www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Leksykon przedsiębiorczości. Podstawowe pojęcia używane w obszarze przedsiębiorczości

29,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-718-5

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2017

Stron: 159

Opis

Leksykon przedsiębiorczości. Podstawowe pojęcia używane w obszarze przedsiębiorczości

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Banasik PrzemysławGrzegorzewska-Mischka EwaWyrzykowski Wojciech

 

 

 

Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa, rentowność, źródła przedsiębiorczości, fuzja, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, prawa własności intelektualnej, akcja, kapitał, finanse przedsiębiorstwa, audyt, controlling, restrukturyzacja, upadłość, konkurencja, podatek, amortyzacja, zarządzanie organizacją, budżet firmy, VAT

 

Opis:

Leksykon przedsiębiorczości  ma w założeniu stanowić vademecum wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Przyjmując, że przedsiębiorczość ma dwa znaczenia ― szersze i węższe, w Leksykonie skupiono się na węższym podejściu, czyli ― jak sformułowano w Encyklopedii biznesu (1995) ― na tym, co wiąże się z „osiąganiem sukcesów w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwami, głównie produkcyjnymi lub usługowymi, w tym ― handlowymi”.

Przedsiębiorczość jest pojemnym pojęciem. Obejmuje treścią wiele powiązanych z nią innych ważnych terminów, które w podstawowym zakresie starano się w niniejszym opracowaniu ująć, mając jednak na względzie owo wspomniane węższe rozumienie. Uwzględniono wśród pojęć te terminy i zwroty, które uznano za jedne z ważniejszych, i nadano ich opisom charakter encyklopedyczny. Ułożono je w porządku alfabetycznym w krótkich jednostkach tekstowych.

Przedstawione w opracowaniu opisy mogą stanowić pożyteczny zbiór informacji dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani praktyczną stroną problematyki przedsiębiorczości, a ściślej ― przedsiębiorczości gospodarczej. Mogą być również pożyteczne, jako ważny element edukacji, dla studentów czy nawet uczniów szkół średnich mających kontakt z przedmiotem o nazwie „nauka przedsiębiorczości”. Zawarte w opracowaniu opisy stanowią pomocniczą i uzupełniającą formę tekstu przydatną dla osób korzystających równolegle z innych, szerszych opracowań książkowych na temat przedsiębiorczości. Leksykon ich bowiem nie zastąpi, ale uzupełni i ułatwi rozumienie zaprezentowanych w nich pojęć. Niniejsze opracowanie nie jest w związku z tym w pełni wyczerpującym kompendium wiedzy na temat przedsiębiorczości, ale skrótowym opisem 100 pojawiających się i mających w jej obszarze doniosłe znaczenie haseł.

 

 

SPIS TREŚCI
WYKAZ SKRÓTÓW
AKTY PRAWNE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
SŁOWO WSTĘPNE
HASŁA
Akcja
Amortyzacja
Amortyzacja w prawie bilansowym
Amortyzacja w prawie podatkowym
Audyt finansowy firmy
Bariery rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej
Bezrobocie
Bilans
Biznesplan
Budżet firmy
Cena
Centralna ewidencja działalności gospodarczej
Cesja (przelew)
Controlling w firmie
Deficyt budżetowy
Dług publiczny
Dochód
Działalność gospodarcza
Ewidencja księgowa
Ewidencja podatkowa
Finanse przedsiębiorstwa
Firma
Forma czynności prawnych
Forma opodatkowania
Forma organizacyjno-prawna działalności gospodarczej
Fuzja
Gospodarka rynkowa
Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
Kapitał (dobra kapitałowe, wyposażenie kapitałowe)
Koncesja
Konkurencja
Kontrola podatkowa
Kontrola przedsiębiorcy
Kontrola celno-skarbowa
Koszty zatrudnienia pracownika
Krajowy rejestr sądowy
Kreatywność
Kredyt
Krzywa Laffera
Likwidacja działalności gospodarczej
Majątek przedsiębiorstwa
Niewypłacalność
Optymalizacja podatkowa
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą
Osoba prawna
Otoczenie przedsiębiorcy
Pełnomocnictwo
Płaca minimalna
Płynność
Podatek
Podaż
Popyt
Prawa własności intelektualnej
Prokura
Prowizja
Przedawnienie roszczeń
Przedsiębiorca
Przedsiębiorczość gospodarcza
Przedsiębiorstwo
Przedsięwzięcie biznesowe
Przychody
Rachunek ekonomiczny
Rachunkowość
Rejestracja
Rentowność
Restrukturyzacja
Ryczałt podatkowy
Ryzyko gospodarcze
Spółka handlowa
Straty firmy
Styl przedsiębiorczy zarządzania
Styl zarządzania
Środki obrotowe
Środki trwałe
Trwały charakter działalności
Udziały w spółce
Umorzenie należności  zwolnienie z długu
Umowy cywilne
Upadłość
Wady oświadczenia woli
Wierzyciel
Własność
Wolny rynek
Wolność gospodarcza
Współwłasność
Wynalazek
Wynik bilansowy i wynik podatkowy
VAT
Venture capital
Zarobkowy charakter działalności
Zarządzanie organizacją
Zdolność prawna
Zdolność do czynności prawnych
Zobowiązanie
Zobowiązanie podatkowe
Zorganizowany charakter działalności
Zwolnienie z podatku VAT
Zysk
Źródła przedsiębiorczości

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Leksykon przedsiębiorczości. Podstawowe pojęcia używane w obszarze przedsiębiorczości”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *