www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdański system wodonośny

14,70 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-187-9

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2007

Stron: 113

Opis

Gdański system wodonośny

Redakcja Kozerski Bohdan, Jaworska-Szulc Beata, Kozerski Bohdan, Piekarek-Jankowska Halina, Pruszkowska Małgorzata, Przewłócka Maria

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Słowa kluczowe: podmorski drenaż wód podziemnych gdańskiego systemu, wody powierzchniowe na wysoczyźnie Pojezierza Kaszubskiego, jakość wód podziemnych, warunki występowania wód podziemnych, gdański system wodonośny, wody powierzchniowe na Żuławach Gdańskich, badania modelowe przepływu wód podziemnych

 

Prace nad poznaniem hydrogeologii regionu gdańskiego trwają ponad sto lat. W okresie tym powstał obraz nader skomplikowanego systemu wodonośnego złożonego z piętra kredowego, paleogeńsko-neogeńskiego i czwartorzędowego, obejmującego zlewnię Morza Bałtyckiego o wyróżniających go z otoczenia cechach. Obok wielopiętrowości, należy do nich wysokie wyniesienie obszarów zasilania i ich strome przejście w nisko położone obszary drenażu. Zasilanie systemu odbywa się bowiem na wysoczyźnie polodowcowej Pojezierza Kaszubskiego, a drenaż w pradolinie Redy, nizinach tarasu nadmorskiego i delty Wisły oraz przybrzeżnych akwenach Zatoki Gdańskiej. Drenaż podmorski jest jedną z ważniejszych specyficznych cech systemu. Wyniki prowadzonych w tym zakresie badań, które przyniosły wyraźny postęp w poznaniu tego ważnego i interesującego problemu, ujęte zostały w wyodrębnionym fragmencie pracy.

Podkreślić również należy wysoką zasobność systemu, należącą do największych w Polsce. Wody podziemne stanowią bowiem podstawę zaopatrzenia całej miejskiej aglomeracji Gdańska i Gdyni. Trwający dziesiątki lat intensywny pobór wód doprowadził do poważnych okresowych przekształceń w warunkach hydrodynamicznych, prowadzących do niekorzystnych zmian jakościowych i ilościowych. Warunki hydrodynamiczne stanowią główny wątek opracowania. Zaprezentowane w nim będą również związane silnie z dynamiką wód podziemnych problemy składu chemicznego i zachodzących w nim zmian.

 

 

Spis treści

Wstęp (B. Kozerski)

  1. Historia badań (B. Kozerski)
  2. Charakterystyka gdańskiego systemu wodonośnego (B. Kozerski, H. Piekarek-Jankowska, M. Pruszkowska)

2.1. Zarys geomorfologii

2.2. Hydrografia

2.2.1. Wody powierzchniowe na wysoczyźnie Pojezierza Kaszubskiego

2.2.2. Hydrografia pradoliny Redy

2.2.3. Wody powierzchniowe tarasu nadmorskiego

2.2.4. Wody powierzchniowe na Żuławach Gdańskich

2.3. Budowa geologiczna

  1. Warunki występowania wód podziemnych (B. Kozerski, M. Pruszkowska)

3.1. Wody głębszego podłoża

3.2. Wody gdańskiego systemu wodonośnego

3.2.1. Strefa zasilania i tranzytu

3.2.2. Strefa drenażu

3.2.3. Charakterystyka krążenia wód podziemnych

  1. Podmorski drenaż wód podziemnych gdańskiego systemu wodonośnego (H. Piekarek-Jankowska)

4.1. Specyfika warunków hydrogeologicznych strefy brzegowej morza

4.1.1. Rodzaje drenażu wód podziemnych

4.2. Podmorski drenaż głównych pięter wodonośnych

4.2.1. Drenaż wód piętra górnokredowego

4.2.1.1. Przejawy drenażu wód piętra górnokredowego

4.2.2. Drenaż wód piętra paleogeńskiego i neogeńskiego

4.2.3. Drenaż wód piętra czwartorzędowego

4.2.3.1. Przejawy drenażu wód piętra czwartorzędowego

4.2.4. Obszary drenażu wód podziemnych w dnie Zatoki Gdańskiej

  1. Jakość wód podziemnych (M. Pruszkowska, M. Przewłócka)

5.1. Wody z utworów kredy

5.1.1. Strefa zasilania i tranzytu

5.1.2. Strefa drenażu

5.2. Wody z utworów paleogenu i neogenu

5.2.1. Strefa zasilania i trazytu

5.2.2. Strefa drenażu

5.3. Wody z utworów czwartorzędu

5.3.1. Strefa zasilania i trazytu

5.3.2. Strefa drenażu

  1. Badania modelowe przepływu wód podziemnych (B. Jaworska-Szulc)

6.1. Koncepcja modelu numerycznego

6.2. Identyfikacja i weryfikacja modelu, błędy obliczeń

6.3. Bilans przepływu wód podziemnych

  1. Wykorzystanie wód podziemnych (M. Przewłócka, B. Jaworska-Szulc)

7.1. Ustalone zasoby wód podziemnych i ich wykorzystanie

7.2. Wpływ eksploatacji na dynamikę przepływu wód podziemnych

  1. Podsumowanie (B. Kozerski)

Bibliografia

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdański system wodonośny”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *