www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Podstawy geologii. Przewodnik do ćwiczeń

34,99 

ISBN: 978-83-7865-273-1
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 220
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Podstawy geologii. Przewodnik do ćwiczeń

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Małgorzata Witak, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Ewa Szymczak 

 

 

Zakres merytoryczny przewodnika obejmuje zagadnienia z mineralogii, petrografii, paleontologii i kartografii geologicznej. W pierwszym dziale przedstawiono geologiczne procesy minerałotwórcze, budowę wewnętrzną minerałów, ich skład chemiczny, własności fizyczne oraz przegląd najważniejszych minerałów, z ich genezą i występowaniem w Polsce. W części petrograficznej zamieszczono informacje o skałach magmowych, osadowych i metamorficznych, z uwzględnieniem warunków powstania, minerałów skałotwórczych, budowy wewnętrznej i kryteriów ich klasyfikacji. Każda z wydzielonych grup petrograficznych zawiera szczegółowy opis podstawowych typów skał, ich cech diagnostycznych i miejsc występowania w Polsce. Dział poświęcony paleontologii zawiera obszerny opis procesów fosylizacyjnych, chemizm części twardych organizmów, stany zachowania skamieniałości i ich znaczenie dla nauk przyrodniczych. Przedstawiono też charakterystykę głównych reprezentantów kopalnych morskich bezkręgowców. W przypadku każdej z najważniejszych grup skamieniałości omówiono charakterystykę środowiska i trybu życia, budowę ciała miękkiego i szkieletu, zamieszczono też informacje o zasięgu, znaczeniu stratygraficznym, skałotwórczym i paleoekologicznym oraz o stanowiskach występowania w Polsce. W ostatniej części, dotyczącej elementów tektoniki, przedstawiono zasady podstawowych pomiarów geologicznych, elementy geologicznej budowy płytowej, fałdowej i uskokowej oraz ich obraz na mapach geologicznych.
Przewodnik jest bogato ilustrowany. Liczne ryciny, schematy i tabele ułatwią zrozumienie zawartej tu wiedzy merytorycznej. W połączeniu z nią pozwolą oznaczać makroskopowo w terenie minerały, skały i skamieniałości, prowadzić proste pomiary geologiczne i interpretować budowę geologiczną.
Spis treści
Przedmowa. 9
1. Elementy mineralogii (Ewa Szymczak) . 11
1.1. Wstęp
1.2. Geneza minerałów
1.3. Struktura minerałów
1.3.1. Budowa wewnętrzna
1.3.2. Elementy symetrii kryształu
1.3.3. Pokrój kryształu
1.3.4. Skupienia kryształów
1.4. Skład chemiczny minerałów
1.4.1. Polimorfizm
1.4.2. Izomorfizm
1.5. Własności fizyczne minerałów
1.5.1. Własności optyczne
Barwa.
Rysa
Przezroczystość
Połysk
1.5.2. Własności mechaniczne
Łupliwość
Przełam
Twardość
1.5.3. Inne cechy mechaniczne
1.6. Klasyfikacja minerałów
1.6.1. Pierwiastki rodzime
Metale rodzime
Niemetale rodzime
1.6.2. Siarczki
1.6.3. Halogenki
1.6.4. Tlenki i wodorotlenki
1.6.5. Węglany
1.6.6. Siarczany
1.6.7. Krzemiany i glinokrzemiany
Krzemiany wyspowe
Krzemiany grupowe
Krzemiany pierścieniowe
Krzemiany łańcuchowe
Krzemiany wstęgowe
Krzemiany warstwowe
Krzemiany szkieletowe
1.7. Pytania kontrolne
2. Elementy petrografii (Małgorzata Pruszkowska-Caceres)
2.1. Wstęp
2.2. Skały magmowe
2.2.1. Warunki powstawania
2.2.2. Skład mineralny
2.2.3. Klasyfikacja
2.2.4. Budowa wewnętrzna
2.2.5. Przegląd i charakterystyka
Skały głębinowe (plutoniczne)
Skały wylewne (wulkaniczne)
Skały żyłowe
2.3. Skały osadowe
2.3.1. Warunki powstawania
2.3.2. Skład mineralny
2.3.3. Klasyfikacja
2.3.4. Budowa wewnętrzna
2.3.5. Przegląd i charakterystyka
Skały okruchowe (skały piroklastyczne)
Pozostałe skały okruchowe, zgodnie z podziałem na frakcje
Skały rezydualne (wietrzeniowe)
Skały chemogeniczne i organogeniczne
2.4. Skały metamorficzne
2.4.1. Warunki powstawania
2.4.2. Skład mineralny
2.4.3. Klasyfikacja
2.4.4. Budowa wewnętrzna
2.4.5. Przegląd i charakterystyka
2.5. Pytania kontrolne
3. Elementy paleontologii (Małgorzata Witak) . 130
3.1. Wstęp
3.2. Skamieniałości śladowe
3.3. Skamieniałości strukturalne
3.3.1. Stany zachowania skamieniałości
3.3.2. Cechy szkieletu
3.3.3. Środowisko i tryb życia
3.3.4. Znaczenie skamieniałości w naukach geologicznych
3.4. Przegląd systematyczny głównych grup kopalnych
bezkręgowców morskich
3.4.1. Gąbki
3.4.2. Koralowce
3.4.3. Ramienionogi
3.4.4. Mięczaki
Ślimaki
Małże
Głowonogi (łodzikowate, amonitowate, belemnity)
3.4.5. Trylobity
3.4.6. Szkarłupnie
Liliowce
Jeżowce
3.4.7. Graptolity
3.5. Pytania kontrolne
4. Elementy tektoniki i analizy map geologicznych
(Małgorzata Pruszkowska-Caceres)
4.1. Wstę
4.2. Podstawowe pomiary geologiczne
4.3. Główne struktury tektoniczne
4.4. Metody odwzorowania budowy geologicznej
4.4.1. Planisekcja geologiczna
4.4.2. Intersekcja geologiczna
4.5. Pytania kontrolne
Literatura uzupełniająca
Załączniki
1. Tabela stratygraficzna (2014)
2. Stratigraphic chart (2014)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Podstawy geologii. Przewodnik do ćwiczeń”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *