www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa…

39,90  19,90 

ISBN: 978-83-7865-390-5

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 300

Format: A5

oprawa miękka

2 w magazynie

Opis

Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Jakub H. Szlachetko

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Rozważania podjęte w niniejszej książce dotyczą partycypacji społecznej w legislacji samorządowej. W ciągu ostatnich kilku lat partycypacja społeczna, różnie określana (np. udziałem, uczestnictwem) i traktowana według różnych ujęć, na dobre zagościła w dyskursie naukowym, a także – co znamienne – publicznym. 0 dużym zainteresowaniu nauki partycypacją społeczną świadczy liczba organizowanych wokół tego obszaru tematycznego przedsięwzięć. Zajmują się nią przedstawiciele różnych dyscyplin, poddyscyplin i specjalizacji, a w szczególności szeroko pojętych nauk społecznych i urbanistyki. Niniejsza praca wpisuje się w ten trend i charakteryzuje to zjawisko w odmiennym ujęciu, o którym przesądza przedmiotowy zakres rozważań, ograniczony do stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego, a także metodyka badawcza, mająca charakter nie tyle interdyscyplinarny, ile wykorzystująca dorobek różnych nauk.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

1. Przedmiot i cele rozważań

2. Ustalenia terminologiczne

2.1. Ustalenie terminu „podmioty spoza systemu administracji publicznej”

2.2. Ustalenie terminu „udział”

3. Ustalenia metodologiczne

3.1. Metody badawcze

3.2. Merytoryczna struktura pracy

Rozdział 1.

Charakterystyka udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej

w realizacji zadań publicznych z pozycji nauki administracji

i nauki prawa administracyjnego

1.1. Charakterystyka udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w realizacji zadań publicznych z pozycji nauki administracji

1.2. Charakterystyka udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej

w realizacji zadań publicznych z pozycji nauki prawa administracyjnego

Rozdział 2.

Pozaprawne uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek

samorządu terytorialnego

2.1. Aksjologiczne uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu

administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2.1.1. Uwagi ogólne

2.1.2. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy

jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy idei demokracji

2.1.3. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy

jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy idei dialogu

2.1.4. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy

jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy idei pluralizmu

2.2. Prakseologiczne uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu

administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2.2.1. Uwagi ogólne

2.2.2. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

z perspektywy kryterium racjonalności

2.2.3. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

z perspektywy kryterium skuteczności

2.2.4. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy

kryterium ekonomiczności

Rozdział 3.

Prawne uwarunkowania udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Uwagi ogólne

3.2. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania udziału podmiotów

spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa

miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego

3.3. Ustawowe uwarunkowania udziału podmiotów spoza systemu

administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

3.3.1. Uwagi ogólne

3.3.2. Zasada pomocniczości

3.3.3. Zasada decentralizacji władzy publicznej

3.3.4. Zasada samodzielności jednostek samorządu terytorialnego

3.3.5. Zasada społeczeństwa obywatelskiego

3.4. Podstawowe uwarunkowania udziału podmiotów spoza systemu

administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

3.4.1. Uwagi ogólne

3.4.2. Statut jednostki samorządu terytorialnego

3.4.3. Statut jednostki pomocniczej gminy

3.4.4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rozdział 4.

Prawnie uregulowane formy udziału podmiotów spoza systemu

administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

4.1. Uwagi ogólne

4.2. Referendum lokalne jako forma udziału podmiotów spoza systemu

administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

4.2.1. Uwagi ogólne

4.2.2. Referendum

4.2.3. Referendum opiniodawcze/konsultacyjne

4.3. Konsultacje z podmiotami spoza systemu administracji publicznej

w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

4.3.1. Uwagi ogólne

4.3.2. Konsultacje z mieszkańcami

4.3.3. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

oraz niektórymi innymi podmiotami prawa

4.3.4. Dyskusja publiczna

4.3.5. Wysłuchanie publiczne

4.3.6. Inne postaci konsultacji

4.4. Opinie podmiotów spoza systemu administracji publicznej

w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

4.4.1. Uwagi ogólne

4.4.2. Opinie reprezentatywnych związków zawodowych

4.4.3. Opinie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli

4.4.4. Opinie reprezentatywnych organizacji pracodawców

4.4.5. Opinie innych podmiotów spoza systemu administracji publicznej

4.5. Wystąpienia podmiotów spoza systemu administracji publicznej

w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

4.5.1. Uwagi ogólne

4.5.2. Petycje podmiotów spoza systemu administracji publicznej

w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek

samorządu terytorialnego

4.5.3. Wnioski podmiotów spoza systemu administracji publicznej

w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek

samorządu terytorialnego

4.5.4. Inicjatywa uchwałodawcza podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

4.5.5. Skargi podmiotów spoza systemu administracji publicznej składane

w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy

jednostek samorządu terytorialnego

4.5.6. Uwagi podmiotów spoza systemu administracji publicznej

w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek

samorządu terytorialnego

4.6. Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym

4.6.1. Uwagi ogólne

4.6.2. Podstawa prawna

4.6.3. Skład osobowy

4.6.4. Zasięg przedmiotowy

4.6.5. Postulaty de lege ferenda

Rozdział 5.

Prawna ochrona udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

5.1. Uwagi ogólne

5.2. Administracyjna ochrona udziału podmiotów spoza systemu

administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

przez organy jednostek samorządu terytorialnego

5.2.1. Nadzór jako instytucja służąca ochronie udziału podmiotów

spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa

miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego

5.2.2. Skarga powszechna z art. 227 k.p.a. jako środek prawnej ochrony

udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej

w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy

jednostek samorządu terytorialnego

5.3. Sądowa ochrona udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy

jednostek samorządu terytorialnego

5.3.1. Skarga z art. 101 u.s.g., art. 87 u.s.p. i art. 90 u.s.w. jako środek

prawnej ochrony udziału podmiotów spoza systemu administracji

publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy

jednostek samorządu terytorialnego

5.3.2. Skarga z art. 101a u.s.g., art. 88 u.s.p. i 90 u.s.w. jako środek prawnej

ochrony udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej

w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek

samorządu terytorialnego

5.3.3. Skarga z art. 20 u.r.l. jako środek prawnej ochrony udziału

podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu

aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu

terytorialnego

Podsumowanie

Bibliografi a

Źródła prawa

Orzecznictwo

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa…”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *