www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Podręcznik autora, Joanna Kamień

27,99 

ISBN: 978-83-7865-259-5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 208
Format: 130×210 mm

oprawa miękka

Opis

Podręcznik autora

autor: Joanna Kamień

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Autorzy piszą książki dla swoich czytelników, tymczasem niniejsza książka jest skierowana do autorów i dla nich przeznaczona. Jej adresatami są autorzy prac naukowych – zarówno tych, które są składane do wydawnictw celem publikacji, jak i prac dyplomowych, mających za zadanie podsumować lata nauki studentów różnych stopni studiów. Problemy, z jakimi stykają się piszący te prace, są bowiem podobne i stale powracają te same pytania.

Książka ma charakter miniporadnika, ponieważ z jednej strony zawiera normy ogólne, z drugiej zaś Autorka szczegółowo omówiła w niej te zagadnienia, które zwykle budzą najwięcej wątpliwości u piszących. Celem tej publikacji jest zatem podanie w sposób jak najbardziej przystępny wiedzy na temat redakcji tekstu naukowego, która dotyczy zarówno kompozycji książki, opracowania językowo-stylistycznego tekstu, interpunkcji, wybranych zagadnień z zakresu ortografii, jak i konstrukcji przypisów, literatury, zasad sporządzania wszelkich dodatków, jak indeksy, tabele itp.

 

Spis treści
Słowo do Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozdział 1. PIERWSZE KROKI 15
1. Zasada konsekwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2. Kompozycja książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3. Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rozdział 2. TEKST GŁÓWNY 21
1. W jakiej osobie piszemy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2. Sposoby uporządkowania treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Wyróżnienia w tekście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4. Kluczowe pojęcia i ich de( nicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5. Nazwy osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.1. Zasady ogólne zapisu nazw osobowych . . . . . . . . . 31
5.2. Zasady odmiany imion obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.3. Zasady odmiany nazwisk obcych . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3.1. Odmiana nazwisk angielskich
i francuskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3.2. Odmiana nazwisk niemieckich . . . . . . . . . . . . 37
6. Skróty i skrótowce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1. Zasady zapisu skrótów i skrótowców . . . . . . . . . . . . . 38
6.2. Zasady użycia skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.3. Podstawowe skróty i oznaczenia edytorskie . . . . . . 42
6.4. Wykaz skrótów – budowa i miejsce w książce . . . . . 44
7. Zapis dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8. Zapis liczb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rozdział 3. CYTOWANIE 51
1. Cytowanie a prawo autorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2. Granice ingerencji w tekst cytatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.1. Opuszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.2. Wtrącenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3. Wyróżnienia typogra( czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.4. Komentarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3. Sposoby wyróżnienia cytatu w tekście . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.1. Cytaty w cudzysłowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6 SPIS TREŚCI
3.2. Cytaty złożone kursywą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.3. Cytaty wydzielone z tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4. Kilka uwag ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4. Przypisy do cytatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5. Cytowanie publikacji obcojęzycznych
(tłumaczenia cytatów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6. Cytowanie aktów normatywnych i orzeczeń . . . . . . . . . . 64
6.1. Źródło opisu aktu normatywnego . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.2. Skróty stosowane
w opisie aktów normatywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.2.1. Skróty jednostek redakcyjnych
aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.2.2. Skróty tytułów
aktów normatywnych polskich . . . . . . . . . . . . 67
6.2.3. Skróty tytułów aktów normatywnych
międzynarodowych i unijnych –
nazwy zwyczajowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.3. Opis ustaw i rozporządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.4. Orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Rozdział 4. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE TEKST GŁÓWNY 73
1. Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2. Wykresy, schematy, diagramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3. Reprodukcje, fotogra( e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Rozdział 5. PRZYPISY I LITERATURA 83
1. Ogólne zasady sporządzania przypisów . . . . . . . . . . . . . . 84
2. Rodzaje przypisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.1. Przypisy słownikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.2. Przypisy informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.3. Przypisy rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.4. Przypisy bibliogra( czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.4.1. System przypisów dolnych . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.4.1.1. Elementy
przypisu bibliogra( cznego . . . . . . . . 94
2.4.1.2. Przykłady cytowania
różnych typów publikacji . . . . . . . . . . 100
2.4.1.3. Układ wykazu literatury
w systemie przypisów dolnych . . . . . 107
2.4.2. Przypisy wewnątrztekstowe
(harwardzkie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.4.2.1. Budowa przypisu . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.4.2.2. Układ literatury
w systemie harwardzkim . . . . . . . . . . 111
3. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Rozdział 6. CZĘŚCI WPROWADZAJĄCE I DODATKI 117
1. Przedmowa a wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2. Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
3. Aneksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4. Indeksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.1. Zasady ogólne sporządzania indeksów . . . . . . . . . . . 120
4.2. Rodzaje indeksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5. Wykazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Rozdział 7. ZASADY PISOWNI 127
1. Ortogra( a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
1.1. Zasady pisowni wielką i małą literą . . . . . . . . . . . . . . 128
1.2. Pisownia z łącznikiem (-) i bez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
1.3. Pisownia partykuły nie łączna i rozdzielna . . . . . . . . 137
2. Interpunkcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.1. Dlaczego interpunkcja jest ważna? . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.2. Charakter polskiej interpunkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
2.3. Znaki interpunkcyjne z podziałem na funkcje . . . . . 140
2.4. Przecinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
2.5. Kropka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2.6. Cudzysłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Rozdział 8. OPRACOWANIE JĘZYKOWE 155
1. Styl autora a poprawność językowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
2. Zasada konsekwencji w warstwie językowej tekstu . . . . 157
3. Najczęstsze błędy językowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4. Błędy frazeologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
5. Składnia w zdaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
5.1. Forma orzeczenia w zdaniu
z podmiotem zbiorowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
5.2. Forma orzecznika w orzeczeniu imiennym . . . . . . . . 181
5.3. Szyk w orzeczeniu imiennym i nie tylko . . . . . . . . . . 183
6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Zamiast zakończenia,
czyli zanim wydrukujesz książkę, sprawdź… . . . . . . . . . . . 187
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podręcznik autora, Joanna Kamień”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *