www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym

18,90 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-685-0

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2016

Stron: 138

Opis

Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Redlarski Krzysztof

 

Słowa kluczowe: PMBOK, metody analizy kosztów i czasu trwania projektu, zarządzenie projektami, PRINCE2

 

Opis:

Zarządzanie projektami jest obszarem wiedzy bazującym na doświadczeniach różnych organizacji w zakresie organizacji projektów. Jego zasadniczym celem jest wskazanie efektywnego sposobu realizacji przedsięwzięcia, który pozwoli osiągnąć przyjęte założenia.

Zagadnienia prezentowane w niniejszym podręczniku mają na celu przybliżenie wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją projektów, głównie na podstawie amerykańskiego standardu zarządzania projektami Project Management Body of Knowledge Guide, Edition Fourth (PMBOK). Standard ten jest źródłem wiedzy oraz powszechnie uznawanych tzw. dobrych praktyk, z powodzeniem stosowanych do skutecznego zarządzania projektami przez wiele organizacji.

Opracowanie zostało podzielone na piętnaście rozdziałów:

  • I – omawia ogólną problematykę zarządzania projektami;
  • II – zawiera przegląd głównych metodyk zarządzania projektami, z uwzględnieniem podstawowego podziału na metody klasyczne i zwinne;
  • III – prezentuje zasady i metody planowania projektów;
  • IV–XIV – omawiają problematykę zarządzania projektami oraz prezentują wybrane metody i techniki wykorzystywane w poszczególnych obszarach wiedzy zgodnie ze standardem PMBOK;
  • XV – zawiera wprowadzenie do problematyki zarządzania programami lub portfelami projektów.

Prezentowane treści obejmują istotne informacje pozwalające na przybliżenie zagadnień związanych z tematyką zarządzania projektami. Wskazują bowiem zakres poszczególnych działań z perspektywy całego projektu oraz omawiają wybrane metody i techniki oceny projektu stosowane w poszczególnych jego fazach.

 

 

SPIS TREŚCI
WSTĘP
1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI
1.1. Wprowadzenie do zarządzania projektami
1.2. Charakterystyka projektu. Istota i rodzaje projektów
1.3. Cykl życia projektu
1.4. Obszary zarządzania projektami
Pytania kontrolne
2. METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
2.1. PMBOK
2.2. PRINCE2
2.3. Metodyki zwinne i adaptacyjne
Pytania kontrolne
3. ZASADY PLANOWANIA PROJEKTÓW
3.1. Cele projektów: jakość, czas, zakres, budżet
3.2. Definiowanie i mierzenie celów projektu
3.3. Interesariusze projektów
3.4. Analiza i macierz oceny interesariuszy
Pytania kontrolne
4. GRUPY PROCESÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
4.1. Procesy rozpoczęcia projektu
4.2. Procesy planowania projektu
4.3. Procesy realizacji projektu
4.4. Procesy monitorowania i kontroli projektu
4.5. Procesy zamykania projektu
4.6. Analiza opłacalności projektu
Pytania kontrolne
5. ZARZĄDZANIE INTEGRACJĄ PROJEKTU
5.1. Karta projektu jako początek przedsięwzięcia
5.2. Sporządzanie planu zarządzania projektem – dokumentowanie czynności w planie zarządzania
projektem
5.3. Realizacja prac zawartych w planie zarządzania projektem
5.4. Weryfikacja i koordynacja postępów wykonania prac
5.5. Zarządzanie zmianami
5.6. Finalizacja całości projektu lub jego etapu
Pytania kontrolne
6. ZARZĄDZANIE ZAKRESEM W PROJEKCIE
6.1. Kompletacja oczekiwań i potrzeb interesariuszy jako dążenie do osiągnięcia zamierzonych
celów projektu
6.2. Tworzenie szczegółowego opisu projektu oraz produktu
6.3. Precyzowanie prac nad przedsięwzięciem oraz jego poszczególnymi zadaniami, czyli
tworzenie struktury podziału pracy
6.4. Zatwierdzanie oraz weryfikacja zakresu projektu
6.5. Wdrażanie systemu kontroli zakresu
Pytania kontrolne
7. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W PROJEKCIE
7.1. Hierarchia w projekcie, czyli plan zarządzania obsadą stanowisk
7.2. Formowanie zespołu w zgodzie z planem zasobów ludzkich
7.3. Wzmacnianie kompetencji i efektywności zespołu
7.4. Monitorowanie rezultatów pracy członków zespołu
7.5. Macierz odpowiedzialności i podziału obowiązków
Pytania kontrolne
8. ZARZĄDZANIE CZASEM W PROJEKCIE
8.1. Planowanie czynności, niezbędnych do wykonania produktów cząstkowych projektu
8.2. Precyzowanie i dokumentowanie zależności pomiędzy czynnościami oraz działaniami
w projekcie
8.3. Określenie zasobów niezbędnych do realizacji zadań składających się na projekt
8.4. Szacowanie czasu trwania czynności w projekcie
8.5. Analiza kolejności realizacji czynności w projekcie
8.6. Aktualizacja postępów wykonania zadań w projekcie oraz zarządzanie zmianami
w harmonogramie bazowym
Pytania kontrolne
9. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W PROJEKCIE
9.1. Plan zarządzania kosztami projektu jako rezultat procesu szacowania kosztów
9.2. Budżetowanie kosztów
9.3. Nadzór nad odchyleniami kosztów w budżecie, czyli kontrola kosztów
Pytania kontrolne
10. METODY ANALIZY KOSZTÓW I CZASU TRWANIA PROJEKTU
10.1. Metoda PERT
10.2. Metoda CPM
10.3. Metoda Earned Value
Pytania kontrolne
11. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROJEKCIE
11.1. Formułowanie oraz definiowanie wymagań jakościowych projektu i produktu
11.2. Analiza wyników pomiarów oraz kontroli systemu jakości jako gwarancja zapewnienia
jakości w projekcie
11.3. Stały proces kontroli jakości, czyli dążenie do zgodności z wymaganiami jakościowymi
w projekcie
Pytania kontrolne
12. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W PROJEKCIE
12.1. Identyfikacja oraz ocena zaangażowania interesariuszy projektu
12.2. Określenie sposobów komunikacji w projekcie
12.3. Przepływ informacji pomiędzy uczestnikami projektu
12.4. Zarządzanie potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy
12.5. Przekazywanie raportów z wykonania jako narzędzie prognozowania oraz przewidywania
realizacji projektu
Pytania kontrolne
13. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE
13.1. Sporządzanie planu zarządzania ryzykiem w projekcie
13.2. Rejestr ryzyka jako efekt identyfikacji czynników ryzyka w projekcie
13.3. Ocena wpływu zagrożenia na realizację całego przedsięwzięcia, czyli analiza poziomu
ryzyka
13.4. Wdrażanie działań wyprzedzających pojawienie się niekorzystnych zdarzeń w projekcie
13.5. Analiza ryzyka i jego odwzorowanie w macierzy
Pytania kontrolne
14. ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI W PROJEKCIE
14.1. Tworzenie planu zarządzania zamówieniami
14.2. Realizacja zamówień, czyli zawieranie umów z dostawcami
14.3. Zarządzanie realizacją zamówień
14.4. Finalizacja prac nad realizacją zamówień
Pytania kontrolne
15. ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW
15.1. Definicja zarządzania portfelem projektów
15.2. Wprowadzenie do problematyki zarządzania portfelem projektów
15.3. Ocena i kategoryzacja portfela projektów
Pytania kontrolne
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *