www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego. Tendencje, problemy i dylematy

31,99 

ISBN: 978-83-7865-742-2

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 330

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego. Tendencje, problemy i dylematy modelu państwa i demokracji

Autor: Lech Jędrzejewski

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Autor przedstawia w książce wyniki badań dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego za lata 2010–2016. Wymiar finansowy działania organów samorządu stanowi obszar badawczy pozwalający na zastosowanie narzędzi analizy umożliwiających obiektywny pomiar zamierzonych i przypadkowych skutków tej działalności. W związku z analizą polityki finansowej przedmiotem badań stają się prawidłowości, reguły oraz kształtujące się nowe standardy postępowania organów lokalnego i regionalnego samorządu, a wśród nich te, które można uznać za metody i narzędzia wyrażające jego samodzielność i samofinansowanie.

 

Spis treści

Wykaz skrótów najczęściej przywoływanych

aktów prawnych

Wstęp

Rozdział 1

Dojrzewanie samorządu terytorialnego

w zreformowanym systemie finansów publicznych

1.1. Pojęcie, geneza, regulacje i istota działalności samorządu terytorialnego

1.2. Zadania realizowane przez gminy, powiaty i województwa

1.3. Formy organizacyjno-prawne samorządowych podmiotów

1.4. Gospodarka komunalna lokalnego i regionalnego samorządu

Rozdział 2

Kluczowe dylematy gospodarki finansowej

samorządu terytorialnego

2.1. Kwestia samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego

2.2. Ramy i ograniczenia polityki zamówień publicznych

2.3. Zakres oraz skuteczność kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

2.4. Wymogi i realizacja dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 3

Trendy w dochodach i wydatkach gmin,

powiatów oraz samorządowych województw

3.1. Budżet jako podstawowy instrument zarządzania finansowego

3.2. Dochody własne, subwencje i dotacje – ich struktura i wykonanie

3.3. Polityka wydatków bieżących i działalności inwestycyjnej samorządu

3.4. Samorządowy dług publiczny i jego konsekwencje

Rozdział 4

Problem efektywności podatków i opłat

w systemie danin publicznych

4.1. Ewolucja funkcji danin publicznych oraz ich znaczenie w państwie i gospodarce

4.2. Kierunki zmian w systemie podatków i opłat publicznych

obowiązujących w Polsce

4.3. Podatki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego

4.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych –

opodatkowanie na zasadach ogólnych

4.3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

4.3.3. Podatek od nieruchomości

4.3.4. Podatek od środków transportowych

4.3.5. Podatek rolny

4.3.6. Podatek leśny

4.3.7. Pozostałe podatki i opłaty publiczne

na rzecz gminnego samorządu terytorialnego

4.4. Władztwo podatkowe organów gmin

4.5. Centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Rozdział 5

Polityka finans owa jak o czynnik rozwoju zrównoważonej

gospodarki na poziomie lokalnym i regionalnym

5.1. Możliwości wykorzystywania polityki finansowej w realizacji

celów społeczno-gospodarczych jednostek samorządu terytorialnego

5.2. Zakres lokalnej i regionalnej polityki finansowej

5.3. Instrumenty polityki finansowej w dyspozycji samorządowego

sektora finansów publicznych

5.4. Rola samorządu województwa w kształtowaniu rozwoju regionalnego

Rozdział 6

Nowe tendencje w polityce finansowej

samorządu terytorialnego

6.1. Przedsiębiorczość i potrzeba jej rozwoju

6.2. Problemy demograficzne polskich regionów

6.3. Zadłużenie SPZOZ nadzorowanych przez organy samorządu

6.4. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

jako forma realizacji zadań publicznych

6.5. Fundusze europejskie w procesie aktywizacji samorządu i gospodarki

Zakończenie

Bibliografia

Literatura

Źródła internetowe

Wykaz aktów prawnych

Inne

Spis rycin

Spis tablic

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego. Tendencje, problemy i dylematy”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *