www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Karta Nauczyciela komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2022 roku

199,90 

objętość: 122 str.

objętość: 208 str.

format: B5

oprawa: miękka klejona

wydanie: II, 2022

ISBN: 978-83-7804-953-1

Kategorie: , ,

Opis

Karta Nauczyciela – komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2022 roku – ujednolicony tekst ustawy

Autorzy: Marek Młodecki

Wydawca:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.

 

W dniu 1 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela. Zmiany dokonane na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw koncentrują się na modyfikacji zasad odbywania przez nauczycieli awansu zawodowego. Polegają przede wszystkim na uproszczeniu zasad awansu poprzez odejście od zbiurokratyzowanych form i wymagań na rzecz oceny praktycznych aspektów pracy nauczyciela. W istotny sposób zmienione zostały zasady zatrudniania nauczycieli oraz rozwiązywania z nimi stosunków pracy, a kwestie te ściśle powiązano z oceną pracy, która dodatkowo nabiera istotnego znaczenia w procedurze awansowej.

W opracowaniu omówiono zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r. Komentarz podzielono na trzy części, z których pierwsza dotyczy awansu zawodowego i skierowana jest do nauczycieli szkół krajowych, druga odnosi się do zmian w awansie zawodowym nauczycieli zatrudnionych za granicą, zaś w trzeciej części komentarza przedstawiono pozostałe zmiany w ustawie.

W książce omówione zostały również, zawarte w przepisach ustawy zmieniającej, regulacje przejściowe dotyczące awansu zawodowego nauczycieli już zatrudnionych w szkołach. Komentarz opatrzono przykładami pozwalającymi na lepsze zrozumienie omawianych regulacji, które niewątpliwe w najbliższych miesiącach będą budziły duże emocje wśród polskich pedagogów.

 

Spis treści

Wstęp . . . 5

Wykaz skrótów . . 6

Komentarz do zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od 1 września 2022 roku

Awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Polsce . . . 7

Art. 3 Słownik definicji ustawowych .. . 7

Art. 6a Ocena pracy nauczyciela . . . 8

Art. 9a Stopnie awansu zawodowego . .. 23

Art. 9b Warunki nadania stopnia awansu zawodowego .. 25

Art. 9c Staż nauczyciela . .. 38

Art. 9ca Przygotowanie do zawodu nauczyciela . . 38

Art. 9d Informacja w arkuszu organizacyjnym szkoły .  . 41

Art. 9e Wniosek o podjęcie postępowania awansowego . . 41

Art. 9f Zmiana poziomu wykształcenia lub miejsca zatrudnienia .  42

Art. 9fa Lekcja pokazowa, negatywna ocena pracy .. 42

Art. 9g Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne .  49

Art. 9h Nadzór . . 50

Art. 9w Delegacja ustawowa . .. 50

Awans zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach za granicą . . 51

Art. 9j Stopnie awansu zawodowego, warunki nadania . . 51

Art. 9k System teleinformatyczny . . 52

Art. 9l Wniosek o rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela . 53

Art. 9m Przygotowanie do zawodu nauczyciela . .53

Art. 9n Rozpoczęcie przygotowania do zawodu nauczyciela . . 54

Art. 9o Plan rozwoju zawodowego nauczyciela, mentor. 54

Art. 9p Kontynuowanie przygotowania do zawodu nauczyciela w innej szkole . 54

Art. 9pa Lekcja pokazowa .  56

Art. 9q Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego .  . 57

Art. 9r Wniosek o podjęcie postępowania awansowego . . 57

Art. 9s Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne . . 57

Art. 9t Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi .  58

Inne zmiany . 58

Art. 10 Nawiązywanie stosunku pracy .. 58

Art. 22 Uzupełnienie pensum, praca w kilku szkołach .  63

Art. 26 Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa . . 63

Art. 27 Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony . 64

Art. 30 Wynagrodzenie nauczyciela . . 66

Art. 30a Analiza wydatków na wynagrodzenie . .. 67

Art. 35 Godziny ponadwymiarowe. Godziny doraźnych zastępstw . . 68

Art. 39 Zmiana wysokości wynagrodzenia .  69

Art. 40 Wygaśnięcie prawa do wynagrodzenia .  . 69

Art. 42 Czas pracy nauczyciela . . 71

Art. 49 Fundusz na nagrody  . 72

Art. 53a Jednorazowe świadczenie na start .  . 72

Art. 70a Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli … 73

Art. 78 Członkowie komisji dyscyplinarnych . 73

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) .. 74

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny

pracy nauczycieli (Dz.U. poz. 1822) . . 178

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1914) . . 185

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Karta Nauczyciela komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2022 roku”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.