w Polsce .. 26

1.1.4. Finansowanie rozwoju regionów z wykorzystaniem środków

z budżetu Unii Europejskiej . . .28

1.2. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego jako dokument

strategiczny we wspieraniu rozwoju regionu . . 34

1.2.1. Źródła powstania i czynniki determinujące kształt Strategii . . 36

1.2.2. Finansowanie rozwoju jako kluczowa determinanta

kształtująca Strategię . . . 39

1.2.3. Diagnoza rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pomorskiego . 43

1.2.4. Kierunki zmian Strategii w latach 2000–2020 w kontekście diagnozy

województwa oraz determinant finansowych . . 55

Rozdział 2. Znaczenie szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim . 63

2.1. Miejsce szkolnictwa wyższego w strategiach rozwoju Pomorza .. . 64

2.1.1. Znaczenie wiedzy i innowacji w rozwoju kraju i regionu . . 64

2.1.2. Ramy funkcjonowania szkół wyższych w Polsce . . 67

2.1.3. Szkoły wyższe w Strategii 2000 . . 70

2.1.4. Rola uczelni wyższych w realizacji Strategii 2005 . .. 73

2.1.5. Wizja szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim

w roku 2020 . .. 76

2.1.6. Zmiany w podejściu do szkolnictwa wyższego w rozwoju regionu

pomorskiego (2000–2020) . . 79

2.2. Województwo pomorskie na tle krajowej struktury szkolnictwa wyższego . 80

2.2.1. Rynek usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego .. . 81

2.2.2. Studenci i absolwenci . . 84

2.2.3. Pomorskie szkoły wyższe . . 88

2.2.4. Ocena jakości pracy pomorskich uczelni . 90

Rozdział 3. Rola Uniwersytetu Gdańskiego w rozwoju Pomorza . . 93

3.1. Specyfika Uniwersytetu Gdańskiego . . 93

3.1.1. Fundamenty prawne . . . . 94

3.1.2. Kadra naukowo-dydaktyczna . .. 96

3.1.3. Rozwój działalności naukowej i badawczej . . 98

3.1.4. Studia i studenci .. 113

3.1.5. Współpraca z interesariuszami . . 115

3.2. Wpływ działalności Uniwersytetu Gdańskiego na rozwój

województwa pomorskiego .. . 123

Rozdział 4. Projekty Uniwersytetu Gdańskiego związane z regionem,

realizowane ze środków europejskich . . . . 127

4.1. Analiza projektów Uniwersytetu Gdańskiego związanych z regionem,

zrealizowanych z wykorzystaniem środków unijnych . .. 127

4.1.1. Ogólna charakterystyka realizowanych projektów . . 127

4.1.2. Obszary o szczególnym znaczeniu dla działań projektowych UG . 135

4.2. Projekty realizowane przez Uniwersytet Gdański . . 140

4.2.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

na lata 2014–2020 .. 140

4.2.2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007–2013 . . 146

4.2.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

2004–2006 . . . 154

4.2.4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich

2004–2006 . . . 159

4.2.5. PHARE 2001 (2001–2004) . . . 162

4.2.6. PHARE 2002 (2002–2005) . . 165

4.2.7. Szósty Program Ramowy 2002–2006 . . 166

4.2.8. Piąty Program Ramowy 1998–2002 . . 167

Rozdział 5. Sposoby prezentacji projektów regionalnych

Uniwersytetu Gdańskiego w mediach (2011–2018) . . 173

5.1. Rola i udział pomorskich mediów regionalnych w budowaniu poczucia

wspólnoty . . .. 173

5.1.1. Zmiany na rynku mediów regionalnych na Pomorzu po 1989 r. . 174

5.1.2. Mapa pomorskich mediów regionalnych . . 175

5.1.3. Udział mediów kaszubskich w promocji regionu . .178

5.1.4. Rola mediów regionalnych w promocji projektów

Uniwersytetu Gdańskiego . .. 179

5.2. Widoczność Uniwersytetu Gdańskiego w mediach – projekty związane

z regionem pomorskim w latach 2011–2018 . . 187

5.2.1. Publikacje o projektach regionalnych UG w liczbach . . . 187

5.2.2. Tematyka i wydźwięk publikacji . . 194

5.2.3. Polityka informacyjna Uniwersytetu Gdańskiego . . . 207

Podsumowanie . . . 211

Załączniki . . . . 24

Załącznik 1. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2015 . 215

Załącznik 2. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 . . 243

Załącznik 3. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

na lata 2020–2025 . .. . 253

Bibliografia . . . 263

Spis rycin . . . .. 275

Spis tabel . .. . 277

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *