www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Ład nasz przestrzenny

33,99 

ISBN: 978-83-7865-551-0
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 190
Format: B5

oprawa twarda

Opis

Ład nasz przestrzenny

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Alicja K. Zawadzka

 

 

Głównym celem monografii jest identyfikacja i ocena zasad oraz uwarunkowań kształtujących ład przestrzenny w Polsce. Zasad rozumianych jako podstawy prawne kształtowania ładu przestrzennego określone w ustawach i aktach wykonawczych oraz – na ich podstawie – zapisane w dokumentach planistycznych poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego; a uwarunkowań – jako okoliczności (warunki, czynniki, mechanizmy) inne niż ww. zasady. Zakres przestrzenny badań odnosi się zarówno do obszaru kraju, województwa pomorskiego jak i sześciu gmin położonych na jego terenie: gminy miejsko-wiejskiej Żukowo oraz gmin wiejskich tego obszaru tzn.: Pruszcz Gdański, Kolbudy, Szemud, Wejherowo i Kosakowo. Kryterium delimitacji obszaru badań była intensywność procesów przestrzennych ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Trójmiastem. Wybrane gminy położone są w wyznaczonym w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego obszarze funkcjonalnym aglomeracji Trójmiasta nazywanym również w tym planie obszarem aglomeracji funkcjonalnej i aglomeracją funkcjonalną.

Spis treści
Od Autorki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wykaz akronimów i skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ROZDZIAŁ 1. Teoretyczne aspekty ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.1. Percepcja ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2. De” nicje (i określenia) ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.3. Ogólne kierunki polityki osiągania ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ROZDZIAŁ 2. Zasady kształtowania ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1. Ład przestrzenny na poziomie krajowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1.1. Dokumenty strategiczne poziomu krajowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1.2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 . . . . . . . . . . . 61
2.2. Ład przestrzenny na poziomie regionalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego . . . . . . 70
2.3. Ład przestrzenny na poziomie lokalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.3.1. Zasady kształtowania ładu przestrzennego zapisane w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin . . . . . . 73
2.3.1.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.3.1.2. Przedmiot ustaleń zasad ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.3.1.3. Kontrolowane rozproszenie zabudowy jako zagrożenie dla ładu
przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.3.1.4. Ocena chłonności demogra” cznej gmin . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.3.2. Zasady kształtowania ładu przestrzennego zapisane
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego . . . . . . . . . . 94
2.3.2.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.3.2.2. Przedmiot ustaleń zasad ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.3.3. Zasady kształtowania nieładu przestrzennego
zapisane w decyzjach o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.3.3.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6 Spis treści
2.3.3.2. Brak zależności ustaleń decyzji
o warunkach zabudowy od ustaleń studium . . . . . . . . . . . . . . 100
2.3.3.3. Łatwość spełnienia pięciu warunków
koniecznych do wydania decyzji o warunkach zabudowy . . . . . . . . 102
2.3.3.4. Brak możliwości odmowy wydania decyzji
o warunkach zabudowy przy spełnieniu pięciu warunków . . . . . . . 104
2.3.3.5. Brak maksymalnego obszaru analizowanego . . . . . . . . . . . . . . 104
2.3.3.6. Brak kontynuacji cech nowej zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.3.3.7. Inne braki i niespójności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2.3.3.8. Bezkonkurencyjność trybu sporządzania decyzji
o warunkach zabudowy w stosunku do planu miejscowego . . . . . . . 108
ROZDZIAŁ 3. Uwarunkowania kształtowania ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . 111
3.1. Wskaźniki odnoszące się do ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.1.1. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.1.2. Wskaźniki zrównoważonego gospodarowania przestrzenią . . . . . . . . . . . 116
3.1.3. Wskaźniki zagospodarowania przestrzennego i ładu przestrzennego . . . . . . 118
3.1.4. Wskaźniki uwarunkowań ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.2. Imponderabilia ładu przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.2.1. Społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.2.2. Ekonomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3.2.3. Ekologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.2.4. Kulturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
3.2.5. Legislacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Wykaz pozostałych materiałów źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Ład nasz przestrzenny”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *