www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 4

31,99 

ISBN: 978-83-7865-822-1

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 290

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 4

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz,

 

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny, czwarty tom z cyklu Perswazja językowa w różnych dyskursach, powstały pod auspicjami Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracowni Badań nad Perswazją Językową afiliowanej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Dynamiczne zmiany zachodzące w paradygmacie nowej sytuacji socjokulturowej i mocno stechnicyzowanych nowoczesnych mediów masowych implikują złożoną refleksję o aspektach sztuki komunikacji perswazyjnej i pozwalają na nowo odczytać znane słowa Hansa Georga Gadamera: „Kto ma język, ten «ma» świat”. Wielowymiarowość podejścia do pragmatykonu mechanizmów oddziaływania językowego, opierającego się na idei rozumienia mowy jako narzędzia inicjującego działalność kognitywną i behawioralną człowieka, skłoniła do refleksji nad komunikacją sugestywną i manipulacyjną przedstawicieli różnych dziedzin naukowych i szkół badawczych – lingwistów, medioznawców, literaturoznawców, psychologów, politologów, socjologów, historyków sztuki i pedagogów – z ośrodków polskich i zagranicznych.

 

Spis treści

Słowo wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Вступительное слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Rozdział pierwszy

DYSKURS JĘZYKOZNAWCZY

Глава первая

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Dušan-Vladislav Paždjerski

Specyfika oddziaływania językowego w słownikach dyferencyjnych

serbsko-chorwackich na przykładzie słownika eksplikacyjnego

serbsko-chorwackiego Marko Samardžiji. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 23

Людмила Федорова

Можно ли измерить силу речевого воздействия?. . . . . . . . . .  . . . 36

Katarzyna Nobis-Wlazło

Kategoria ilościowości w perswazji językowej . . . . . . . . . .  . . . . . 45

Ольга Абакумова

Роль пословицы в осуществлении речевого воздействия на адресата

(на материале медийного дискурса) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 54

Наталья Музыченко

Фатический инструментарий делового общения

как средство оказания речевого воздействия. . . . . . . . . . . . . . . 61

Марина Флягина

Формулы речевого этикета в русских донских говорах . . . . .. . . 70

Elżbieta Pietraś

Wybrane modele perswazyjne i techniki lingwistyczne

w kształtowaniu przekonań zinterioryzowanych . . . . . . . . . . . . . . 76

Сергей Потемкин

Эмоциональная ориентация наречий . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Rozdział drugi

DYSKURS RELIGIJNY

Глава вто рая

РЕЛ ИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС

Валентина Маслова

Антон Лавицкий

Воздействие молитвенного слова

в религиозном и поэтическом дискурсах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Małgorzata Rybka

Marta Wrześniewska-Pietrzak

„Spotkania w blasku wiary” – uwag kilka o perswazyjności i atrakcyjności

nowego nabożeństwa Kościoła katolickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Halina Wątróbska

Oksana Kadocznikowa

Wybrane sposoby perswazyjne

Въ помощь пастырямъ и въ назиданiе пасомымъ. . . . . . . . . . . . . . . . 115

Елена Климентова

Аргументационная схема коммуникативной модели

в практике деноминаций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 129

Adam Konopka

Krucjata modlitwy. Perswazja przeciwko aborcji

na łamach „Rycerza Niepokalanej” w latach osiemdziesiątych. . . . .  . . . . 140

Rozdział trzeci

DYSKURSY KULTURY

Глава третья

ДИСКУРСЫ КУЛЬ ТУРЫ

Наталья Зыховская

Культурный герой современности в дискурсе художественной прозы:

между лузером и суперменом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 155

Сергей Синецкий

Элитаристская и социетальная коммуникативные модели:

потенциал культурного наследия и проекции образов будущего. . .  . . . 164

Мария Шуб

Темпоральный дискурс: образы прошлого, настоящего и будущего

в публичных выступлениях политических лидеров Польши,

США и России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 176

Людмила Корнеева

«Эффект Джульетты», или как литературная классика

помогает современным интернет-мошенникам. . . . . . . . . . . . . . . 187

Ольга Сахарова

Вербальные манипуляции в драматургическом дискурсе

(на материале избранных пьес Людмилы Разумовской

и Людмилы Петрушевской). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 197

Tomasz Kaczorowski

„XD”. Wstęp do rozważań o próbach komunikowania się

z widzem młodzieżowym w polskich teatrach. . . . . . . . . . .. . . . . 206

Rozdział czwarty

DYSKURS PEDAGOGICZNY

Глава четв ертая

ПЕ ДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Елена Григорьева

Педагогический дискурс в лингвокультурологическом рассмотрении. . . . . . 219

Оксана Михайлова

Светлана Ревуцкая

Лариса Мирошник

Оценочные коннотации как элемент коммуникативной культуры. . . . . . . . . . 228

Елена Черкашина

Дискурс в предметной сфере «медицина» как средство формирования

лингвопрофессиональной компетенции будущих специалистов. . . . . . . . . . . 237

Наталья Ушакова

Татьяна Алексеенко

Обучение будущих преподавателей русского языка

речевому воздействию в лингводидактическом дискурсе. . . . . . . . . . . . 244

Adrianna Olkowska

„Hipnotyzująca” moc słów.

Techniki perswazyjne w języku NLP i coachingu . . . . . . . . . .. . . . 254

Izabela Dłużyk

Dydaktyzm w polskich i rosyjskich ludowych bajkach magicznych

w kontekście reguł perswazji Roberta Cialdiniego. . . . . . . . . . . . . .  . . . 267

O autorach / Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 4”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *