www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej

22,99 

ISBN: 978-83-7865-374-5
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 164
Format: B5

oprawa twarda

Opis

Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej

 Autor: Hanna Klimek (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Porty morskie są bardzo zróżnicowane, nie tylko pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, produkcyjnym, technicznym, organizacyjnym, lecz także ekonomicznym oraz społecznym. Od wielkości portów (mierzonej wolumenem obsłużonych ładunków), wytwarzanej w nich wartości dodanej, zależy ich wpływ na tworzenie ładu ekonomicznego, społecznego, przestrzennego i ekologicznego, a także kreacja strefy dobrobytu w otoczeniu. Prezentowana praca jest poświęcona problematyce funkcjonowania i rozwoju współczesnych portów morskich oraz ich relacji z otoczeniem.

Spis treści
Przedmowa
Barbara Szwankowska
Sylwetka zawodowa i dorobek naukowy prof. dr. hab. Stanis³awa Szwankowskiego
(24.12.1940–11.07.2011)
Hanna Klimek
Porty morskie jako ogniwa l¹dowo-morskich ³añcuchów transportowych
oraz ich funkcje gospodarcze
Andrzej Tubielewicz
Koncepcja logistyczna funkcjonowania l¹dowo-morskich ³añcuchów
transportowych w pracach naukowych profesora Stanis³awa Szwankowskiego
Barbara Szwankowska
Przekszta³cenia struktur przestrzennych polskich portów morskich
w ostatnim æwieræwieczu
Micha³ Pluciñski
Wspó³istnienie miast portowych i portów morskich – wybrane aspekty
teoretyczne i praktyczne
Tadeusz Palmowski, Maciej Tarkowski
Gdañsk – pierwszy na Ba³tyku hub kontenerowy
Urszula Kowalczyk
Perspektywy przewozów ³adunków ¿eglug¹ oeródl¹dow¹ w relacji
Ba³tyk–Morze Czarne w oewietle polityki transportowej Unii Europejskiej
Janusz ¯urek
Spo³eczna odpowiedzialnooeæ przedsiêbiorstwa – rzeczywistooeæ czy tylko idea?
Tomasz Brodzicki, Jacek Zaucha
Niebieski wzrost w Polsce
Literatura

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *