www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

24,99 

ISBN: 978-83-7865-651-7

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 216

Format: A5

oprawa miękka

Opis

Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5

Joanna Mampe, Karolina Wielądek, Lada Ovchinnikova, Fadhil Marzouk (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monografia w języku polskim, rosyjskim. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i młodych adeptów nauki.

 

SPIS TREŚCI

Spis treści

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

Татьяна Копац

О сленге русскоязычных музыкантов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ирина Антоненко

Новый русский язык – «Русcангл», «Интеррусский»

или «Русглиш»? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Izabela Olszewska

Druk ulotny jako medium pamięci społecznej na przykładzie programu

„Deutschkundliche Woche” z lat 1921–1938 . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ewa Wojaczek

Środki językowe służące do wyrażania emocjonalnej bliskości

lub dystansu między rozmówcami w języku polskim, niemieckim

i szwedzkim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Magdalena Jaszczewska

Obraz rodziny w polskich i rosyjskich paremiach (ujęcie kulturowe) . . . . 75

Danuta Stanulewicz

Użycie kaszubszczyzny w literaturze w świetle kryteriów

prestiżu języka – opinie młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

АКТУАЛЬНЫЕ ДИСКУРСЫ

Жанна Сладкевич

Наружная социальная реклама Беларуси (социокультурный

и прагмалингвистический анализ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Marta Noińska

O zasadności podejścia multimodalnego w analizie przemówień

politycznych na przykładzie wybranych fragmentów polskich,

rosyjskich i niemieckich orędzi noworocznych . . . . . . . . . . . . . . . 125

6 Spis treści

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Anna Hau, Katarzyna Wądołowska-Lesner

Nauczyciel i uczeń w oczach młodzieży – raport z badań . . . . . . . . . 141

Elżbieta Pietraś

Język specjalistyczny dla uczniów szkół średnich i studentów

na przykładzie języka rosyjskiego w turystyce . . . . . . . . . . . . . . . 151

Лада Олеговна Овчинникова, Иоанна Мампе

Творческая работа с медиасредствами как возможность

драматизации учебного процесса при изучении

языка специальности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Малгожата Марцишевска

Жестовый язык глухих: практика освоения в России и Польше . . . . 175

Каролина Велондек

Функционирование механизма чтения на иностранном языке –

восприятие букв и слов русского языка польскими учащимися . . . . 187

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *