www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

29,99 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-802-1

Wydanie: 2

Rok publikacji: 2020

Stron: 239

oprawa miękka

Opis

Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

Autor: Kurałowicz Zygmunt

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Niniejsza książka jest podręcznikiem akademickim stanowiącym pomoc dydaktyczną w podstawowym zakresie wiedzy z geodezji i kartografii, przeznaczonym dla studentów kierunku studiów geodezja i kartografia. Materiał zawarty w podręczniku może być też przydatny studentom kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna i transport, którzy powinni znać wybrane elementy geodezji.

Podręcznik składa się z 25 rozdziałów, a jego treść zawiera m.in. rys historyczny rozwoju geodezji, elementy prawne i miejsce geodezji w budowlanym procesie inwestycyjnym, podstawy rachunku geodezyjnego, opis tradycyjnego i nowoczesnego sprzętu geodezyjnego oraz prac terenowych, a także wybrane zalecenia z archiwalnych i obowiązujących przepisów geodezyjnych. Kolejno opisano sposoby i wymagania dotyczące prowadzenia podstawowych pomiarów geodezyjnych, przedstawiono układy odniesienia i systemy satelitarne oraz systemy informacji. Zamieszczono fragmenty wybranych instrukcji archiwalnych, stanowiących element materiałów pomocniczych do ćwiczeń, wzory formularzy i dokumentów geodezyjnych.

Układ treści w podręczniku pozwala studentom zapoznać się metodycznie z problematyką geodezyjno-kartograficzną i jej znaczeniem w szeroko rozumianym budownictwie, inżynierii środowiska oraz urbanistyce i architekturze.

 

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Rys historyczny geodezji

3. Miejsce i zadania geodezji w procesie budowlanym inwestycyjnym oraz dokumenty geodezyjne

3.1.Podstawa prawna czynności geodezyjnych

3.2.Szczegółowy opis wykonywania prac geodezyjnych i podstawowe dokumenty

4. Elementy prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa budowlanego

4.1. Elementy Prawa geodezyjnego i kartograficznego

4.2. Elementy Prawa budowlanego

5. Wybrane geodezyjne standardy techniczne

6. Jednostki miar i błędy w pomiarach geodezyjnych

6.1.Miary długości, powierzchni i kątów

6.2.Błędy w pomiarach geodezyjnych

7. Skala, podziałka, noniusz

8. Mapa jako produkt pracy geodety i współpracy z geodetą

9. Osnowa pomiarowa i metody pomiaru szczegółów sytuacyjnych

9.1.Zakładanie osnowy pomiarowej według archiwalnej Instrukcji technicznej G-4

9.2.Metody bezpośredniego pomiaru szczegółów terenowych

9.3. Utrwalanie punktów osnowy sytuacyjnej

10. Pomiary terenowe – pomiary sytuacyjne i grupy dokładnościowe pomiaru

10.1. Charakterystyka pomiarów terenowych – aktualne przepisy

10.2. Zasady postępowania podczas pomiarów terenowych

10.3. Opis kolejnych czynności wykonywanych podczas prac terenowych

10.4. Grupy dokładnościowe pomiaru

10.5. Dokładność pomiaru

11.Bezpośrednie i pośrednie pomiary długości

11.1. Pomiar długości za pomocą taśmy

11.2. Błędy występujące przy pomiarze długości taśmą

11.3. Pośredni pomiar długości przez przeszkodę

11.4. Elektroniczne pomiary długości za pomocą dalmierzy

12.Znaki wysokościowe – repery

13.Instrumenty do pomiarów wysokościowych – niwelator

13.1. Charakterystyka niwelatorów

13.2. Charakterystyka szczegółowa libelli

13.3. Charakterystyka lunety

13.4. Sprawdzenie niwelatora

13.5. Rodzaje łat niwelacyjnych i odczyty z łat

14.Pomiary wysokościowe i rodzaje niwelacji

14.1. Rodzaje niwelacji

14.2. Sposób przedstawiania wyników pomiarów wysokościowych

14.3. Metody niwelacji powierzchniowej

14.4. Pomiary ukształtowania dna i spadku zwierciadła wody cieków wodnych

15.Ciągi niwelacyjne

15.1. Rodzaje ciągów niwelacyjnych i metody niwelacji

15.2. Technika pomiaru ciągu niwelacyjnego metodą ze środka

16.Instrumenty do mierzenia kierunków – teodolit

16.1. Charakterystyka instrumentów kątomierczych

16.2. Warunki geometryczne układu osi w teodolicie

16.3. Ustawianie teodolitu nad punktem

16.4. Urządzenia odczytowe

17.Obliczanie kątów na podstawie pomierzonych kierunków

17.1. Wyznaczanie kątów poziomych

17.2. Wyznaczanie kątów pionowych

18. Obliczenia geodezyjne – podstawowy rachunek geodezyjny

18.1. Geodezyjny układ współrzędnych

18.2. Obliczenia geodezyjne – rachunek geodezyjny

19.Zakładanie osnowy pomiarowej za pomocą ciągów sytuacyjnych

19.1. Kolejność czynności podczas wykonywania prac geodezyjnych w terenie

19.2. Kolejność obliczeń ciągu poligonowego – przykłady obliczeniowe

19.3. Wyrównanie kątów wierzchołkowych i obliczenia azymutu następnego boku

20. Obliczanie powierzchni

20.1. Metody obliczeńpowierzchni (pola)

21.Przeliczanie współrzędnych

21.1 Transformacja Helmerta – przez podobieństwo lub liniowa transformacja konforemna

22. Odwzorowania kartograficzne

22.1. Istota odwzorowania kartograficznego

22.2. Rodzaje odwzorowań kartograficznych

23.Układy współrzędnych stosowane w Polsce

24. Zastosowanie geodezji w budownictwie –przykłady geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych

24.1. Geodezyjne pomiary inżynieryjne

25.Współczesny sprzęt i technologie w geodezji

25.1. Podstawowy podział i charakterystyka dalmierzy oraz tachimetrów

25.2. Współczesne systemy informacji – GIS, SIP i SIT

25.3. Współczesne systemy satelitarne – GPS, GLONASS, GALILEO

25.4. Działanie i obsługa satelitarnych odbiorników geodezyjnych GPS

Bibliografia

 

Słowa kluczowe: systemy satelitarne, teodolit, dalmierz, pomiary geodezyjne, prawo geodezyjne / kartograficzne / budowlane, tachimetr, znaki wysokościowe, standardy geodezyjne, niwelator, osnowa pomiarowa

 

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *