www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu…

28,99 

ISBN: 978-83-62198-20-7
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 200
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych

 Autor: Jakub H. Szlachetko, Rafał Gajewski (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Pomocniczość i decentralizacja władzy publicznej mają zapewnić skuteczne i sprawne wykonywanie zadań publicznych. Jednakże Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie przesądza o stopniu decentralizacji, pozostawiając ustawodawcy zwykłemu w tym zakresie znaczną elastyczność. Potrzeby społeczeństwa są na ogół efektywniej zaspokajane przez struktury administracji, które działają w jego najbliższym otoczeniu. Z tego względu prawodawca nie ogranicza decentralizacji do przekazywania zadań publicznych jednostkom samorządu terytorialnego. System podmiotów administracji zdecentralizowanej obejmuje również organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego, publiczne zakłady administracyjne oraz podmioty spoza sektora publicznego wykonujące zadania publiczne na podstawie outsourcingu. Okazują się one jednak niewystarczające…

Istnieje bowiem realna potrzeba utworzenia nowej zinstytucjonalizowanej formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności gmin i powiatów, która usprawniłaby proces zaspokajania potrzeb społecznych na obszarach metropolitalnych, a więc na obszarach o specyficznym charakterze, o dużej koncentracji i dynamice zjawisk przestrzennych, urbanistycznych, demograficznych oraz gospodarczych. Na wskazanych obszarach występują potrzeby ponadlokalne i subregionalne, determinujące katalog zadań o charakterze metropolitalnym (obejmujący m.in. politykę rozwoju, planowanie przestrzenne, koordynację procesów inwestycyjnych, organizację transportu publicznego).

Istnieje więc potrzeba powołania instytucji o charakterze metropolitalnym.

Spis treści
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Od Redaktorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zamiast wstępu… O zadaniach publicznych realizowanych
na obszarach metropolitalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tomasz Sokołów
Część 1
Obszary metropolitalne w systemie planowania
strategicznego i przestrzennego
Definicja pojęcia „obszar metropolitalny” w nauce i prawie . . . . . 23
Rafał Gajewski
Administracyjna polityka wyznaczania granic obszarów
metropolitalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Izabela Siłkowska (red.), Joanna Borawska, Monika Cirocka,
Anna Dziubałtoska, Aleksandra Fijałowska, Rafał Gajewski,
Dennis Gostomczyk, Alina Pleszkun, Radosław Kleina,
Krystian Puzdrakiewicz, Jakub H. Szlachetko, Dominik Wilk
Wyznaczanie granic obszarów metropolitalnych w świetle
wybranych koncepcji naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Izabela Siłkowska (red.), Joanna Borawska, Monika Cirocka,
Anna Dziubałtoska, Aleksandra Fijałowska, Rafał Gajewski,
Dennis Gostomczyk, Alina Pleszkun, Radosław Kleina,
Krystian Puzdrakiewicz, Jakub H. Szlachetko, Dominik Wilk
Naukowe podstawy i praktyczne problemy klasyfikacji i delimitacji
obszarów metropolitalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Przemysław Śleszyński
Część 2
Formy instytucjonalne współdziałania jednostek
samorządu terytorialnego
Związek metropolitalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Jakub H. Szlachetko, Katarzyna Borówka
Związek jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . 131
Karol Ważny
Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . 163
Rafał Gajewski
Spółka komunalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Bartłomiej Gliniecki
Biogramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu…”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *