www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury

189,99 

objętość: 244 str.

format: B5

oprawa: miękka klejona

wydanie: 2022

ISBN: 978-83-7804-786-5

Kategorie: , ,

Opis

Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)

Autorzy: Robert Barański

Wydawca:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.

 

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotacje celowe z budżetu swojego organizatora otrzymują tylko państwowe i samorządowe instytucje kultury. Dotacje tego typu zapewniają jednak najczęściej jedynie środki na pokrycie wydatków administracyjnych i kadrowych oraz prowadzenie podstawowej działalności programowej. Problem pojawia się wtedy, gdy instytucja planuje dodatkowe działania i rozwój wymagający zainwestowania większej ilości pieniędzy.

Organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich prowadzące działalność na obszarze kultury i sztuki znajdują się w o wiele trudniejszej sytuacji finansowej, ponieważ nie otrzymują w ogóle dotacji podmiotowej zabezpieczającej potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem. Koszty działalności administracyjnej, wynagrodzeń pracowników, zakupu wyposażenia i ewentualnych inwestycji w infrastrukturę (np. wynajem pomieszczeń, remonty) oraz całej działalności statutowej pokrywają z zewnętrznych źródeł finansowania.

Autor szczegółowo przedstawia pozaustawowe źródła finansowania (państwowe, prywatne, pochodzenia zagranicznego), z jakich mogą korzystać instytucje kultury, aby się utrzymać, rozwijać czy pozyskiwać nowych odbiorców. Omawia też kryteria kwalifikujące do udziału w konkursach dotacyjnych i programach. Pokazuje przykłady konkretnych projektów, które otrzymały już dofinansowanie w ramach danego programu grantowego, podpowiada, z jakich programów w najbliższych latach będzie można otrzymać dotacje – są to m.in. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025, Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce, programy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, programy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), program KREATYWNA EUROPA 2021–2027 i in.

Uzupełnieniem całości są przykłady przydatnych w procesie tworzenia i prowadzenia instytucji kultury dokumentów: zarządzeń, uchwał, umów, regulaminów, statutów, wniosków – także w wersji edytowalnej w dołączonym suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

 

Spis treści

I. INSTYTUCJE KULTURY W POLSCE ……7

1. Zasady funkcjonowania państwowych i samorządowych instytucji kultury …7

2. Muzea ….43

3. Biblioteki …..62

II. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA POLU KULTURY …79

1. Fundacje….81

2. Stowarzyszenia zajmujące się kulturą ….91

3. Koła gospodyń wiejskich ….107

4. Status organizacji pożytku publicznego ….112

III. FINANSOWANIE KULTURY …117

1. Dotacje podmiotowe ….118

2. Dotacje celowe …..125

3. Konkursy dotacyjne ……132

4. Zlecanie realizacji zadań publicznych ….153

5. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025 …165

Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych …165

Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych …166

Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa .168

6. Dotacje Narodowego Centrum Kultury ……169

Program DOM KULTURY+ …..169

Program ETNOPOLSKA …..173

Program KULTURA – INTERWENCJE …..185

Program POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY ….187

7. Program KREATYWNA EUROPA 2021–2027 …..189

Projekty współpracy europejskiej …….192

Wsparcie obiegu literatury europejskiej ….198

Platformy europejskie …..202

Europejskie sieci organizacji kulturalnych i kreatywnych …206

8. Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga ……209

9. Fundacja KGHM Polska Miedź …….210

10. Fundacja PZU ……214

11. Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS …217

12. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) …….219

Priorytet: Kultura …..220

13. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki …..221

14. Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce ..223

15. Europejski Fundusz Kultura Solidarności ….224

16. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego …..225

17. Finansowanie placówek kultury ze środków unijnych …..233

18. Programy INTERREG 2021–2027 (Europejska Współpraca Terytorialna) …..238

Program współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021–2027 ..238

Program Interreg Polska-Rosja 2021–2027……239

Program Interreg Polska-Saksonia 2021–2027 ….240

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.