www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Analiza i ograniczanie prądów włączania transformatorów

26,20 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-679-9

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2016

Stron: 226

Opis

Analiza i ograniczanie prądów włączania transformatorów

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Horiszny Jacek

 

 

Słowa kluczowe: magnetyzm szczątkowy rdzenia, demagnetyzacja rdzenia transformatora, analiza pola magnetycznego rozproszenia, prąd włączania transformatora, ograniczanie prądu włączania transformatora

 

Opis:

Monografia obejmuje swoim zakresem szereg zagadnień dotyczących prądów załączeniowych transformatora w stanie jałowym. Zawiera szczegółową analizę czynników, które mają wpływ na przebiegi tych prądów, a zwłaszcza na ich wartości szczytowe.

Wnikliwej analizie poddano jeden z głównych czynników kształtujących prąd załączeniowy transformatora, którym jest magnetyzm szczątkowy rdzenia. Przeanalizowano, jaki wpływ na stan namagnesowania szczątkowego ma szereg czynników związanych z operacją wyłączania transformatora.

Przedstawiono, opisaną w literaturze, metodę załączania synchronizowanego, która umożliwia zmniejszenie prądu włączania do wartości porównywalnych z prądem stanu jałowego transformatora. Dla tej metody opracowano zależności analityczne, które określają chwile zamykania biegunów łącznika w taki sposób, aby ograniczenie prądu było najbardziej skuteczne. Zaproponowano nową wersję metody załączania synchronizowanego, która polega na zamykaniu biegunów łącznika w ściśle określonym czasie, gdy rdzeń transformatora został wcześniej poddany demagnetyzacji. Przedstawiono opracowania różnych rozwiązań układu rozmagnesowującego rdzeń.

Monografia zawiera również analizę pola magnetycznego, jakie występuje w przestrzeni otaczającej rdzeń wyłączonego transformatora, które powstaje na skutek występowania magnetyzmu szczątkowego rdzenia. Na tej podstawie opracowano metodę określania stanu namagnesowania szczątkowego rdzenia poprzez pomiar indukcji magnetycznej pola magnetycznego rozproszenia w określonych punktach wokół rdzenia.

Praca może być użyteczna dla specjalistów zajmujących się automatyką zabezpieczeniową transformatorów oraz studentów wydziałów elektrycznych pragnących bliżej zapoznać się z problematyką dotyczącą prądów załączeniowych transformatora.

 

 

