www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

28,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-531-0

Wydanie: 2

Rok publikacji: 2014

Stron: 238

Opis

Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Kurałowicz Zygmunt

 

 

Słowa kluczowe: geodezja

 

Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków: „budownictwo”, „inżynieria środowiska”, „geodezja i kartografia” oraz „transport”, którzy powinni poznać w ramach przedmiotu Geodezja oraz w przedmiotach pokrewnych zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych. W skrypcie podano przykłady – rozwiązania podstawowych zadań geodezyjnych, dotyczących wybranych problemów z zakresu obliczeń i pomiarów. Drugie wydanie zawiera dodatkowe przykłady obliczeń, bardziej przydatnych studentom na kierunku „geodezja i kartografia”, obliczone przy udziale studentów pod opieką autora skryptu.

W pierwszym rozdziale poza dotychczasową treścią obejmującą obliczenia rachunkowe, wzory pomocnicze, określenia używane w obliczeniach geodezyjnych i matematycznych, obowiązujące oraz dawne jednostki miar stosowane na terenach Polski, dodatkowo przedstawiono m.in. zasady korzystania z kalkulatora. W dalszych rozdziałach przedstawiono rozwiązania zadań z zagadnień omawianych podczas wykładów oraz ćwiczeń na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wymienionych kierunków studiów. Dotyczą one przeliczania jednostek, miar kątowych, obliczania współrzędnych punktów, długości odcinków, azymutów oraz powierzchni działek o różnym kształcie, obliczania ciągów poligonowych i ciągów niwelacyjnych a także przenoszenia wysokości. Zamieszczono przykłady obliczeń związanych m.in. z tyczeniem budynków i elementów tras komunikacyjnych – łuków kołowych różnymi metodami, wyznaczeniem wysokości budynków. Łącznie przedstawiono ponad 110 rozwiązanych przykładów liczbowych oraz kilkanaście zaleconych do indywidualnego rozwiązania, przeanalizowania lub sprawdzenia inną metodą. Zadania i rysunki do samodzielnego rozwiązania oznaczono gwiazdką (*). Zaleca się, aby do każdego zadania wykonać samodzielnie obliczenia sprawdzające inną metodą niż podano w skrypcie oraz sporządzić rysunek w przyjętej skali lub z zachowaniem proporcji.

 

 

Spis treści

Wstęp

  1. Wybrane symbole, określenia i wzory stosowane w podstawowych obliczeniach geodezyjnych

1.1. Alfabet grecki

1.2. Stałe geodezyjne, fizyczne, astronomiczne i matematyczne

1.3. Jednostki miar i definicje

1.4. Zasady obliczeń rachunkowych Bradisa-Kryłowa (reguły Bradisa-Kryłowa)

1.5. Ogólne zasady wykonywania obliczeń w pracach geodezyjnych

1.6. Obliczanie powierzchni

1.7. Przeliczanie miar kątowych

1.8. Wzory pomocnicze

1.9. Geodezyjny układ współrzędnych

1.10. Równania prostych i współrzędne punktów

1.11. Długość linii pochyłej zredukowanej do poziomu

1.12. Obliczanie długości odcinka na podstawie współrzędnych punktu końcowego

i początkowego

1.13. Obliczanie współrzędnych punktu przecięcia dwóch prostych

1.14. Równanie okręgu o znanych współrzędnych środka

1.15. Równanie elipsy (w odniesieniu do osi)

1.16. Funkcje trygonometryczne

1.17. Wzory do obliczania powierzchni wieloboków

1.18. Rachunek błędów

1.19. Azymuty obliczane ze współrzędnych

1.20. Algebra wektorów

1.21. Działania na macierzach

1.22. Oznaczenia pomierzonych kątów poziomych

1.23. Obsługa kalkulatora CASIO fx-991ESi CASIO fx-350ES

2.1. Przeliczanie miar kątowych

2.2. Obliczanie kątów poziomych i pionowych na podstawie pomierzonych kierunków

2.3. Obliczanie azymutów, odległości i współrzędnych x, y punktów oraz par kątów ze

współrzędnych

3.1. Obliczanie powierzchni metodami: mechaniczną, analityczną i graficzną

4.1. Obliczanie elementów ciągów sytuacyjnych, poligonowych i transformacji

5.1. Przenoszenie wysokości – ciągi niwelacyjne

5.2. Niwelacja powierzchniowa

  1. Podstawowe obliczenia geodezyjne i ich zastosowanie 35
  2. Wyznaczanie powierzchni różnymi metodami . 99
  3. Ciągi sytuacyjne i poligonowe .. 135
  4. Pomiary niwelacyjne
  5. Geodezyjne pomiary inżynieryjne – wybrane przykłady
  6. Przykłady opracowania sprawozdań technicznych wybranych ćwiczeń terenowychzadań geodezyjnych
  7. Przebieg głównych czynności podczas wybranych prac terenowych i kameralnych

– przykłady ćwiczeń oraz znaków umownych

  1. Pytania kontrolne do ćwiczeń kameralnych i terenowych wykonywanych zespołowo

Literatura pomocnicza dla studentów 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *