www.zak24.pl
UWAGA!!! W okresie od 01.08.2019r do 30.08.2019r księgarnia ma przerwę urlopową. W tym czasie można składać zamówienia i dokonywać zakupów, ale ich realizacja będzie po 30.08.2019r. Przepraszamy za utrudnienia. INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Relacje prawo – intymność jako przedmiot prawniczej refleksji

28,90 

ISBN: 978-83-7865-812-2

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 212

Format: A5

oprawa miękka

Opis

Relacje prawo – intymność jako przedmiot prawniczej refleksji

Autorzy: Paweł Sut

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Jednym z wyzwań, przed którymi stają współczesne społeczeństwa w państwach oficjalnie odwołujących się do idei państwa prawa, jest to, w jaki sposób sprawić, by prawo, którego cechą jest instrumentalność, nie stawało się instrumentem w rękach polityków, sposobem narzucania jakiejś jedynie słusznej wersji sprawiedliwości lub np. narzędziem wtłaczania ludzkiej intymności w normatywne, „naturalne” ramy. Zdaniem Autora, odpowiednia prawna regulacja intymności powinna uwzględniać najbardziej fundamentalne wartości aktualnej kultury prawnej (wartości-idee), takie jak: godność, wolność i równość, gdyż tylko one mogą stanowić aksjologiczną barierę instrumentalizacji prawa, w tym wykorzystywania prawa do konserwowania występujących w społeczeństwie stosunków dominacji. Jednak te ponadczasowe wartości-idee powinny być pojmowane nie dogmatycznie, lecz krytycznie, to jest jako pojęcia stale konfrontowane z rzeczywistymi, tu i teraz, ludzkimi potrzebami, wartościami i celami.

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Rozdział I

Problematyczność badania relacji prawo – intymność . . . . . . . . . . 32

1. Wstępne intuicje – intimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2. Relacje prawo – intymność jako problem badawczy

prawoznawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3. Relacje prawo – intymność versus dysfunkcjonalność

metod badawczych prawoznawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4. Postulat analizy dyskursów kształtujących relacje prawo –

intymność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Rozdział II

Sposoby wyrażania intymności w prawie. Możliwe perspektywy

badania relacji prawo – intymność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

1. „Intymność” – intymność – sfera intymności jednostki

a prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2. „Konstruowanie” a „odkrywanie” pojęcia intymności

przez orzecznictwo sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3. Relacja intymność – seksualność a prawo . . . . . . . . . . . . . . 54

4. W poszukiwaniu perspektyw rozważań (na przykładzie

problemu przemocy seksualnej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5. Dwie perspektywy rozważań: „jednostkowych intymności”

oraz „społecznych problemów dotyczących intymności” . . . 61

Rozdział III

Filozoficzny i socjologiczny dyskurs dotyczący współczesnej

intymności i jej przemian – próba aplikacji w prawoznawstwie . . . . 67

1. Badanie relacji prawo – intymność w kontekście postulatu

integracji zewnêtrznej prawoznawstwa . . . . . . . . . . . . . . . 67

2. Czego uczy (prawoznawców) Foucaultowska historia

seksualności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3. Przemiany intymności w uj ęciu Anthony’ego Giddensa

jako droga do realizacji ludzkiej godności, wolności

i równości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4. „Punkty orientacyjne” przy aplikacji w prawoznawstwie

ustaleń nauk społecznych i filozofii dotyczących

intymności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5. Intymność i jej przemiany w dyskursie filozoficznym

i socjologicznym. Czym jest intymność? . . . . . . . . . . . . . . . 98

Rozdział IV

Instrumentalność prawa a intymność – pomiędzy opresyjną

kulturą prawną a krytycznym prawoznawstwem . . . . . . . . . . . . . 106

1. Prawo jako instrument realizacji ludzkich potrzeb,

wartości i celów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

2. Czy prawo powinno regulować intymność? Dylematy

aksjologiczne, dylematy ideologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . 112

3. Aktualna kultura prawna Zachodu – liberalna

czy opresyjna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4. O potrzebie krytycznego prawoznawstwa . . . . . . . . . . . . . 125

Rozdział V

Aksjologia aktualnej kultury prawnej a intymność – próba

ujęcia krytycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

1. W poszukiwaniu aksjologicznych podstaw odpowiedniej

prawnej regulacji intymności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

2. Godność – wolność – równość a intymność . . . . . . . . . . . . 131

3. Państwo jako gwarant odpowiedniej prawnej regulacji

intymności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Rozdział VI

Jednostkowa intymność w świetle wybranych regulacji prawnych

i orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

1. Odwołania do intymności w tekście prawnym . . . . . . . . . . 155

2. Relacje prawo – intymność a prywatność . . . . . . . . . . . . . . 164

3. Problem pojmowania intymności w dyskursie

dogmatycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Rozdział VII

Przemoc seksualna jako egzemplifikacja społecznego problemu

w obrębie relacji prawo – intymność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

1. Postulat zastosowania Krytycznej Analizy Dyskursu

w prawoznawstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

2. Krytyczne spojrzenie na koncepcję oporu ofiary

przestępstwa zgwałcenia w polskim dyskursie

dogmatycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Rozdział VIII

Zakończenie – dwie idee prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Relacje prawo – intymność jako przedmiot prawniczej refleksji”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *