www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Tourism and Hospitality in Poland. An Empirical Study of Selected Issues

19,99 

ISBN: 978-83-8206-159-8

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 134

Format: A5

Opis

Tourism and Hospitality in Poland. An Empirical Study of Selected Issues

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autorzy: Piotr Zientara, Monika Bąk, Anna Zamojska

 

Turystyka jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i wieloaspektowym zjawiskiem społecznym. W monografii zwrócono uwagę na wybrane aspekty funkcjonowania tej branży w Polsce. Z jednej strony mamy do czynienia z rosnącą liczbą turystów, co skutkuje zagrożeniami dla środowiska naturalnego. Zjawisko nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego (ang. overtourism) pojawia się również w Polsce. Z drugiej strony trudne realia pracy w hotelach (długie godziny pracy, często występujące zjawisko pracy w niepełnym wymiarze i na czas określony) oraz wysoki poziom stresu sprawiają, że problematyczne jest oczekiwanie od pracowników zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Dodatkowo pandemia spowodowała gwałtowne zmiany na rynku turystycznym i liczne zwolnienia pracowników.

W rozdziale 1 przedstawiono koncepcję badań. Skupiono się relacjach między turystyką zrównoważoną a zrównoważonym rozwojem. Rozdział 2 poświęcony jest rozwojowi turystyki w Polsce po upadku komunizmu. Wyjaśniono, dlaczego kraj ten jest postrzegany jako popularna destynacja turystyczna oraz omówiono kwestię stymulowania rozwoju gospodarki regionalnej przez rozwój turystyki. Podjęto też próbę empirycznej weryfikacji, jak polskie władze lokalne rozumieją i wdrażają w życie ideę zrównoważonej turystyki oraz czy zwracają uwagę na zagrożenie nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego. W rozdziale 3 położono nacisk na charakterystykę stosunków pracy w polskim hotelarstwie. W szczególności odniesiono się do braku zbiorowej reprezentacji pracowników w hotelach (związków zawodowych). Badanie empiryczne służyło ustaleniu, czy i w jaki sposób klimat antyzwiązkowy w hotelach wpływa na decyzje pracownika niezrzeszonego odnośnie do przystąpienia do związku zawodowego. Wreszcie rozdział 4 jest poświęcony kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w branży hotelarskiej w Polsce. Rozpoczyna się od omówienia głównych koncepcji i ich teoretycznych podstaw, a następnie zawiera przegląd praktyk CSR stosowanych przez hotele działające w Polsce.

 

Table of contents

Foreword | 7

Introduction | 11

CHAPTER 1

Tourism: Conceptual background | 17

Conceptualisations of tourism

and the specificity of the tourism industry | 17

Sustainable tourism and sustainable development | 21

Overtourism: Causes and consequences | 24

CHAPTER 2

Development of tourism in Poland | 29

Poland as a tourist destination | 29

Tourism as an instrument of regional development in Poland | 33

Towards overtourism or degrowth in tourism?

The perspective of local authorities | 35

Research method | 35

Results | 39

Discussion | 45

Conclusive remarks | 52

CHAPTER 3

The nature of the employer –

employee relationship in the hotel industry | 55

The specificity of hotel employment in Poland | 55

An employee’s desire for unionisation | 58

Hotel employees’ desire for unionisation: An empirical study | 65

Research method | 65

Results and discussion | 68

CHAPTER 4

Corporate social responsibility in the Polish hotel industry | 75

Conceptualisations of corporate social responsibility

and corporate sustainability | 75

Corporate social responsibility and corporate sustainability

in the hotel industry | 77

General corporate social responsibility guidelines and standards | 80

Corporate social responsibility practice

in hotels in Poland: An empirical study | 84

Research method | 84

Review of practices | 85

Conclusions | 111

References | 115

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Tourism and Hospitality in Poland. An Empirical Study of Selected Issues”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *