www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Falowniki napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym w układach napędowych

27,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-822-9

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2020

Stron: 168

Opis

Falowniki napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym w układach napędowych

Autor: Turzyński Marek

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

W monografii przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem pośrednich przemienników częstotliwości z rezonansowymi oraz quasi-rezonansowymi obwodami pośredniczącymi w układach napędowych. Omówiono wpływ przełączania „twardego” przy niezerowych prądach i napięciach łączników na właściwości eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego. Ponadto dokonano przeglądu wybranych topologii przekształtników DC/AC, zapewniających techniki „miękkiego” przełączania łączników w stanach bezprądowych lub beznapięciowych. Omówiono mechanizm powstawania składowych napięć wspólnych oddziałujących na silnik elektryczny i związane z nimi zjawisko prądów łożyskowych, a także przedstawiono wyniki eksperymentalnej weryfikacji skuteczności powszechnie stosowanych metod tłumienia składowych napięcia wspólnego w układach falowników napięcia z komutacją twardą.

W ramach monografii zaproponowano autorską strukturę falownika napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym, umożliwiającą redukcję poziomów napięć wspólnych, ograniczenie wielkości prądów doziemnych oraz poprawę warunków zasilania maszyny elektrycznej, co zostało pozytywnie zweryfikowane w przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych.

 

SPIS TREŚCI
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ .. 5
1. WSTĘP … 7
1.1. Rys historyczny rozwoju napędu elektrycznego …. 7
1.2. Koncepcja napędu elektrycznego …. 8
1.3. Przedmiot oraz struktura monografii …. 13
2. KOMUTACJA TWARDA W DWUPOZIOMOWYM FALOWNIKU NAPIĘCIA .. 14
2.1. Wprowadzenie …. 14
2.2. Proces włączania i wyłączania tranzystora w dwupoziomowym falowniku
mostkowym … 16
2.3. Straty przełączenia w układach o komutacji twardej …. 19
2.4. Sprawność trójfazowego mostkowego falownika napięcia …. 22
2.5. Inne negatywne efekty wynikające z twardej komutacji tranzystorów falownika
i metody ich redukcji .. 28
3. FALOWNIKI MIĘKKO PRZEŁĄCZALNE ….. 34
3.1. Wstęp ….. 34
3.2. Klasyfikacja falowników miękko przełączalnych ….. 36
3.3. Przegląd wybranych struktur falowników napięcia z rezonansowym i quasi-
-rezonansowym równoległym obwodem pośredniczącym napięcia stałego … 49
3.3.1. Struktura bazowa BRDCLI …. 49
3.3.2. Układy rezonansowe z aktywnym ograniczaniem napięcia uF …. 51
3.3.3. Układy quasi-rezonansowe z aktywnym ograniczaniem napięcia uF .. 55
3.3.4. Układy z pasywnym ograniczaniem napięcia uF …. 58
3.3.5. Układy quasi-rezonansowe z równoległym obwodem rezonansowym .. 60
3.3.6. Badania symulacyjne wybranych topologii układów PRDCLI …. 67
4. NAPIĘCIE WSPÓLNE I PRĄDY ŁOŻYSKOWE W UKŁADACH NAPĘDOWYCH
Z FALOWNIKAMI NAPIĘCIA Z KOMUTACJĄ TWARDĄ ….. 71
4.1. Obwody przepływu prądów zaburzeń wspólnych …. 71
4.2. Mechanizm powstawania napięcia wspólnego w układzie napędowym
z mostkowym falownikiem napięcia ….. 72
4.3. Model impedancji silnika dla składowej wspólnej …. 76
4.4. Prądy łożyskowe ….. 85
4.5. Metody ograniczenia napięcia wspólnego i efektów związanych
z jego oddziaływaniem .. 88
5. PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI Z QUASI-REZONANASOWYM
OBWODEM POŚREDNICZĄCYM … 104
5.1. Napięcie wspólne w układach typu PQRDCLI … 104
5.2. Falownik napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym
z dwoma łącznikami izolacyjnymi ….. 109
5.2.1. Opis matematyczny układu dla silnikowego trybu pracy … 110
5.2.2. Podokresy pracy układu w trybie generatorowym … 117
5.2.3. Strategia sterowania ….. 120
5.2.4. Dobór podstawowych parametrów układu ….. 124
5.3. Układ eksperymentalny …. 126
5.3.1. Układ sterowania z modulatorem VSDM … 126
5.3.2. Stanowisko laboratoryjne ….. 128
5.3.3. Przebiegi operacyjne układu …… 130
5.3.4. Napięcia i prądy falownika oraz właściwości EMC ….. 132
5.3.5. Przebiegi wysokoczęstotliwościowych prądów i napięć …. 135
5.3.6. Analiza sprawności układu …… 140
5.4. Porównanie proponowanej topologii z innymi rozwiązaniami przekształtników
PQRDCLI ……… 142
6. PODSUMOWANIE …… 146
6.1. Wnioski oraz dalsze perspektywy rozwoju układów PQRDCLI do zastosowań
w układach napędowych … 146
7. DODATEK …. 148
7.1. Wartość średnia i skuteczna prądu wejściowego falownika iO ….. 148
7.2. Analiza wartości napięcia wspólnego uN_PE w stanie przerwy beznapięciowej
w układzie przekształtnika PQRDCLI z dwoma tranzystorami
separującymi T1, T4 ….. 150
7.3. Analiza teoretyczna sprawności przekształtnika PQRDCLI …. 152
BIBLIOGRAFIA ….. 156
STRESZCZENIE W JĘZ. POLSKIM …… 167
STRESZCZENIE W JĘZ. ANGIELSKIM …. 167

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Falowniki napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym w układach napędowych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *