www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne. Prawo autorskie

30,99 

ISBN: 978-83-7865-948-8

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 234

Format: 160 x 225 mm

Opis

Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne. Prawo autorskie

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Wojciech W. Kowalski

 

Książka autorstwa Iwony Gredki-Ligarskiej, Pauliny Gwoździewicz-Matan i Wojciecha Kowalskiego „jest poświęcona analizie umów prawa prywatnego zawieranych przez muzea. Autorzy publikacji postawili sobie za cel odpowiedź na pytanie, w jaki sposób powinna być kształtowana treść umów cywilnoprawnych zawieranych przez muzea, by mogły one stanowić jednocześnie skuteczne narzędzie ochrony dziedzictwa kultury. Zagadnienie to nie było przedmiotem kompleksowej analizy w literaturze i w tym sensie książka ma charakter prekursorski. Zastosowany w pracy klucz doboru umów opiera się na misji i zadaniach muzeów. (…) Publikacja skierowana jest przede wszystkim do muzealników, osób związanych z funkcjonowaniem innych instytucji kultury, jak również do założycieli muzeów prywatnych.Dzięki szczegółowym rozważaniom dotyczącym optymalnego ukształtowania treści stosunków prawnych nawiązywanych przez muzea książka stanowi pozycję bardzo wartościową i pomocną dla prawników praktyków związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury”.

Z recenzji prof. Wojciecha Popiołka

 

Spis treści

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ROZDZIAŁ 1

Umowy cywilnoprawne jako prawny instrument

ochrony dziedzictwa kulturowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1. Muzea jako podmioty stosunków cywilnoprawnych . . . 17

1.1.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1.2. Rodzaje muzeów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.1.3. Muzea jako strony umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.1.4. Misja muzealna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.2. Umowy zawierane przez muzea

jako instrument realizacji misji muzeum . . . . . . . .. . 33

1.2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.2.2. Umowy i ich zawieranie przez muzea . . . . . . . 34

1.2.3. Rodzaje umów i przedmiot ich świadczenia . .  . 39

1.2.4. Wadliwość tytułu prawnego

do przedmiotu świadczenia umowy . . . . . . . . . . . . . . 43

1.3. Zalecenia i wzory dla muzeów dotyczące zawierania umów . . 53

1.3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1.3.2. Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów

i zalecenia angielskiego środowiska antykwariuszy . . . . . . 54

1.3.3. Wzory umów i procedur: PSIM, NEMO, standard Spectrum . .. 62

1.3.4. Dokumenty własne muzeów . . . . . . . . . . . . . . 64

ROZDZIAŁ 2

Rodzaje umów cywilnoprawnych zawieranych przez muzea .. 69

2.1. Nabywanie obiektów do zbiorów . . . . . . . . . . . 69

2.1.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

2.1.2. Umowa sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.1.3. Umowa darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6 SPIS TREŚCI

2.2. Czasowe udostępnianie zbiorów . . . . . . . . . . . 94

2.2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

2.2.2. Umowa użyczenia na wystawę czasową . . . .. 96

2.2.3. Umowa najmu muzealiów do dekoracji wnętrz . .  110

2.2.4. Umowa najmu przestrzeni muzealnej (w celu kręcenia filmu,

wystawienia spektaklu lub wykonania zdjęć) . . . . 115

2.3. Czasowe pozyskiwanie obiektów . . . . . . . . .. 118

2.3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

2.3.2. Umowa o wystawienie obiektu (z artystą) . . . . . 119

2.3.3. Umowa depozytu muzealnego . . . . . . . . . . 123

2.4. Umowy związane z mobilnością muzealiów . . . . . 133

2.4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

2.4.2. Umowa ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . 134

2.4.3. Umowa przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

2.4.4. Umowa o wykonanie konserwacji . . . . . . .  . 178

ROZDZIAŁ 3

Umowy dotyczące praw autorskich . . . . . .. . . . 187

3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 187

3.2. Treść umów prawnoautorskich zawieranych przez muzea –

kształtowanie i ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

3.2.1. Utwory w działalności muzealnej . . . . . . . . . . . . . . . 190

3.2.2. Twórcy i podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich . . . . . 191

3.2.3. Zakres korzystania z utworów – pola eksploatacji . . . . . . . . 193

3.2.4. Dozwolony użytek publiczny w działalności muzeów . . . . . . 198

3.2.5. Wpływ praw osobistych twórcy

na wykonywanie umów autorskich . . . . . . . . . . . . . . 205

3.3. Praktyka muzealna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

3.3.1. Umowa o przeniesienie praw autorskich

i umowa o korzystanie z praw autorskich . . . . . . . . . . . 208

3.3.2. Elementy prawnoautorskie w innych umowach . . . . . . . . . 210

3.3.3. Umowa o dzieło z prawami autorskimi . . . . . . . . . . . . 210

Wnioski i propozycje de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Prawo polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Prawo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne. Prawo autorskie”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *