www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze 4/2022

25,90 

ISSN: 1734-5669

Rok wydania 2023

Liczba stron 116

Format: 170 x 240 mm

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze 4/2022

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Gdańskie Studia Prawnicze 4/2022. Innovation in Constitutional Law

W numerze m.in.:

  • Oren Perez, Transnational Network Authority and the Question of Grounding
  • Alexander Núñez Nova et al, Innovations of the Constituent Convention in Chile: The perspective From Public Participation and Environmental Rights
  • Luca Castelli, Downsizing the Parliament in Italy: A Missed Constitutional Amendment and Facade Innovation
  • Roxan Laubscher, Recognition of Language Rights in South Africa: Innovation or Dismal Failure?

„Gdańskie Studia Prawnicze” to czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, które ukazuje się począwszy od 1996 roku, stanowiąc przestrzeń dla upowszechniania osiągnięć i wyników badań z zakresu nauk prawnych. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma.

 

Spis treści

Table of contents

Articles

Professor Oren Perez, Bar-Ilan University

Transnational Network Authority and the Question of Grounding . . 9

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.01

Alexander Núñez Nova, LL.M., University of Chile

Camilo Aguilera Ramírez, MA, University of Chile

Jose Ledesma Romero, MA, University of Chile

Benjamín Núñez Ochoa, MA, University of Chile

Nicolás Yáñez Viveros, MA, University of Chile

Innovations of the Constituent Convention in Chile:

The Perspective From Public Participation and Environmental Rights . . 27

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.02

Professor Dri Utari Christina Rachmawati, Universitas Airlangga

Professor Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, Universitas Airlangga

Ekawestri Prajwalita Widiati, LL.M., Universitas Airlangga

Formal Constitutional Review of the Legislative Process:

An Obvious Accommodation or an Innovation for Democracy?. . 42

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.03

Professor Luca Castelli, University of Perugia

Downsizing the Parliament in Italy:

A Missed Constitutional Amendment and Façade Innovation . . 54

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.04

Roxan Laubscher, PhD, University of Johannesburg

Recognition of Language Rights in South Africa: Innovation or Dismal Failure? .. 63

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.05

Commentaries

Professor Dorota Lis-Staranowicz, University of Warmia and Mazury

The Admissibility of the Detention of Minors in Guarded Centers

for Refugees in the Context of the Principle of Best Interests of the Child .  81

Judgment of the European Court of Human Rights (First Section) of 3 March 2022

in Case of Nikoghosyan and Others v. Poland, 14743/17

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.06

Professor Piotr Radziewicz, Warsaw University of Technology

Diffuse Constitutional Review in Light of Poland’s Constitutional Court Crisis . .. 91

Judgement of District Court in Gorzów Wielkopolski of 23 April 2021, I C 1326/19

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.07

Professor Jacek Zaleśny, University of Warsaw

Judicial Legislation as a Form of the Appropriation of Competences Not Conferred

upon the EU and the Politicization of the CJEU. . . 99

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 15 July 2021

in case C 791/19 European Commission v. Republic of Poland

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.08

Varia

Piero Gambale, PhD, House of Representatives

The Environment and its Protection as Fundamental Principle

of the Italian Constitution: A Constitutional Innovation that Looks

to Future Generations?. . .  111

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.09

Innowacje w prawie konstytucyjnym

 

Spis treści

Artykuły

Professor Oren Perez, Uniwersytet w Bar-Ilan

Transnarodowa, usieciowiona władza i kwestia jej podstawności. . . . . 9

Alexander Núñez Nova, LL.M., Uniwersytet Chilijski

Camilo Aguilera Ramírez, MA, Uniwersytet Chilijski

Jose Ledesma Romero, MA, Uniwersytet Chilijski

Benjamín Núñez Ochoa, MA, Uniwersytet Chilijski

Nicolás Yáñez Viveros, MA, Uniwersytet Chilijski

Innowacje Konwentu Konstytucyjnego w Chile:

z perspektywy partycypacji społecznej i praw do środowiska . . . 27

Professor Dri Utari Christina Rachmawati, Uniwersytet Airlangga

Professor Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, Uniwersytet Airlangga

Ekawestri Prajwalita Widiati, LL.M., Uniwersytet Airlangga

Formalna kontrola konstytucyjności procesu legislacyjnego:

oczywiste dostosowanie czy innowacja dla demokracji? . . . 42

Professor Luca Castelli, Uniwersytet w Perugii

Zmniejszenie liczby członków parlamentu we Włoszech:

chybiona zmiana Konstytucji i fasadowa innowacja . .. 54

Roxan Laubscher, PhD, Uniwersytet w Johannesburgu

Uznanie praw językowych w RPA: innowacja czy ponura porażka? . .. 63

Glosy

Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dopuszczalność detencji małoletnich w strzeżonych ośrodkach dla uchodźców

w kontekście zasady dobra dziecka. . . . 81

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (I sekcja)

z dnia 3 marca 2022 r. 14743/17, w sprawie Nikoghosyan i inni przeciwko Polsce

6 Spis treści

Dr hab. Piotr Radziewicz, Politechnika Warszawska

Rozproszona kontrola konstytucyjności ustawy wobec kryzysu

Trybunału Konstytucyjnego . .. 91

Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 kwietnia 2021 r.,

I C 1326/19

Dr hab. Jacek Zaleśny, Uniwersytet Warszawski

Judicial legislation jako forma zawłaszczania kompetencji niepowierzonych UE

i upolitycznienia TSUE . .. 99

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie C 791/19,

Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Varia

Piero Gambale, PhD, Izba Reprezentantów

Środowisko i jego ochrona jako podstawowa zasada włoskiej Konstytucji:

konstytucyjna innowacja, która ma na uwadze przyszłe pokolenia? . . .111

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gdańskie Studia Prawnicze 4/2022”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.