www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/2

25,99 

ISSN: 1734-5677
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 146
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/2

 Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Spis treści
I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA
1. Przegląd orzecznictwa sądów I i II instancji dotyczących brania
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej za lata 2014–2016 .    .    .    .   15
Dr Bartłomiej Gadecki, Prokurator Rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie
II. GLOSY
PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
2. Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Wojciech Piątek, adiunkt Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2017 r., II OSK 1752/15
Obowiązek uwzględnienia przez Naczelny Sąd Administracyjny poglądu
wyrażonego w uchwale a granice skargi kasacyjnej w postępowaniu
sądowoadministracyjnym .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   35
3. Fryderyk Prus, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 października 2011 r.,VI SA/Wa 1663/11
Kwalifikacja prawna zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego
jako prawnej formy działania organu nadzoru bankowego .    .    .    .    .    .   43
PRAWO FINANSOWE
4. Dr Paweł Majka, adiunkt Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2016 r.,
II FSK 2532/14
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elementów
linii produkcyjnej zlokalizowanej wewnątrz budynku . . . . . . . . 53
5. Mateusz Lewandowski, doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Przemysław Pest, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 października 2016 r., I SA/Gd 975/16
Udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej a zwolnienie
z podatku akcyzowego zakładów energochłonnych . . . . . . . . . 64
PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRAWO HANDLOWE
6. Maciej Zejda, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2016 r., III CZP 1/16
Sprzeczność uchwały z umową spółki jako przesłanka
uwzględnienia powództwa o uchylenie uchwały . . . . . . . . . 75
PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE
7. Dr Marek Skwarcow, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2015 r., III K 206/15
Reguła nemo se ipsum accusare tenetur a oświadczenia oskarżonego
złożone poza procesem karnym .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 85
8. Dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2017 r., III KK 222/16
Podwójna kierunkowość czynu oraz możliwość przypisania
współsprawstwa biernemu uczestnikowi zdarzenia w przypadku
przestępstwa rozboju (art. 280 § 1 k.k.) . . . . . . . . . . . . . 93
9. Marta Flis‑Świeczkowska, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2017 r., II KO 27/16
O wpływie zmian ustawodawczych na rozumienie wymogu formalnego
w postaci tzw. przymusu adwokacko‑radcowskiego . . . . . . . . 102
10. Wioletta Niemiec, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2016 r., I KZP 9/16
Wykładnia zwrotu „sąd w dotychczasowym składzie” zawartego
w przepisie art. 30 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
PRAWO PRACY
11. Dr hab. Anna Musiała, adiunkt Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2016 r., II UK 517/15
Istota pracowniczego podporządkowania. Wykonywanie funkcji
prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
na podstawie faktycznie wykonywanej umowy o pracę . . . . . . . 121
12. Dr Marzena Szabłowska‑Juckiewicz, adiunkt Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2016 r., I PK 243/15
Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing . . . . . . . . . . . 129
PRAWO KONSTYTUCYJNE
13. Arkadiusz Rozpędowski, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2016 r., K 2/14
Artykuł 6 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
jako przepis uszczegóławiający konstytucyjną regulację immunitetu
materialnego .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 139

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/2”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *