www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych

31,99 

ISBN: 978-83-8206-113-0

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 214

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych

Autor: Sławomir Kujawa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Niniejsza publikacja dotyczy badań zachowań inwestorów na globalnym rynku inwestycyjnym z uwzględnieniem aspektów behawioralnych, których skutkiem mogą być mniejsze lub większe oddziaływania na ceny poszczególnych aktywów wchodzących w skład analizowanych portfeli inwestycyjnych.

Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny, gdyż zawiera kompendium wiedzy z zakresu finansów behawioralnych oraz dane empiryczne analizowanych portfeli inwestycyjnych. W publikacji dokonano analizy danych statystycznych poszczególnych portfeli inwestycyjnych z okresu badawczego obejmującego lata 2001–2020. Wykorzystano również metodykę analizy zdarzeń do weryfikacji zachowań inwestorów w aspekcie 21 różnych wydarzeń niezapowiedzianych. Podjęto także próbę weryfikacji tego, które portfele inwestycyjne są mniej/bardziej ryzykowne oraz mniej/bardziej zyskowne w okresach turbulencji na giełdach papierów wartościowych oraz w czasie dużej globalnej niepewności.

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP . . . 7

Rozdział 1. KLASYCZNY I ALTERNATYWNY PORTFEL INWESTYCYJNY .11

1.1. Istota globalnego rynku inwestycyjnego.  11

1.2. Rodzaje inwestycji klasycznych i alternatywnych na globalnym

rynku inwestycyjnym . 18

1.3. Specyfika inwestycji w pasje .. 34

1.4. Benchmarki na rynku inwestycji alternatywnych .  . . 44

1.5. Kryteria atrakcyjności inwestycji alternatywnych i ich wady . . 48

Rozdział 2. UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE ZACHOWAŃ

INWESTORÓW I RYNKU INWESTYCYJNEGO . . . 55

2.1. Ryzyko systemowe a uwarunkowania behawioralne . .. 55

2.2. Emocje w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych .  . 63

2.3. Istota i klasyfikacja zachowań inwestorów na rynku inwestycyjnym .  69

2.4. Indeksy i wskaźniki oparte na psychologii rynków i inwestorów . .. 77

2.5. Studia przypadków zachowañ inwestorów na rynku inwestycyjnym . . 80

Rozdział 3. STOPY ZWROTU I RYZYKO INWESTYCJI KLASYCZNYCH

I ALTERNATYWNYCH W UJĘCIU DŁUGOTERMINOWYM . 84

3.1. Deskrypcja metody analizy danych statystycznych. . 84

3.2. Budowa analizowanych portfeli inwestycyjnych .. 85

3.3. Kwantyfikacja stóp zwrotu i ryzyka inwestycji klasycznych w relacji

do inwestycji alternatywnych w latach 2001–2019 . . 89

Rozdział 4. METODYKA ANALIZY ZDARZEŃ W BADANIU EFEKTYWNOŚCI

PORTFELI INWESTYCYJNYCH . . .. 115

4.1. Efektywność rynków kapitałowych w kontekście analizy zdarzeń. . 115

4.1.1. Poziomy efektywności rynku 117

4.1.2. Odstępstwa od efektywności rynku .  . 120

4.2. Dotychczasowe zastosowania metodyki analizy zdarzeń .. 125

4.3. Metodyka analizy zdarzeń w ujęciu tradycyjnym . . 130

4.3.1. Warunki kwalifikujące zdarzenie do udziału w badaniu . . 132

4.3.2. Dobór zdarzeń z lat 2001–2019 do badań empirycznych. .  133

4.3.3. Procedura badawcza związana z ustaleniem długości okna

zdarzenia oraz okna estymacyjnego . . 135

4.3.4. Mierniki nadwyżkowej i oczekiwanej stopy zwrotu

w oknie zdarzenia .. . . 141

4.4. Zastosowanie miar bazujących na modelach rynku kapitałowego

do kwantyfikacji efektywności inwestycji alternatywnych i klasycznych . . 149

4.4.1. Miary efektywności Treynora, Sharpe’a i Jensena .  149

4.4.2. Korzyści i ograniczenia wykorzystania miar w analizie zdarzeń. .151

4.5. Adaptacja metodyki analizy zdarzeń do pomiaru stóp zwrotu

i ryzyka portfeli inwestycyjnych w kontekście wybranych zdarzeń

na rynku inwestycyjnym . . . 153

Rozdział 5. STOPY ZWROTU I RYZYKO INWESTYCJI KLASYCZNYCH

I ALTERNATYWNYCH W RAMACH METODYKI ANALIZY ZDARZEŃ

W UJĘCIU KRÓTKOTERMINOWYM . . 155

5.1. Kwantyfikacja stóp zwrotu i ryzyka inwestycji klasycznych

w relacji do inwestycji alternatywnych w ramach metodyki analizy

wybranych zdarzeń z lat 2001–2019 . . 155

5.2. Ryzyko portfeli alternatywnych i portfela klasycznego w ramach

metodyki analizy zdarzeń .. 172

5.3. Efektywność portfeli alternatywnych i portfela klasycznego

w ramach metodyki analizy zdarzeń . . . 175

5.4. Efektywność mierzona wspó³czynnikiem Sharpe’a dla portfeli

alternatywnych i portfela klasycznego w ramach metodyki analizy

zdarzeń w podziale na wydarzenia o charakterze polityczno-

-gospodarczym oraz terrorystycznym .  . 177

5.5. Graficzna prezentacja efektywności badanych portfeli inwestycyjnych

z zastosowaniem mapy ryzyko-stopa zwrotu i piramidalnego

dysparytetu efektywności portfeli inwestycyjnych . .  181

WNIOSKI. .. . 187

ANEKS . .. . 189

1. Analiza porównawcza indeksu WIG oraz All Ordinaries

w latach 2001–2019 . .. 189

2. Oddziaływanie pandemii COVID-19 na globalny rynek inwestycyjny. . . . . 192

BIBLIOGRAFIA. . . .. 196

SPIS RYSUNKÓW .  . . 209

SPIS TABEL . . . . 212

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *