www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Ochrona środowiska morskiego – od teorii do praktyki

35,99 

ISBN: 978-83-7865-319-6
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 314
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Ochrona środowiska morskiego – od teorii do praktyki

 Autor: Jerzy Bolałek

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Do części teoretycznej należy m.in. przedstawienie głównych międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska morskiego. Jedną z omówionych praktykowanych form ochrony jest prowadzenie monitoringu. Niezwykle istotną kwestią jest też zapobieganie zanieczyszczeniom w trakcie bezawaryjnej eksploatacji statków oraz przewożenia różnych substancji – przez odpowiednią gospodarkę odpadami. Najpoważniejsze zanieczyszczenia powodują substancje ropopochodne. Poznanie omówionych w pracy skomplikowanych procesów, dotyczących zachowania się rozlewu olejowego w morzu, to podstawa skutecznej walki z nim.

Kwestie zagrożenia środowiska morskiego najbardziej uwidaczniają się w wyniku katastrof jednostek pływających. Przedstawiono dwadzieścia największych pod względem ilościowym rozlewów olejowych oraz dwa, choć nie należące do największych (pozycje 35. i 131.), które doprowadziły do największego spustoszenia w środowisku naturalnym. Zaprezentowano także wybrane katastrofy na Bałtyku. Ta część pracy jest bogato ilustrowana m.in. oryginalnymi zdjęciami z poszczególnych wydarzeń.

Zanim powstały odpowiednie przepisy regulujące pozbywanie się różnych odpadów, w morzach i oceanach następowało składowanie bojowych środków trujących, odpadów nuklearnych czy urobku czerpalnego. O tym i o wynikającym stąd potencjalnym zagrożeniu również jest mowa w pracy.

Spis treści
Przedmowa. 9
1. Morza i oceany jako odbiornik zanieczyszczeń.
1.1. Pojęcie zanieczyszczenia w środowisku morskim
1.2. Jednostki pływające i platformy wiertnicze
jako potencjalne zagrożenie dla środowiska morskiego
2. Podstawowe międzynarodowe regulacje prawne
dotyczące ochrony środowiska morskiego.
2.1. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz
przez zatapianie odpadów i innych substancji
2.2. Konwencja MARPOL 73/78
2.3. Konwencja OPRC
2.4. Konwencja helsińska
2.5. Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego „Bałtyk 21”
2.6. Ramowa dyrektywa wodna (RDW)
3. Podstawowe polskie regulacje prawne
dotyczące ochrony środowiska morskiego.
3.1. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
3.2. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r.
o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki.
3.3. Ustawa z dnia 12 września 2002 r.
o portowych urządzeniach do odbioru odpadów
oraz pozostałości ładunkowych ze statków
4. Monitoring mórz na przykładzie Bałtyku
4.1. Monitoring jakości wód Bałtyku
4.1.1. Badania i ocena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych
4.1.2. Monitoring Morza Bałtyckiego
4.1.3. Badania i ocena ładunków wprowadzanych do Bałtyku
4.2. Monitoring polskich obszarów morskich z powietrza
5. Rodzaje odpadów powstających podczas bezawaryjnej eksploatacji statków
5.1. Podział odpadów
5.2. Odpady olejowe i ich mieszaniny
5.3. Szkodliwe substancje ciekłe
5.4. Ścieki
5.5. Śmieci
5.6. Tryb i sposoby odbioru odpadów ze statków morskich
na przykładzie Portu Gdańsk
6. Szkodliwe substancje przewożone morzem
6.1. Szkodliwe substancje przewożone luzem
6.2. Szkodliwe substancje przewożone w opakowaniach
7. Substancje ropopochodne w morzu
7.1. Charakterystyka ropy naftowej i jej właściwości
7.2. Pochodzenie węglowodorów w morzu
7.3. Przemiany związków ropopochodnych w morzu
7.4. Metody wykrywania rozlewów olejowych na morzu
8. Likwidacja rozlewów olejowych
8.1. Podstawowe sposoby zwalczania rozlewów olejowych na morzu
8.1.1. Zapory
8.1.2. Mechaniczne zbieranie oleju z powierzchni morza
8.1.3. Dyspergenty
8.1.4. Sorbenty
8.1.5. Inne metody
8.2. Usuwanie rozlewów z obszarów zalodzonych
8.3. Zbieranie oleju po jego dotarciu na brzeg
9. Rozlewy olejowe na Bałtyku
9.1. „Stuttgardt”
9.2. „Antonio Gramsci”
9.3. „Globe Asimi”
9.4. „Baltic Carrier”
9.5. „Fu Shan Hai”
9.6. Podsumowanie
10. Największe katastrofy zbiornikowców
10.1. „Atlantic Empress”
10.2. „Abt Summer”
10.3. „Castillo de Bellver”
10.4. „Amoco Cadiz”
10.5. „Haven”
10.6. „Odyssey”
10.7. „Torrey Canyon”
10.8. „Sea Star”
10.9. „Irenes Serenade”
10.10. „Urquiola”
10.11. „Hawaiian Patriot”
10.12. „Independenta”
10.13. „Jacob Maersk”
10.14. „Braer”
10.15. „Aegean Sea”
10.16. „Sea Empress”
10.17. „Khark 5”
10.18. „Nova”
10.19. „Katina P”
10.20. „Prestige”
10.21. „Exxon Valdez”
10.22. „Hebei Spirit”
11. Składowanie odpadów i substancji niebezpiecznych w morzu
11.1. Urobek czerpalny
11.2. Odpady nuklearne w morzach i oceanach
11.2.1. Źródła substancji radioaktywnych w morzu
11.2.2. Testy atomowe
11.2.3. Zatapianie odpadów radioaktywnych
11.2.4. Katastrofy satelitów i samolotów
11.2.5. Wypadki z udziałem podwodnych okrętów
o napędzie atomowym oraz problemy z ich demontażem
11.3. Bojowe środki trujące (BST) w morzach i oceanach
11.3.1. Ogólne informacje o BST
11.3.2. Zatapianie BST we wszechoceanie
11.3.3. Amunicja chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim
Bibliografia

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Ochrona środowiska morskiego – od teorii do praktyki”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *