www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Ulgi podatkowe w sektorze MŚP – wyniki badań

29,99  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7348-904-2

Numer wydania: 1

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 178

Opis

Ulgi podatkowe w sektorze MŚP – wyniki badań

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Autor: Kasprzak Piotr

 

W pracy podjęto próbę określenia zależności między znajomością i wykorzystaniem przez przedsiębiorców preferencji podatkowych w postaci ulg i zwolnień a wypełnianiem funkcji stymulacyjnej podatku dochodowego przez system preferencji podatkowych. Jest to o tyle istotne, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Unii Europejskiej stanowi istotny element gospodarki.

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej autora, której podstawowe cele obejmowały zbadanie i określenie, czy i w jakim stopniu preferencje podatkowe w postaci ulg i zwolnień są wykorzystywane przez przedsiębiorców należących do sektora MŚP i czy spełniają one funkcję stymulacyjną poprzez zachęcanie do podejmowania określonych działań. Realizacja wyznaczonego celu została dokonana poprzez wskazanie znajomości i wykorzystania wpływu preferencji w podatku dochodowym.

Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła dokonać oceny wykorzystania ulg i zwolnień przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawiono intencje przedsiębiorców w zakresie korzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Dokonano przeglądu opinii o przewadze ulg unijnych nad ulgami i zwolnieniami w Polsce. Zdefiniowano właściwy, zdaniem ankietowanych, kierunek zmian w aspekcie ulg innowacyjnych w Polsce. Określono zmiany w zakresie ulg rozwojowych. Analiza wyników badań pozwoliła również dokonać oceny atrakcyjności dodatkowych ulg i zwolnień w podatku dochodowym z punktu widzenia prowadzenia codziennej działalności gospodarczej. Zaprezentowano możliwości skorzystania przez sektor MŚP z ulg i zwolnień w obowiązującym systemie prawnym. Określono bariery w stosowaniu preferencji podatkowych, a także wskazano preferowane ułatwienia w korzystaniu z ulg i zwolnień.

SPIS TREŚCI

Wstęp …. 5

1. Sektor MŚP w Polsce i w Unii Europejskiej …. 7

1.1. Ewolucja definiowania małych i średnich przedsiębiorstw …. 7

1.2. Finansowanie sektora MŚP …… 11

1.3. Czynniki rozwoju i bariery wzrostu konkurencyjności MŚP …. 14

1.4. Sektor MŚP w Unii Europejskiej i w Polsce ….. 16

1.5. Ewolucja obciążeń w podatku dochodowym w sektorze MŚP … 20

2. Stymulowanie działalności sektora MŚP …… 24

2.1. Preferencje w podatku dochodowym sektora MŚP …. 24

2.2. Ulgi w podatku dochodowym – analiza wybranych krajów UE … 39

3. Metodologia badań ….. 59

3.1. Cel badań i problemy badawcze ….. 59

3.2. Materiał i metody …… 59

3.3. Opis badania …….. 60

3.3.1. Badanie pilotażowe ….60

3.3.2. Badanie główne ….. 66

3.4. Metody analizy statystycznej …… 67

3.5. Charakterystyka grupy badawczej …. 73

4. Analiza wyników badań ankietowych …… 86

4.1. Poznanie obecnych i przyszłych przesłanek korzystania z ulg i zwolnień

podatkowych …… 86

4.2. Poznanie opinii o przewadze ulg unijnych nad ulgami i zwolnieniami

w Polsce (faworyzowanie ulg unijnych) …… 92

4.3. Zdefiniowanie pożądanego kierunku zmian w zakresie ulg innowacyjnych

w Polsce . 99

4.4. Zdefiniowanie pożądanego kierunku zmian w zakresie ulg rozwojowych … 106

4.5. Poznanie opinii ankietowanych na temat atrakcyjności dodatkowych ulg

i zwolnień w podatku dochodowym z punktu widzenia prowadzenia

codziennej działalności gospodarczej … 116

4.6. Poznanie opinii ankietowanych na temat ich wiedzy dotyczącej ulg

i zwolnień w obowiązującym reżimie prawnym … 125

4.7. Zdefiniowanie barier w systemie ulg i zwolnień .. 136

4.8. Poznanie preferowanych ułatwień w korzystaniu z ulg i zwolnień …142

4.9. Poznanie preferencji w zakresie ulg i zwolnień w kontekście ulg

obowiązujących w Unii Europejskiej ….. 148

4.10. Analiza wywiadów – druga tura …. 161

Podsumowanie ……. 166

Bibliografia ……. 172

Streszczenie w języku polskim ……… 178

Streszczenie w języku angielskim …….. 178

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ulgi podatkowe w sektorze MŚP – wyniki badań”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *