www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych funduszy inwestycyjnych

25,90 

ISBN: 978-83-8206-183-3

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 170

Format: A5

Opis

Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych funduszy inwestycyjnych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Sławomir Antkiewicz

 

Wraz z rozwojem rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce rośnie znaczenie badań naukowych dotyczących tego zjawiska. Na rynku tym pojawiają się również określone innowacje, których analiza ma istotne znaczenie dla rozwoju dyscypliny ekonomia i finanse. Na początku pierwszej dekady nowego tysiąclecia polski rynek funduszy inwestycyjnych składał się tylko z klasycznych funduszy akcyjnych, obligacyjnych i zrównoważonych. Tymczasem w 2020 r. w Polsce poza rynkiem klasycznych funduszy inwestycyjnych funkcjonuje szeroki rynek innowacyjnych funduszy inwestycyjnych.

Znaczenia nabrały przede wszystkim fundusze charakteryzujące się innowacyjnymi strategiami inwestycyjnymi. Przedmiotem ich inwestycji są już nie tylko akcje, obligacje i proste instrumenty rynku pieniężnego, ale także nieruchomości, wierzytelności czy przedsiębiorstwa w fazie zalążkowej. Zarządzający innowacyjnymi funduszami dokonują również modyfikacji swoich strategii inwestycyjnych, kierując się kryteriami etycznymi czy religijnymi podczas doboru walorów do portfela. Istotne znaczenie wśród innowacyjnych funduszy mają te, które inwestują wprawdzie w klasyczne akcje czy obligacje, jednak konstrukcja samych funduszy jest zmodyfikowana tak, aby w lepszy sposób wykorzystać obowiązujące ustawodawstwo, w tym również niedoskonałości systemu regulacyjnego.

Konsekwencją poczynienia wspomnianych obserwacji było powstanie niniejszej monografii naukowej, w której przebadano wszystkie zasygnalizowane wyżej innowacyjne fundusze inwestycyjne. Problem badawczy stanowi analiza uwarunkowań rozwoju polskiego rynku innowacyjnych funduszy inwestycyjnych, a także nakreślenie perspektyw rozwoju wszystkich rodzajów funduszy dostępnych lub dopiero wprowadzanych na krajowy rynek finansowy. Podczas przygotowania monografii wielokrotnie przeprowadzano badania własne, a wyniki niektórych z nich przytoczone zostały bezpośrednio. Istotny nacisk położono również na przedstawienie niedociągnięć regulacyjnych rynku funduszy oraz przypadków naruszania obowiązujących regulacji. Zbadano też opinię klientów funduszy na temat łamania obowiązujących norm na powierniczym rynku. Ponadto przedstawiono innowacje technologiczne występujące na rynku funduszy inwestycyjnych. Fundamentalne znaczenie ma tutaj wykorzystanie Internetu zarówno w dystrybucji funduszy inwestycyjnych, jak i w późniejszej obsłudze klientów. Zbadano nie tylko wykorzystanie sieci przez same towarzystwa funduszy inwestycyjnych i ich klientów, ale również przez niezależnych dystrybutorów innowacyjnych produktów powierniczych. Przedstawiono także innowacyjną platformę bankową oferującą dostęp do wielu funduszy inwestycyjnych.

 

Spis treści

Wstęp . . . 9

Rozdział 1

Idea zbiorowego lokowania na rynku finansowym

a fundusze inwestycyjne . .  . 15

1.1. Istota zbiorowego lokowania i klasycznego funduszu inwestycyjnego . . 15

1.2. Klasyfikacja klasycznych funduszy inwestycyjnych . . 18

1.3. Zalety inwestowania w fundusze . . . . 24

1.4. Znaczenie funduszy inwestycyjnych w gospodarce . 26

Rozdział 2

Innowacje w funduszach w zakresie strategii inwestycyjnych .  . 29

2.1. Fundusze nieruchomości . . . 29

2.1.1. Inwestycje w nieruchomości .  . . 29

2.1.2. Koncepcja funduszy nieruchomości . . . 31

2.1.3. Wprowadzenie innowacji na polski rynek . .. 34

2.1.4. Zależność wycen certyfikatów inwestycyjnych

funduszy nieruchomości działających

w Polsce od koniunktury giełdowej – wyniki badań . . 37

2.1.5. Perspektywy rozwoju funduszy nieruchomości . . . 41

2.2. Fundusze sekurytyzacyjne . .. 43

2.2.1. Istota transakcji sekurytyzacji . . . 43

2.2.2. Fundusze sekurytyzacyjne w świetle regulacji prawnych . . 45

2.2.3. Wprowadzenie innowacji na rynek . . . 47

2.2.4. Perspektywy rozwoju funduszy sekurytyzacyjnych .  . 51

2.3. Etyczne fundusze inwestycyjne . . .. 52

2.3.1. Koncepcja funduszy etycznych . . .. 53

2.3.2. Strategie inwestycyjne funduszy etycznych .  56

2.3.3. Wprowadzenie innowacji na polski rynek .  59

2.3.4. Perspektywy etycznych funduszy inwestycyjnych .. 61

2.4. Fundusze wysokiego ryzyka . .. 62

2.4.1. Istota funduszy wysokiego ryzyka . . 63

2.4.2. Etapy procesu finansowania

przez fundusze wysokiego ryzyka . .. 65

2.4.3. Wprowadzenie innowacji na polski rynek . .. 68

2.4.4. Znaczenie funduszy wysokiego ryzyka dla przedsiębiorstw .  . 70

2.4.5. Perspektywy rozwoju funduszy wysokiego ryzyka . . 71

2.5. Fundusze hedgingowe . . . 73

2.5.1. Koncepcja funduszy hedgingowych .. . 74

2.5.2. Polskie regulacje prawne dotyczące funduszy hedgingowych  . 77

2.5.3. Wprowadzenie innowacji na polski rynek .  . 79

2.5.4. Perspektywy rozwoju funduszy hedgingowych . . 84

2.6. Islamskie fundusze inwestycyjne . . . 86

2.6.1. Założenia islamskiego rynku finansowego . .86

2.6.2. Fundusze inwestycyjne funkcjonujące

zgodnie z nakazami szariatu . . . 88

2.6.3. Perspektywy funduszy islamskich . . . 92

Rozdział 3

Innowacje w funduszach inwestycji w zakresie konstrukcji . . . . 95

3.1. Fundusze funduszy inwestycyjnych . .  . . 95

3.1.1. Przesłanki wykorzystywania

funduszy funduszy inwestycyjnych . . 96

3.1.2. Wprowadzenie innowacji na polski rynek .  98

3.1.3. Perspektywy rozwoju funds of funds . .  . 101

3.2. Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego i fundusze gotówkowe . 103

3.2.1. Istota funduszy rynku pieniężnego i gotówkowych . .  103

3.2.2. Uregulowania funduszy rynku pieniężnego i gotówkowych . .105

3.2.3. Rynek funduszy pieniężnych i gotówkowych . .106

3.2.4. Instrumenty w portfelach funduszy

rynku pieniężnego i gotówkowych . . 107

3.2.5. Perspektywy funduszy gotówkowych i pieniężnych . 110

3.3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe . 111

3.3.1. Konstrukcja ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych .. 111

3.3.2. Przesłanki wykorzystywania ubezpieczeniowych

funduszy kapitałowych . .  . 113

3.3.3. Opłaty pobierane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe . 114

3.3.4. Wprowadzenie innowacji na polski rynek . .. 115

3.3.5. Perspektywy rozwoju ubezpieczeniowych

funduszy kapitałowych .  . 120

3.4. Zarządzanie przez TFI cudzym pakietem

papierów wartościowych na zlecenie klientów .121

3.4.1. Istota zarządzania portfelem przez TFI . . 122

3.4.2. Portfele papierów wartościowych . . 124

3.4.3. Koszty zarządzania portfelem . . . 126

3.4.4. Opodatkowanie usługi podstawową stawką

podatku od towarów i usług .  128

3.4.5. Perspektywy rozwoju usługi zarządzania

portfelem papierów wartościowych  . 129

Rozdział 4

Niedociągnięcia regulacyjne oraz przypadki

łamania prawa na polskim rynku funduszy inwestycyjnych . . 131

4.1. Kary nakładane na fundusze i naruszenia przepisów prawa . .131

4.2. Kontrowersyjne zmiany stawek podatkowych

od dochodów z funduszy inwestycyjnych .  . 134

4.3. Niedostateczny limit wpłat na indywidualne konta emerytalne . 135

4.4. Wizerunek polskich funduszy inwestycyjnych

w świetle naruszeń przepisów prawa – wyniki badania .  . 137

4.5. Przyczyny lokowania w funduszach inwestycyjnych .. 143

4.6. Perspektywy w zakresie podejścia do regulacji prawnych .  146

Rozdział 5

Innowacje technologiczne w funduszach inwestycyjnych . .149

5.1. Wykorzystanie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych

przez klientów funduszy . .  . . 149

5.2. Internetowa dystrybucja jednostek uczestnictwa

funduszy inwestycyjnych . . .. 150

5.3. Usługi dostępne w Internecie

dla zarejestrowanych uczestników funduszy . . . 153

5.4. Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku . . 154

5.5. Dystrybucja jednostek przez biura doradztwa finansowego . .. 156

Zakończenie . . .. . 159

Literatura . . . . . 161

Spis rysunków . . . .. . . 169

Spis tabel . . . . . 170

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych funduszy inwestycyjnych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *