www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gospodarka wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004–2019

34,90 

ISBN: 978-83-8206-176-5

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 260

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gospodarka wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004–2019 w świetle danych statystycznych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Krzysztof Dobrowolski, Grzegorz Pawłowski

 

Okres objęty badaniem to lata 2004–2018 (2019 w zależności od dostępności danych). Został on podzielony na dwa podokresy: 2004–2009 i 2010–2018 (2019), czyli lata przed kryzysem na rynkach finansowych i rozwijającego się kryzysu, przenikającego także do sfery realnej poszczególnych gospodarek, oraz lata wychodzenia z kryzysu, następującej stabilizacji i rozwoju gospodarki światowej.

Za pierwszy rok badanego okresu przyjęto rok, w którym część poddanych badaniom krajów przystąpiła do Unii Europejskiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Bułgaria i Rumunia stały się członkami Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku, a Chorwacja 1 lipca 2013 roku. W przypadku tych krajów prezentacja danych od roku 2004 pozwala, w niektórych przypadkach, zaobserwować zmiany, jakie zaszły po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Ograniczono się jednak do zwrócenia uwagi na zmiany w kształtowaniu się poszczególnych wskaźników ekonomicznych, gdyż prezentowany materiał statystyczny nie pozwala na przeprowadzenie głębszych analiz.

W tabelach, w których przedstawiono średnie wartości dla Unii Europejskiej, traktowano Unię jako zrzeszającą wszystkie 28 krajów, niezależnie od tego, kiedy stały się jej członkami.

Głównym celem pracy jest przedstawienie materiału statystycznego dotyczącego wybranych elementów gospodarki analizowanych krajów, opatrzenie go komentarzami i wyciągnięcie wniosków na temat kształtowania się w poszczególnych krajach zjawisk ekonomicznych opisywanych przez te dane. W związku z tym praca sytuuje się w empirycznym nurcie badań ekonomicznych.

 

Spis treści

Wstęp . . 7

Rozdział 1. Produkt krajowy brutto i jego elementy składowe w wybranych

krajach Europy Środkowo-Wschodniej . . . 11

1.1. Zmiany PKB w badanych krajach . . . 11

1.2. Inwestycje jako element PKB w badanych krajach . . . 30

1.3. Konsumpcja jako element PKB w badanych krajach . . .. 50

Rozdział 2. Zależności między PKB a jego elementami składowymi w wybranych

krajach Europy Środkowo-Wschodniej . .. . 61

2.1. Zależności między PKB a inwestycjami . . .. . 61

2.2. Zależności między PKB a konsumpcją . . . 68

2.3. Zależności między inwestycjami a konsumpcją . . . 72

2.4. Zależności między inwestycjami ogółem a inwestycjami publicznymi . .. 78

Rozdział 3. Eksport i import w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej .  83

3.1. Wartość eksportu . . .83

3.2. Dynamika eksportu . . . . . 87

3.3. Wartość importu . . . . 91

3.4. Dynamika importu . . . 95

3.5. Wartość eksportu na mieszkańca . .. 100

3.6. Dynamika eksportu na mieszkańca . .. 103

3.7. Wartość importu na mieszkańca . . . 107

3.8. Dynamika importu na mieszkańca . .. 111

3.9. Udział eksportu w PKB . .. 116

3.10. Udział importu w PKB . . .. 120

Rozdział 4. Eksport i import towarów w wybranych krajach

Europy Środkowo-Wschodniej . . . 125

4.1. Wartość eksportu towarów . .  . 125

4.2. Dynamika eksportu towarów .  . 128

4.3. Udział eksportu towarów w PKB . . . 133

4.4. Wartość importu towarów . . 138

4.5. Dynamika importu towarów . .  . 141

4.6. Udział importu towarów w PKB . .. . 146

Rozdział 5. Eksport i import usług w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej .  151

5.1. Wartość eksportu usług . . 151

5.2. Dynamika eksportu usług .. . 155

5.3. Udział eksportu usług w PKB . . 160

5.4. Wartość importu usług . . 164

5.5. Dynamika importu usług . .. . 169

5.6. Udział importu usług w PKB . . 173

Rozdział 6. Poziom życia w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej . 179

6.1. Poziom inflacji .  179

6.2. Udział wynagrodzeń w PKB . . . 183

6.3. Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego . . 188

6.4. Płaca minimalna . . . 196

6.5. Produktywność pracy . . 209

6.6. Stopa bezrobocia . . . . 214

Rozdział 7. Zależności między czynnikami kształtującymi poziom życia a PKB

w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej . . . 219

7.1. Zależności między inflacją a PKB . .. 219

7.2. Zależności między udziałem wynagrodzeń w PKB a PKB . . . 222

7.3. Zależności między skorygowanym dochodem rozporządzalnym brutto a PKB . . 225

7.4. Zależności między płacą minimalną a PKB . . 228

7.5. Zależności między produktywnością pracy a płacą minimalną .. 234

7.6. Zależności między produktywnością pracy a PKB . .. 235

7.7. Zależności między bezrobociem a PKB . . . 237

Zakończenie . .  . 241

Bibliografia . . . . 249

Spis tabel . .  . 251

Spis wykresów . . . . 257

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gospodarka wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004–2019”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *