www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/2

25,99 

ISSN: 1734-5677
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 90
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/2

 Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Spis treści
PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
1. Dr Bartosz Majchrzak, adiunkt Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 maja 2015 r., IV SAB/Po 36/15
Skutki prawne wystąpienia wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska zawierającego wniosek o wszczęcie
postępowania administracyjnego .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 11
2. Justyna Symber, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok NSA z dnia 19 lutego 2014 r., I OSK 903/13
Żądanie udostępnienia akt zakończonego postępowania
przygotowawczego a problem udostępniania informacji publicznej .    .    .   21
PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRAWO HANDLOWE
3. Wojciech Gierszewski, LLM, radca prawny,
BG Kancelaria Prawno‑patenowa, Gdańsk
Wyrok SN z dnia 11 lutego 2015 r., I CSK 50/14
Wspólnotowy znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4. Damian Kaczan, doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyrok SN z dnia 7 maja 2015 r., II CSK 444/14
Roszczenie kondykcyjne w wielopodmiotowych
stosunkach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE
5. Dr hab. Antoni Bojańczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Wyrok SN z dnia 6 marca 2014 r., IV KK 327/13
Podpis w postępowaniu karnym . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6. Dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Postanowienie SN z dnia 5 marca 2015 r., II KK 274/14
Zagadnienie wymogu publicznego charakteru zachowania się
sprawcy przestępstwa z art. 196 k.k. oraz możliwości
wyłączenia odpowiedzialności karnej przez uznanie
jego działania za twórczość artystyczną . . . . . . . . . . . . . 56
7. Dr Marek Skwarcow, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
Postanowienie SN z dnia 26 lutego 2014 r., III KO 68/13
Udział obrońcy w rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PRAWO PRACY
8. Dr hab. Anna Musiała, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2015 r., II GSK 10/14
Powiadamianie przez Państwową Inspekcję Pracy
o zamiarze przeprowadzenia kontroli .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   73
9. Dr Artur Rycak, sędzia Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy, wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Wyrok SN z dnia 9 maja 2007 r., I PK 256/06
Dopuszczalność wypowiedzenia regulaminu wynagrodzenia
przez pracodawcę .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   81

Table of contents
ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE
1. Bartosz Majchrzak, Ph.D, lecturer at Cardinal Wyszyński University in Warsaw,
Faculty of Law and Administration
Judgement of the Regional Administrative Court in Poznań of 13 May 2015
in Case IV SAB/Po 36/15
Legal effects of the application made by the provincial environmental
protection inspector including the request for opening of administrative
proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Justyna Symber, doctoral student at University of Gdańsk,
Faculty of Law and Administration
Judgment of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 19 February 2014
in Case I OSK 903/13
Request for access to files of finalised pre-trial proceedings in the context
of the problem of access to public information . . . . . . . . . . 21
CIVIL LAW AND PROCEDURE, COMMERCIAL LAW
3. Wojciech Gierszewski, legal counsel, BG Kancelaria Prawno-patenowa, Gdańsk
Judgement of the Supreme Court of 11 February 2015 in Case I CSK 50/14
Community trade mark .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   29
4. Damian Kaczan, doctoral student at Nicolas Copernicus University of Toruń,
Faculty of Law and Administration
Judgement of the Supreme Court of 7 May 2015 in Case II CSK 444/14
Condictio claims in multi-entity legal relationships .    .    .    .    .    .    .    .    .   37
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE
5. Antoni Bojańczyk, Ph.D., professor at University of Warsaw, Faculty of Law
and Administration
Judgement of the Supreme Administrative Court of 6 March 2014
in Case IV KK 327/13
Signature in criminal procedure .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   47
Table of contents
6. Paweł Petasz Ph.D., lecturer at University of Gdańsk, Faculty of Law
and Administration
Resolution of the Supreme Court of 5 March 2015 in Case II KK 274/14
The issue of the requirement of public character of the conduct
of the perpetrator of the crime under Article 196 of the Criminal Code
and the possibility of exclusion of criminal liability by recognizing
his activity as an artistic creation . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7. Marek Skwarcow, Ph.D., judge of the Regional Court in Gdańsk
Resolution of the Supreme Court of 26 February 2014 in Case III KO 68/13
The participation of the defence counsel in hearing . . . . . . . . . 62
LABOUR LAW
8. Anna Musiała, Ph.D. professor at Adam Mickiewicz University in Poznań,
Faculty of Law and Administration
Judgement of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 26 February 2015
in Case II GSK 10/14
Notification of the intention to carry out inspection
by The National Labour Inspectorate .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   73
9. Artur Rycak, Ph.D., judge of District Court in the Capital City of Warsaw,
lecturer at Lazarski University
Judgement of the Supreme Court of 9 May 2007 in Case I PK 256/06
The possibility of termination of remuneration regulations
by employer .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   81

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/2”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *