www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Tom III

19,99 

ISBN: 978-83-7865-434-6
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 214
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Tom III

Autor: Zoja Nowożenowa, Tatiana Kananowicz 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Dążąc do uniezależnienia się od ideologii „wewnętrznej” nauka o tekście zwróciła się w stronę funkcjonalizmu, komunikatywizmu, analizy pragmatycznej i – ostatecznie – w stronę determinizmu kulturowego. Ta pozycja metodologiczna doprowadziła do włączenia do badań nad tekstem takich kategorii jak: sytuacyjność, ukierunkowanie komunikacyjne, znaczenia pragmatyczne, przestrzeń komunikacyjna, zestaw tekstów i inne. Wśród głównych zadań teorii tekstu na tym etapie można wymienić: tekst i jego powiązanie z nadawcą i odbiorcą, tekst jako złożony znak, relacja tekst – rzeczywistość oraz tekst – inne teksty. Te problemy i zadania znalazły się w centrum uwagi naszych autorów.

 

 

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne (Zoja Nowożenowa, Tatiana Kananowicz (Siniawska-Sujkowska)) . . . . 7
Вступление (Зоя Новоженова, Татьяна Кананович (Синявская-Суйковска)) . . . . . 9
I. Teksty w dialogu międzykulturowym
I. Тексты в межкультурном диалоге
Veronika Girininkaitė
Витаутас Цивинскис [Vytautas Civinskis] и его Дневник (1903–1910).
Многоязычие и осмысление личной биографии
через прецедентные феномены разных культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Marek Marszałek
Frazemy rosyjskie w pisanym wariancie
polszczyzny wileńskiej (lata 1949–1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
В.С. Хънтов
Некоторые аспекты языковой войны
в печатных текстах русскоязычных СМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
М.А. Лаппо
Солярис Станислава Лема и Андрея Тарковского:
притяжение и отталкивание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Raman Shcherbau
Białoruskość i sowieckość w esejach U. Arłowa
Niepodległość to… i Mój rodowód do piątego pokolenia… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Е.П. Соснина
Проблемы транслитерации антропонимов: теория и практика . . . . . . . . . . . . . 73

Marcin Trendowicz
Польские реалии в русском переводе (на примере романа
Дороты Масловской Польско-русская война под бело-красным флагом
и его перевода на русский язык) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Л.Ю. Мирзоева
О некоторых проблемах воссоздания чеховского текста
в переводе на английский язык . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Annick Cataldi
Etnokulturowy wymiar tekstu francuskiego
i jego tłumaczenie na język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
II. Kulturowa przestrzeń tekstu
II. Культурное пространство текста
Joanna Mianowska
«Шестидесятники» вчера и сегодня. О себе, своих друзьях и недругах . . . . . . 117
Danuta Stanulewicz
Nazwy barw w przysłowiach kaszubskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Hanna Makurat
Kaszubska astronomia ludowa w tekstach ze Słownika gwar kaszubskich
na tle kultury ludowej Bernarda Sychty. Wiedza ludu kaszubskiego
o gwiazdach, gwiazdozbiorach, gromadach gwiazd i galaktykach . . . . . . . . . . . . . . . 147
Patryk Witczak
Śmierć jako element kultury – oblicza śmierci
w prozie emigrantów pierwszej fali uchodźstwa rosyjskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Mirosław Henryk Filar
By miejsca puste przemówiły. Parateksty w rewitalizacji pamięci kulturowej . . . . . 169
К.Н. Шотадзе
Литературный текст и патриотизм национальной культуры . . . . . . . . . . . . . . . 181
Инга Милорава
Художественные функции предметности в тексте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Л.О. Тавдгиридзе
Текст как средство межкультурной коммуникации
и толерантного воспитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
М. Такидзе
Текст как средство развития мультикультурной компетенции . . . . . . . . . . . . . 209

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. Tom III”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *