www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Instrumenty ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych

33,99 

ISBN: 978-83-7865-674-6

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 238

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Instrumenty ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Jerzy Gwizdała

 

Problematyka ryzyka podjęta w książce nie jest przypadkowa. Długoletnie doświadczenia zawodowe autora, praca w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym przesądziły o zainteresowaniach problematyką ryzyka, a w szczególności metodami jego ograniczania i dywersyfikacji. Artykuły zamieszczone w monografii łączą w sobie zagadnienia związane z działalnością kredytową banku świadczoną na rzecz klientów detalicznych i korporacyjnych oraz z procesami zarządzania ryzykiem. Książka systematyzuje, uściśla i wzbogaca dotychczasowy stan wiedzy na temat efektywnego zarządzania ryzykiem oraz metod jego pomiaru, identyfikacji, sterowania, oceny i ograniczenia.

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa | 7

Nota edytorska | 11

Wpływ globalnego kryzysu finansowego

na zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku | 13

The in+ uence of systemic liquidity risk on Polish economic stability | 33

Risk asymmetries in Open Science concept:

university technology transfer perspective (współautor: Karol Śledzik) | 45

Rola sterowania ryzykiem kredytowym

w zarządzaniu portfelami kredytowymi w polskim sektorze bankowym | 57

Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka stopy procentowej

w bankach komercyjnych | 69

Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko

w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku | 81

Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku | 101

Rynek kredytowych instrumentów pochodnych – prognozy rozwoju | 113

Kapitał ekonomiczny w ograniczaniu ryzyka kredytowego banku | 123

Intellectual capital towards credit risk management – dilemmas | 137

The role of information in bank’s credit risk management | 155

Risk in local government investment activities in Poland

Financed by EU structural funds | 167

Efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku

w warunkach globalnego kryzysu $ nansowego | 183

Rola audytu i kontroli wewnętrznej

w ograniczaniu ryzyka przedsiębiorstwa | 205

Literatura | 221

Spis źródeł | 237

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Instrumenty ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *