www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Etyka na rynku finansowym

40,99 

ISBN: 978-83-8206-430-8

Rok wydania 2022

Liczba stron 194

Format: A5

Opis

Etyka na rynku finansowym

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

autor: Elżbieta Ostrowska

 

Recenzowana książka jest niezwykle wartościową, oryginalną pozycją, świadczącą o dużym zasobie wiedzy Autorki w zakresie etycznych i nieetycznych zachowań uczestników rynku finansowego. Kompleksowo opisana problematyka konfrontacji koncepcji homo oeconomicus z koncepcją homo neuropsychologicus, a także homo ethicus doskonale wpisuje się w istniejące trendy na krajowym i zagranicznym rynku wydawniczym. Autorka zaproponowała m.in. metodę etycznej oceny na rynku finansowym i zaprezentowała podejście do etyki w cyklu zaczynającym się od finansowej euforii poprzez panikę aż do poszukiwania ładu w sektorze finansowym. Niezwykle cennym wkładem w tym opracowaniu są rozważania na temat dylematów przeregulowania rynku finansowego, trafny wybór problematyki badawczej, mający na celu syntetyczną i wieloaspektową prezentację współczesnej roli oraz problemów etyki i odpowiedzialności na rynku finansowym w sytuacji behawioralnych zachowań jego uczestników.

 

Spis Treści:

Wprowadzenie 9

Rozdział 1

Zrównoważony rozwój sektora finansowego

jako obszar etycznych zachowań 13

Rozdział 2

Etyka i odpowiedzialność na rynku finansowym 23

2.1. Pojęcie i rodzaje etyki 23

2.1.1. Etyka podstawowa i etyka stosowana . . 25

2.1.2. Etyka przekonań i etyka odpowiedzialności 27

2.1.3. Etyka behawioralna . . .29

2.2. Homo oeconomicus i homo neuropsychologicus z perspektywy etyki . . 30

2.3. Determinanty zachowań etycznych na rynku finansowym 42

2.4. Relacje inwestorskie jako element etycznych zachowań

na rynku kapitałowym . .. 48

2.5. Obszary etycznego inwestowania

w kontekście społecznej odpowiedzialności .  53

2.6. Etyczny portfel inwestycyjny

w kontekście społecznej odpowiedzialności . .. 59

Rozdział 3

Potrzeby inwestora na rynku finansowym .  . 71

3.1. Pieniądze i etyka 71

3.2. Potrzeby a oszczędzanie i inwestowanie gospodarstw domowych . 77

3.3. Piramida potrzeb inwestora i etyka

na podstawie teorii potrzeb Claytona P. Alderfera .  84

Rozdział 4

Regulacje na rynku finansowym w kontekście etyki . . 89

4.1. Istota regulacji i jej rodzaje na rynku finansowym . . 89

4.1.1. Regulacje według kryterium podmiotowego . . 90

4.1.2. Regulacje według kryterium przedmiotowego 96

6 Etyka na rynku finansowym

4.2. Zasady i kodeksy etyki zawodowej na rynku finansowym .  100

4.2.1. Etyka zawodowa na rynku finansowym . . 100

4.2.2. Zasady etyki zawodowej maklerów i doradców –

Związek Maklerów i Doradców (ZMiD) i CFA Institute .101

4.2.3. Kodeks dobrej praktyki domów maklerskich . . . 110

4.2.4. Kodeks etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA . . . 113

Rozdział 5

Zmaganie się z dylematami etycznymi w świetle regulacji

na rynku finansowym . . . 117

5.1. Etyczna ocena zachowań na rynku finansowym 117

5.2. Schemat metody etycznej oceny na rynku finansowym –

metoda 4D przy uwzględnieniu etycznie zrównoważonego rynku . . . 119

5.3. Błędne koło etyki w sektorze finansowym 122

Rozdział 6

Etyka z perspektywy od finansowej euforii i paniki

do poszukiwania ładu w sektorze finansowym . . 125

6.1. Przyczyny umniejszania roli etyki . .. 125

6.2. Etyczne luki behawioralne 128

6.3. Misselling na rynku finansowym . . .. 130

6.4. Piramidy finansowe – przyczyny i skutki 134

6.5. Nowe wyzwania w kontekście potrzeb klientów (inwestorów)

oraz etyki i regulacji w sektorze finansowym 137

6.5.1. Finanse alternatywne – pojęcie, cechy, etapy rozwoju, fintech 137

6.5.2. Finansowanie społecznościowe jako forma crowdfundingu 141

6.5.3. Robodoradztwo jako nowa usługa

na rynku finansowym w kontekście etyki ..144

Rozdział 7

Rezultaty nieetycznych i etycznych zachowań

uczestników rynku finansowego – studia przypadków . . . 149

7.1. Wpływ nieetycznych zachowań Idea Banku na jego wizerunek

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie . . 149

7.2. Znaczenie w praktyce Komisji Nadzoru Finansowego,

audytu i ratingu w ograniczaniu nieetycznych zachowań

wobec inwestorów na przykładzie niewypłacalności spółki GetBack SA ..152

7.3. Behawioralne zachowania inwestorów

w sytuacji nieetycznych wydarzeń w sektorze bankowym …157

7.4. Ekonomiczno-społeczne skutki funkcjonowania

piramid finansowych na świecie i w Polsce… 158

7.5. Rodzaje etycznych funduszy inwestycyjnych

na polskim rynku finansowym . . . .166

7.6. Efektywność wybranych etycznych funduszy inwestycyjnych

na polskim rynku w aspekcie indeksów giełdowych . . 172

7.7. Obszary i kryteria polityki inwestycyjnej

grupy katolickich etycznych funduszy Epiphany . 174

7.8. Efektywność katolickiego etycznego funduszu i katolickiego

indeksu giełdowego w aspekcie wybranych benchmarków . 177

Epilog . . . . 179

Bibliografia . . . 185

Literatura . . . 185

Akty prawne . . . 190

Źródła internetowe 192

Spis rysunków . . .  . 193

Spis tabel . . . 194

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Etyka na rynku finansowym”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.