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

WSTĘP

  1. PRĄD WŁĄCZANIA TRANSFORMATORA

1.1. Czynniki kształtujące prąd włączenia transformatora

1.2. Opis analityczny prądu włączenia transformatora

1.3. Wartość szczytowa prądu włączenia transformatora

1.4. Optymalny kąt włączenia napięcia

1.5. Prąd włączania transformatora trójfazowego

1.5.1. Uwagi wstępne

1.5.2. Przebiegi i wartości szczytowe prądów

1.6. Podsumowanie

  1. MAGNETYZM SZCZĄTKOWY RDZENIA

2.1. Wprowadzenie

2.2. Rdzeń transformatora jednofazowego

2.3. Rdzeń transformatora trójfazowego

2.3.1. Wpływ stopnia obciążenia

2.3.2. Wpływ niejednoczesności otwarcia biegunów

2.3.3. Wpływ rezystancji łuku elektrycznego

2.3.4. Wpływ kąta włączenia napięcia zasilającego

2.4. Podsumowanie

  1. OGRANICZANIE PRĄDU WŁĄCZANIA TRANSFORMATORA

3.1. Ogólna charakterystyka metod ograniczania oddziaływań prądu włączania

3.2. Załączanie synchronizowane

3.2.1. Uzwojenie połączone w gwiazdę z przewodem neutralnym

3.2.2. Analiza załączania synchronizowanego z uwzględnieniem niesymetrii rdzenia

3.2.3. Uzwojenie połączone w trójkąt

3.2.4. Uzwojenie połączone w gwiazdę bez przewodu neutralnego

3.2.5. Wpływ odchylenia czasów zamknięcia biegunów

3.3. Koncepcje realizacji metody załączania synchronizowanego

3.3.1. Załączanie synchronizowane przy namagnesowaniu naturalnym

3.3.2. Załączanie synchronizowane przy namagnesowaniu wymuszonym

3.4. Badania laboratoryjne

3.4.1. Stanowisko laboratoryjne

3.4.2. Wyniki eksperymentów

3.5. Podsumowanie

  1. DEMAGNETYZACJA RDZENIA TRANSFORMATORA

4.1. Uwagi wstępne

4.2. Metoda demagnetyzacji rdzenia

4.2.1. Uzwojenie połączone w gwiazdę z przewodem neutralnym

4.2.2. Uzwojenie połączone w gwiazdę bez przewodu neutralnego

4.2.3. Uzwojenie połączone w trójkąt

4.2.4. Wpływ uzwojenia wtórnego

4.3. Budowa układu do demagnetyzacji

4.3.1. Układ demagnetyzacyjny I

4.3.2. Układ demagnetyzacyjny II

4.3.3. Układ demagnetyzacyjny III

4.3.4. Parametry układu demagnetyzacyjnego

4.4. Badania symulacyjne

4.5. Badania laboratoryjne

4.5.1. Badanie wpływu częstotliwości oscylacji

4.5.2. Badanie wpływu ilości zgromadzonej energii

4.6. Podsumowanie

  1. ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO ROZPROSZENIA

5.1. Wprowadzenie

5.2. Pole rozproszenia transformatora suchego

5.2.1. Nienamagnesowany rdzeń w polu magnetycznym Ziemi

5.2.2. Namagnesowany rdzeń bez wpływu pola magnetycznego Ziemi

5.2.3. Namagnesowany rdzeń w polu magnetycznym Ziemi

5.3. Pole rozproszenia transformatora olejowego

5.3.1. Kadź z nienamagnesowanym rdzeniem w polu magnetycznym Ziemi

5.3.2. Kadź z namagnesowanym rdzeniem bez pola magnetycznego Ziemi

5.3.3. Kadź z namagnesowanym rdzeniem w polu magnetycznym Ziemi

5.4. Określanie strumieni szczątkowych w kolumnach rdzenia

5.4.1. Zależność między indukcją magnetyczną wewnątrz i na zewnątrz rdzenia

5.4.2. Metoda obliczania indukcji szczątkowych w rdzeniu

5.5. Podsumowanie

  1. PODSUMOWANIE PRACY

ZAŁĄCZNIKI

Z1. Obwód magnetyczny transformatora

Z1.1. Wymiary geometryczne

Z1.2. Rozpływy strumieni magnetycznych w rdzeniu trójkolumnowym

Z1.3. Indukcyjności i współczynniki sprzężenia cewek

Z1.4. Indukcyjność wypadkowa cewek przy zasilaniu jednofazowym

Z2. Modele symulacyjne

Z2.1. Wprowadzenie

Z2.2. Model obwodowy transformatora energetycznego

Z2.3. Model indukcyjności z histerezą magnetyczną w programie ATP/EMTP

Z2.4. Model łącznika

Z2.4.1. Wprowadzenie

Z2.4.2. Model biblioteczny w programie ATP/EMTP

Z2.4.3. Ogólna struktura i założenia dla modelu łącznika

Z2.4.4. Charakterystyka prądowo-napięciowa łuku elektrycznego

Z2.4.5. Wpływ parametrów modelu na kształt charakterystyki łuku

Z2.4.6. Przykłady obliczeń symulacyjnych

Z2.4.6.1. Wyłączanie obwodu prądu stałego

Z2.4.6.2. Wyłączanie obwodu prądu sinusoidalnego

Z2.4.6.3. Podsumowanie

Z2.5. Model obwodowy układu elektroenergetycznego

Z2.5.1. System zasilający

Z2.5.2. Linia zasilająca

Z2.5.3. Transformator

Z2.5.4. Układ obciążenia

Z2.5.5. Łączniki

Z3. Dane transformatora modelowanego w symulacjach cyfrowych

Z4. Realizacja modeli obwodowych w programie ATP/EMTP

Z5. Aproksymacja przebiegu sinusoidalnego

Z6. Parametry przyrządów pomiarowych

BIBLIOGRAFIA

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Analiza i ograniczanie prądów włączania transformatorów”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *