www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Fenomen obrazu Miłosierdzia Wcielonego

43,99 

ISBN: 978-83-8206-224-3

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 274

Format: 175 x 250 mm

Opis

Fenomen obrazu Miłosierdzia Wcielonego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Zbigniew Treppa

 

Autor ukazuje wartość obrazu objawionego s. Faustynie oraz analizuje zawarty w nim przekaz. Nowatorskim podejściem do tematu jest postrzeganie doświadczeń mistycznych zakonnicy w kategoriach wizualnych, a poznanie zawartych w nim znaczeń staje się czytelne przez odczytanie ich z perspektywy biblijnej i żydowskiej. Przybliżając czytelnikowi przekaz polskiej mistyczki, autor uwzględnia zatem nie tylko wizualny charakter objawień, lecz również fakt, że znaczenia objawionych jej pojęć nawiązują do liturgii żydowskiej. Stosując powyższą optykę, autor umożliwia poznanie istoty objawień zgodnie ze sposobem przekazanym s. Faustynie przez Pana Jezusa, który polega na oddziaływaniu obrazu i słowa.

Jeden z  istotnych postulatów pracy dotyczy skorygowania błędnych form kultu Miłosierdzia Bożego, rozwijanych w niektórych jego tradycjach w opozycji do słów podyktowanych zakonnicy przez Pana Jezusa. Z  lektury pracy wynika,  że przyczyną błędów w rozwoju niektórych form tego kultu jest arbitralne odcinanie się od jego źródeł oraz przyjmowanie przez dysponentów kultu partykularnych celów nieobec-nych ani w objawieniu biblijnym, ani w objawieniach mistyczki. Najważniejszym przesłaniem książki jest jednak przybliżenie przekazu zawartego w objawionym obrazie, który za o. Michalenko, wicepostulatorem w procesie kanonizacyjnym s. Faustyny, autor określa jako obraz Miłosierdzia Wcielonego. Autor ujawnia też nieznane walory jego funkcji ocalającej oraz cel objawienia obrazu przez Pana Jezusa, którym jest przygotowanie ludzkości na paruzję.

 

Spis treści

Wstęp 11

1. Biblijne źródła obrazu z objawień świętej Faustyny oraz ich związki z judaizmem . 19

1.1. Znaczenia pojęć kluczowych dla kultu Miłosierdzia Bożego 20

1.1.1. „Jestem” posłał mnie do wa. 20

1.1.2. Jedno Miłosierdzie – dwa słowa . .. 22

1.1.3. Miłosierdzie Wcielone . . 24

1.2. Typologiczne cechy kultu Starego i Nowego Przymierza a kult Miłosierdzia Bożego  27

1.2.1. „Uczynisz go według wzoru” . . . 27

1.2.2. Woda z duchowej skały . .. 29

1.2.3. „Miejcie wiarę Boga” .. . 31

1.2.4. Tron Miłosierdzia w centrum wszystkiego .. . 33

1.2.5. Szechina – Światło Niestworzone . 35

1.2.6. Idąca Arka Przymierza .. 39

1.2.7. Mesjasz Izraela 41

1.2.8. „Ujął się za sługą swoim Izraelem” . . 44

1.2.9. Król Żydów i Sędzia . . 48

1.2.10. Pasterz Izraela . .  50

1.2.11. Nowy Arcykapłan – Nowa Ofiara .. . 52

1.2.12. Duch, Woda i Krew . .. 56

1.2.13. Baranek na górze Syjon . . . 58

1.2.14. Królestwo i kapłani 61

1.3. Podsumowanie i wnioski . . . 64

2. Związki przekazu słownego z objawień świętej Faustyny ze źródłami biblijnymi

i judaistycznymi . . . 67

2.1. Związki słów Jezusa z objawień świętej Faustyny ze źródłami biblijnymi

i judaistycznymi . . . 67

2.1.1. „Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw

jako Król miłosierdzia” 69

2.1.2. „Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego” 73

2.1.3. „Jestem miłosierdziem” . . 77

2.1.4. „Dla ciebie założyłem tron miłosierdzia na ziemi” . .. 80

2.1.5. „Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego” . 85

2.2. Związki słów świętej Faustyny z jej objawień ze źródłami biblijnymi

i judaistycznymi .. . 88

2.2.1. „Bóg jest prawdziwie pośród nas” . . 91

2.2.2. „Ujrzałam chwałę miłosierdzia Bożego” . . . 93

2.2.3. „Twarz rozpromieniona, biała jak śnieg” . . . 95

2.2.4. „Wnętrzności miłosierdzia Bożego otwarte dla nas” . .. 97

2.3. Podsumowanie i wnioski .  . 100

3. Teologiczne aspekty obrazu objawionego świętej Faustynie w świetle źródeł biblijnych

oraz obrazów acheiropoietos . . . . 103

3.1. Obraz z objawień świętej Faustyny jako odzwierciedlający źródła biblijne

i acheiropityczne .  107

3.1.1. Nadzwyczajność sposobu objawienia się wzoru obrazu .  .109

3.1.2. Bezprecedensowość wykonania typologicznego obrazu . 113

3.1.3. Związki wizerunku Jezusa z typologicznego obrazu

z obrazami acheiropoietos 118

3.1.4. Wykonanie obrazu w kontekście biblijnej idei posłuszeństwa i ufności 126

3.2. Teologia typologicznego obrazu w ujęciu błogosławionego Michała Sopoćki,

ojca Seraphima Michalenki, kardynała Alberta Vanhoye i innych teologów 130

3.2.1. „Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej” . . .133

3.2.2. „Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa” 137

Błogosławieństwo z dnia Zmartwychwstania – egzegeza bł. ks. Sopoćki 138

Błogosławieństwo Arcykapłana – egzegeza o. Michalenki . . . 143

3.2.3. Konkluzje . . .145

3.2.4. „Druga [ręka] dotykała szaty na piersiach” 146

3.2.5. „Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie” . .150

„Światło Niestworzone” w refleksji o. Michalenki i wybranych teologów .. 152

„Światło Niestworzone” w refleksji wybranych wizjonerów i z perspektywy

obrazu acheiropoietos Maryi z Guadalupe .  154

3.2.6. Konkluzje . .158

3.2.7. „Jeden [promień] czerwony, a drugi blady” . .159

Znak spełnionych proroctw mesjańskich Starego Przymierza z perspektywy

obrazu acheiropoietos z Całunu Mesjasza 164

Znaki czasów mesjańskich z perspektywy obrazu „Przebitego” z J 19,8-37 .. 170

3.2.8. Konkluzje .175

3.2.9. „W milczeniu wpatrywałam się w Pana” . .176

Adoracja Baranka . . 178

3.2.10. „Wymaluj obraz” . . .180

3.2.11. „Jezu, ufam Tobie” . . .182

3.2.12. „Obiecuję, że…” . 184

3.3. Podsumowanie i wnioski . . . 186

4. Obraz z objawień świętej Faustyny w kulcie Miłosierdzia Bożego . . 188

4.1. „Konsekracja” obrazu przez objawiającego się Pana Jezusa .. 191

4.1.1. „Pragnę, aby ten obraz czczono”, czyli o początkach zmagań o znalezienie

właściwego miejsca w Kościele dla obrazu z objawień św. Faustyny .  .192

4.1.2. „Chcę, aby ten obraz był uroczyście poświęcony”, czyli o genezie

wprowadzenia obrazu z objawień św. Faustyny do kultu 194

4.1.3. „Żądam czci… przez cześć tego obrazu, który jest namalowany”,

czyli o kontynuacji zmagań o znalezienie właściwego miejsca w Kościele

dla obrazu z objawień św. Faustyny .. .197

4.2. Nowość formy kultu i nowość zastosowań funkcji obrazu z objawień

świętej Faustyny . .  . 198

4.2.1. Ocalająca moc objawionego obrazu na tle dotychczasowych form kultu 199

Jasło – 1944  . .202

Malimono – 1984 / New London – 2012 205

Trydent – 1990 207

4.2.2. Niepowtarzalność funkcji „naczynia ufności” .  209

Obraz jako „naczynie ufności” 209

Obraz jako przygotowanie na powtórne przyjście Mesjasza w chwale .212

Obraz jako medium wzywania do jedności i ogłaszania Bożego szalom .. 214

Objawienie obrazu zaproszeniem Izraela do zbawienia mesjańskiego? . 217

4.2.3. Konkluzje .. .221

4.3. W jaki sposób realizowany jest testament świętej Faustyny dotyczący oddawania czci

objawionego jej obrazu? 224

4.3.1. Losy testamentu świętej Faustyny po jej „narodzinach dla Nieba” . 226

„Najwyższe upomnienie” . . . 229

Osobliwość kultu w miejscu „narodzin dla Nieba” 231

Sanktuarium na Rajskim Wzgórzu . .. 239

Obraz w czasach zarazy . . . 242

4.3.2. Kwestia dysponowania kultem .  . 245

Czy w kulcie chrześcijańskim można obyć się bez anamnezy? .. 246

Poczuwać się do własności czy być szafarzem? .. 249

„Pragnę, ażeby kapłani głosili…”  . 251

Ku paruzji – wnioski . .. . 255

Przychodzący – dzisiaj 256

Czekając na „ostateczne przyjście…” 261

Objaśnienie do zamieszczonych ilustracji .  . 267

Podziękowania . .. 273

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Fenomen obrazu Miłosierdzia Wcielonego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *