www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości

31,99 

ISBN: 978-83-7865-269-4
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 286
Format: 145×235 mm

oprawa miękka

Opis

Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości

 Autor: Katarzyna Bałżewska, Dobrosława Korczyńska-Partyka, Alicja Wódkowska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Kluczowym dla publikacji Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości jest założenie, że kobiety stanowią grupę, której tożsamość i miejsce w historii były w dużym stopniu determinowane przez płeć kulturową, dlatego też najważniejszych podstaw metodologicznych (wyznaczających horyzont badawczy wszystkich prezentowanych w tomie tekstów) dostarczyły Autorom koncepcje wypracowane na gruncie feministycznej historiografii – jednego z najbardziej inspirujących nurtów we współczesnej humanistyce, wskazującego na potrzebę osadzenia kobiet w roli podmiotów historycznych, aktywnych aktantów dziejowości, a zatem na konieczność zerwania z tradycją marginalizacji doświadczenia kobiet, usuwania ich z obszaru badań historiografii jako nieznaczących na mapie dziejów. Inspiracji teoretycznej dostarczyły tutaj przede wszystkim prace pionierki tego ruchu, amerykańskiej badaczki Joan Wallach Scott, a zwłaszcza postulowana przez nią koncepcja „przepisywania historii” (rewriting history), będąca dotychczas jedną z najbardziej radykalnych form dyskursu historiograficznego.

Zebrane w tomie artykuły odwołują się do bardzo zróżnicowanego rozumienia historycznego wymiaru losu kobiet. Nie zabrakło wśród nich studiów herstorycznych rekonstruujących zapomniane, wyparte kulturowo losy wybitnych kobiet, a także tekstów, którym patronuje ujęcie bliższe współczesnym nurtom Alltagsgeschichte, a zatem historyczności sytuującej się nie na poziomie pierwszoplanowych, dramatycznych zdarzeń, ale w planie rodzinnym, lokalnym, wspólnotowym, w odniesieniu do konkretnych przestrzeni miejskich lub przeciwnie – rozległych i egzotycznych planów natury.

Spis treści
Aleksandra Ubertowska, Kobiety i historia.
Od niewidzialności do sprawczości ………………………………………………7
I. GENDEROWE PRZE-PISYWANIE HISTORII
Dobrochna Kałwa, Przemoc i zapomnienie.
Druga wojna światowa z perspektywy płci kulturowej ………………….27
Lena Magnone, Emancypantki, socjalistki, psychoanalityczki.
Kobiety w ruchu freudowskim na początku XX wieku …………………..44
Bożena Karwowska, Kobiety–historia–tożsamość.
Kilka uwag o powojennych polskich emigrantkach ………………………78
Barbara Maria Kownacka, Szafarki jedzenia w Auschwitz.
Holokaustowa strategia przetrwania kobiet ………………………………. 88
Katarzyna Bałżewska, Wobec sowietyzacji.
Model powieściowej bohaterki Józefa Mackiewicza
na przykładzie Drogi donikąd ………………………………………………….. 115
Joanna Samp, Utracone kresowe dzieciństwo.
O wspomnieniach Polek zesłanych na Sybir ……………………………….138
II. PAMIĘĆ, TRAUMA, MELANCHOLIA
Dorota Głowacka, Jak wyobrazić sobie to, czego nie znamy?
Kobieca pamięć o Shoah, płeć i „wyobraźnia współczująca” …………163
Katarzyna Bojarska, Żona Lota: patrzenie za siebie
i możliwość widzenia historii …………………………………………………….179
Magdalena Zolkos, Destrukcja i uwznioślenie.
Melancholia kobiecości w fi lmie Larsa von Triera ……………………… 198
Dobrosława Korczyńska-Partyka, Pamięć przestrzeni.
Szlakiem kobiecego doświadczenia …………………………………………..209
6 Spis treści
III. OD BIOGRAFII DO AUTOFIKCJI. POSZUKIWANIE FORMY
Marcin Romanowski, Biografi a kobieca.
Przypadek Marii Konopnickiej …………………………………………………. 227
Aleksandra Żyła, Autofi kcja jako sposób opowiadania siebie
na przykładzie Pasażerki Zofi i Posmysz …………………………………….249
Alicja Wódkowska, Bunt Marianny. Historia dojrzewania
i dojrzewanie w historii w Absolutnej amnezji Izabeli Filipiak …….265
Biogramy autorów …………………………………………………………………..283

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *