www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Od hospitale do szpitala Studia Historica Gedanensia XI

33,90 

ISSN: 2081-3309

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 348

Format: B5

Opis

Od hospitale do szpitala. Studia Historica Gedanensia XI

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Rafał Kubicki

 

Tom zawiera przegląd aktualnych badań, obejmujących okres od wczesnego średniowiecza po XX w., przede wszystkim na temat instytucji szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcjonowania w średniowiecznym i nowożytnym Gdańsku. Nacisk położono na kwestie organizacji instytucjonalnej opieki nad ubogimi i chorymi, relacji z otoczeniem społecznym (fundatorzy, prebendarze) i władzami (miejskimi, państwowymi, kościelnymi). Ponadto jeden artykuł poświęcono funkcjonowaniu infirmerii w zamkach zakonu krzyżackiego, a dwa inne – różnym aspektom organizacji szpitalnictwa w intensywnie rozwijającej się w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. Gdyni. Wiele z poruszonych w tych opracowaniach zagadnień z pewnością wymaga dalszych badań, na co zwracają uwagę autorzy przywołanych tekstów, zachęcając również innych badaczy do podjęcia studiów nad dziejami szpitalnictwa i opieki nad ubogimi. Udostępniając czytelnikom tom i zapraszając do jego lektury, wyrażamy nadzieję, że będzie on inspiracją do podejmowania kolejnych prac.

 

Spis rzeczy

Wstęp (Rafał Kubicki) .  11

Życiorys naukowy prof. Andrzeja Grotha . . .. 15

Bibliografia publikacji prof. Andrzeja Grotha za lata 1971–2019 …… 16

ARTYKUŁY

Ireneusz Milewski

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania nosokomeionów

we wczesnym Bizancjum . 41

Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda

Lokalizacja infirmerii w topografii krzyżackich zamków komturskich

w Prusach w późnym średniowieczu . .. . 64

Wiesław Długokęcki

Przyczynki do dziejów szpitali gdańskich w średniowieczu …… 84

Zofia Maciakowska

Kanał Raduni – źródło wody dla mieszkańców Gdańska … 125

Tomasz Maćkowski

Gdańskie odznaki żebracze (XVI–XVIII w.) . 149

Adam Szarszewski

Szpitale gdańskie XVI–XVIII w. a duchowość protestancka … 162

Dariusz Kaczor

Dyscyplinowanie społeczne w szpitalach elbląskich w XVII w. …189

Piotr Paluchowski

Pomagać i leczyć. Przyczynek do powstania Instytutu Ubogich (Armeninstitut)

w Gdańsku i jego pierwszych lat działalności (do 1795 r.) … 215

Przemysław Jędrzejewski

Próba reformy instytucji szpitalnych na terenie województwa krakowskiego

w dobie Sejmu Wielkiego . .. 230

Aistis Žalnora

Psychiatry in Vilnius in 16th–20th Centuries: Review on Social

Transformations . . 246

Marcin Szerle

Lecznica Nadmorska w Gdyni jako przykład prywatnej inicjatywy szpitalnej

okresu międzywojennego. Studium przypadku .263

Weronika Szerle

Między klasyką a awangardą. Szpital Morski na Oksywiu projektu

Mariana Lalewicza .. 278

Piotr Koprowski

Obraz szpitala psychiatrycznego w świetle polskich dzieł literackich XX w. … 293

ŹRÓDŁA

Rafał Kubicki

Przyczynki źródłowe do dziejów szpitala św. Elżbiety w Starym Mieście Gdańsku

z lat 1429–1454 . . 305

KRONIKA NAUKOWA

Gdańsk w okresie nowożytnym (Kultura, religia, polityka, społeczeństwo i stosunki

międzynarodowe) / Danzig in der frühen Neuzeit (Kultur, Religion, Politik,

Gesellschaft und internationale Beziehungen), Gdańsk,

30.05–01.06.2019 r. (Radosław Kubus) . . 327

Siódmy Światowy Kongres Studiów Polskich, Gdańsk

14–16.06.2019 r. (Anna Mazurkiewicz) .  330

Origines et Mutationes VI pt.: Ołtarz i tron – religia a władza od wczesnego

średniowiecza po wiek XIX, Pruszcz Gdański,

13–14.06.2019 r. (Aleksandra Girsztowt) . .333

„Mądrość zbudowała sobie dom… Państwo krzyżackie w Prusach”,

Muzeum Zamkowe w Malborku,

15–17 listopada 2019 r. (Sebastian Wysokowicz) .  . 336

IN MEMORIAM

Profesor Maria Bogucka (1929–2020) (Edmund Kizik) .. 343

 

Contents

Introduction (Rafał Kubicki) . . 11

Academic CV of Prof. Andrzej Groth . . .. 15

Bibliography of publications by Prof. Andrzej Groth for 1971–2019 .  16

ARTICLES

Ireneusz Milewski

Economical aspects of nosokomeia in early Byzantium . . . 41

Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda

The location of infirmaries in Teutonic Order castles topography

in late Medieval Prussia . .. 64

Wiesław Długokęcki

Inputs to the history of hospitals in medieval Gdańsk . 84

Zofia Maciakowska

The Radunia Canal – a source of water for Gdańsk dwellers . 125

Tomasz Maćkowski

Beggar badges of Gdańsk . 149

Adam Szarszewski

Gdańsk hospitals of the 16th to 18th century and the protestant

spirituality .  162

Dariusz Kaczor

Social disciplining in Elbląg hospitals in the 17th century .  189

Piotr Paluchowski

To help and to cure. An input to the establishment of the Institute

for the Poor (Armeninstitut) in Gdańsk and initial years

of its operations (until 1795) .  215

Przemysław Jędrzejewski

Hospitals in Krakow voivodship in the period of Great Sejm

1788–1792 . . 230

Aistis Žalnora

Psychiatry in Vilnius in 16th–20th Centuries: Social Transformations . .. 246

Marcin Szerle

The Seaside Clinic in Gdynia as an example of hospital private initiative

in the interwar period. Case study . .. 263

Weronika Szerle

Between the classic and the avant-garde. The Maritime Hospital

in Oksywie designed by Marian Lalewicz . 278

Piotr Koprowski

An image of a psychiatric hospital in the light of contemporary

Polish literary works . . 293

SOURCES

Rafał Kubicki

Source input to the history of St. Elisabeth hospital in The Old City of Gdańsk

in the years 1429–1454 . . . 305

SCIENTIFIC CHRONICLES

„Gdańsk w okresie nowożytnym: Kultura, religia, polityka, społeczeństwo

i stosunki międzynarodowe (Danzig in der frühen Neuzeit: Kultur,

Religion, Politik, Gesellschaft und internationale

Beziehungen)” (Radosław Kubus) . .  327

„Siódmy Światowy Kongres Studiów Polskich” (Anna Mazurkiewicz) . . 330

„Origines et Mutationes pt.: Ołtarz i tron – religia a władza

od wczesnego średniowiecza po wiek XIX” (Aleksandra Girsztowt) . . .333

„Mądrość zbudowała sobie dom… Państwo krzyżackie w Prusach”,

(Sebastian Wysokowicz) . .. 336

IN MEMORIAM

Professor Maria Bogucka (1929–2020) (Edmund Kizik) …. 343

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Od hospitale do szpitala Studia Historica Gedanensia XI”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *