www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno…

30,50 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-666-9

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2016

Stron: 181

Opis

Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno-sterujące produkcją w zarządzaniu operacyjnym

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Łopatowska Jolanta

 

 

Słowa kluczowe: procesy planistyczno-sterujące, zarządzanie zmianą

 

Opis:

Zarządzanie operacyjne należy do kluczowych funkcji każdej organizacji. Dotyczy zarządzania operacjami, których wynikiem są wyroby i usługi. Dynamiczny rozwój technologii prowadzący do naśladowania ludzkiej inteligencji, wirtualizacja, sieciowość, zarządzanie wiedzą i kształtowanie rozwiązań organizacyjnych nawiązujących do funkcjonowania bioorganizmów powodują wysoką złożoność i nieustającą potrzebę zmiany w obszarze zarządzania operacyjnego. Występujące przekształcenia mają wielowymiarowy charakter i obejmują sferę techniczną, społeczną, organizacyjną i ekonomiczną. Dotyczy to również procesów planistyczno-sterujących wpisujących się w obszar zarządzania operacyjnego. Ich zadaniem jest koordynowanie przepływu materiałów i informacji w systemach produkcyjnych z potrzebami klientów, co w warunkach permanentnej zmiany ma istotny wpływ na spełnienie oczekiwań klientów i analizowaną wieloaspektowo efektywność działalności operacyjnej.

Monografia dotyczy problematyki zaawansowanych systemów produkcyjnych, a zwłaszcza zagadnień zarządzania zmianą w obszarze procesów planistyczno-sterujących. Przez zaawansowane systemy produkcyjne w niniejszej pracy rozumiane są elastyczne systemy produkcyjne FMS (Flexible Manufacturing System) oraz kolejne generacje systemów wynikające z ich doskonalenia i rozwoju (warunkowanego przede wszystkim technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi ICT), takie jak inteligentne systemy produkcyjne IMS (Intelligent Manufacturing System) oraz systemy nowej generacji NGS (Next Generation System). Wymagają one zaawansowanej organizacji procesu produkcyjnego, np. zorganizowanej i funkcjonującej według zasad metody pull lub teorii ograniczeń (Theory of Constraints).

Problematyka transformacji procesów planistyczno-sterujących cieszy się nadal niesłabnącym zainteresowaniem i jest jednym z podstawowych nurtów w nauce i praktyce, o istotnym znaczeniu w zarządzaniu operacyjnym. Efektywny system zarządzania zmianą procesów planistyczno-sterujących produkcją powinien zapewnić uzyskanie efektów techniczno-ekonomicznych oraz organizacyjnych, społecznych i rynkowych, co wiąże się z koniecznością opracowania podstaw teoretycznych i metodyki jego projektowania.

Celem monografii jest opracowanie wieloaspektowego systemu oceny efektywności zmiany procesów planistyczno-sterujących w zaawansowanych systemach produkcyjnych.

Treść pracy została zawarta w sześciu rozdziałach. Pierwsze trzy rozdziały stanowią lekturę wprowadzającą do dalszej części monografii. Ich tematyka dotyczy problematyki zarządzania zmianą w organizacji, systemów produkcyjnych i procesów planistyczno-sterujących produkcją i jest efektem badań literatury przedmiotu.

 

 

SPIS TREŚCI
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW
WSTĘP
1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA I TERMINOLOGIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA
ZMIANĄ PROCESÓW PLANISTYCZNO-STERUJĄCYCH PRODUKCJĄ
1.1. Metodyka zarządzania zmianą PPSP
1.2. Kierunki zmian w systemach zarządzania
1.3. Zarządzanie operacyjne
1.4. Procesy planistyczno-sterujące
1.4.1. Proces produkcyjny
1.4.2. Istota PPSP
1.4.3. Działania PPSP
1.5. Zarządzanie zmianą
1.6. Efektywność zmiany
2. EWOLUCJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
2.1. System produkcyjny
2.2. Przesłanki rozwoju systemów produkcyjnych
2.3. Przegląd zaawansowanych systemów produkcyjnych
3. SYSTEMY I METODY PROJEKTOWANIA PROCESÓW PLANISTYCZNO-STERUJĄCYCH
W ZAAWANSOWANYCH SYSTEMACH PRODUKCYJNYCH
3.1. Transformacja informacji w PPSP
3.2. Kryteria wyboru metod w obszarze PPSP
3.3. Integracja działań w PPSP
3.4. Metody o charakterze organizacyjnym w systemach planistyczno-sterujących
3.5. Systemy i metody sztucznej inteligencji
3.5.1. Systemy eksperckie
3.5.2. Logika rozmyta
3.5.3. Bioalgorytmy
4. KONCEPCJA SYSTEMOWA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ PROCESÓW PLANISTYCZNO-
STERUJĄCYCH PRODUKCJĄ
4.1. Ujęcie procesowe zmiany w obszarze działań planistyczno-sterujących
4.2. Przegląd modeli zarządzania zmianą
4.3. Metodyka projektowania systemu zarządzania zmianą PPSP
4.4. Ogólna charakterystyka systemu zarządzania zmianą PPSP
4.4.1. Podsystem techniczno-organizacyjny
4.4.2. Podsystem społeczno-psychologiczny
4.4.3. Podsystem ekonomiczny
5. STRUKTURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ PROCESÓW PLANISTYCZNO-
-STERUJĄCYCH PRODUKCJĄ
5.1. Zasady budowy i model strukturalny SZZPPSP
5.2. Funkcje systemu zarządzania zmianą PPSP
5.2.1. Baza wiedzy
5.2.2. Identyfikacja czynników zmiany
5.2.3. Opracowanie celów i kierunków zmiany w podsystemach SZZPPSP
5.2.4. Przełożenie zmiany w podsystemie ekonomicznym na zmiany techniczno-
-organizacyjne i społeczno-psychologiczne
5.2.5. Projektowanie zmiany
5.2.6. Planowanie wdrożenia zmiany
5.2.7. Wdrażanie zmiany
5.2.8. Ocena efektywności zmiany
6. MODEL KONCEPTUALNY OCENY EFEKTYWNOŚCI ZMIANY PROCESÓW PLANISTYCZNO-
STERUJĄCYCH PRODUKCJĄ
6.1. Uwarunkowania systemu oceny efektywności zmiany organizacyjnej
6.2. Metodyka oceny efektywności zmiany PPSP
6.3. Systemowa koncepcja oceny efektywności zmiany w SZZPPSP
6.3.1. Ocena skuteczności zmiany PPSP
6.3.2. Ocena korzystności zmiany PPSP
6.3.3. Ocena ekonomiczności zmiany PPSP
6.4. Praktyczna weryfikacja systemowej koncepcji oceny efektywności zmiany PPSP
6.4.1. Zastosowanie systemowej koncepcji oceny efektywności zmiany PPSP w systemie
produkcyjnym rozwiązań elektronicznych
6.4.2. Zastosowanie systemowej koncepcji oceny efektywności zmiany PPSP w systemie
produkcyjnym ekranu A
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno…”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *