www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Decyzje optymalne z Solverem

14,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-812-0

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2020

Stron: 68

Opis

Decyzje optymalne z Solverem

autor: Baj-Rogowska

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Złożoność procesów gospodarczych zachodzących w turbulentnym otoczeniu wymaga nieustannego podejmowania decyzji w trakcie poszukiwania nowych rozwiązań, uwzględ­niających ich skuteczną optymalizację. Optymalizacja polega na wyznaczeniu najlepszego, a więc optymalnego rozwiązania i wiąże się z poszukiwaniem ekstremum funkcji z punk­tu widzenia przyjętego kryterium jakości (np. kosztu, czasu, wydajności). Łatwy dostęp do oprogramowania służącego analizie problemów decyzyjnych eliminuje trudności związane z wykonywaniem skomplikowanych obliczeń. Wybór właściwego sposobu wspomagającego proces podejmowania decyzji jest inicjującym i kluczowym etapem całego procesu. W niniej­szym opracowaniu zdecydowano się zaprezentować dodatek MS Excel – Solver.

Narzędzie Solver jest łatwym i szybkim w instalacji dodatkiem do arkusza kalkulacyjne­go, np. MS Excel. Większość użytkowników MS Excel korzysta z potencjału arkusza, wspie­rając realizację swoich potrzeb w życiu nie tylko prywatnym, ale też zawodowym, w celu bardziej efektywnego i wydajnego zarządzania różnymi obszarami działalności gospodarczej. Zakres ten najczęściej obejmuje opracowywanie raportów i zestawień, analizowanie danych i kalkulowanie kosztów oraz wizualizowanie wyników z zastosowaniem wykresów. Mimo że to spektrum możliwości aplikacji MS Excel jest szerokie i przekrojowe, to stanowi zaledwie małą część potencjału arkusza.

Intencją autorki było stworzenie podręcznika dla osób zainteresowanych samodzielną nauką pracy z MS Excel Solver. Niniejsze opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

I – zawiera pod­stawy teoretyczne wprowadzające do zagadnień podejmowania decyzji optymalnych;
II – przedstawia funkcjonalności dodatku Solver wraz z omó­wieniem opcji ustawień i metod rozwiązań dostępnych w programie oraz raportów wyników, wrażliwości i granic;
III – prezentuje różnorodne i bardziej złożone problemy decyzyjne; dobór przykła­dów ma na celu pokazanie potencjału Solvera.

Książka zawiera ponadto trzy dodatki:

A. Najczęściej używane funkcje Excela przydatne w pracy z dodatkiem Solver;
B. Błędy w formułach;
C. Przydatne skróty klawiaturowe w programie MS Excel.

 

Plik ze wszystkimi zadaniami umieszczonymi w podręczniku (DOI: 10.5281/zeno­do.3870775) można pobrać ze strony: http://doi.org/10.5281/zenodo.3870775.

 

Spis treści
1. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów biznesowych ……. 7
1.1. Wprowadzenie do tematyki podejmowania decyzji ………. 7
1.2. Definicje wybranych pojęć …………. 9
1.3. Proces rozwiązywania problemów decyzyjnych …… 11
1.4. Klasyfikacja modeli i problemów decyzyjnych związanych z podejmowaniem
optymalnych decyzji …. 14
2. Zastosowanie narzędzia Solver MS Excel do optymalizacji procesów decyzyjnych ….. 19
2.1. Funkcjonalność programu ………… 20
2.2. Dostępne metody i ustawienia ………..23
2.3. Definiowanie modelu zadania w arkuszu kalkulacyjnym …….. 25
2.3.1. Identyfikacja problemu decyzyjnego ……… 25
2.3.2. Konstrukcja modelu matematycznego problemu ……. 25
2.3.3. Rozwiązanie problemu przy użyciu Solvera …….. 26
2.3.4. Ocena i interpretacja rozwiązania ………… 29
3. Optymalizacja procesów za pomocą Solvera MS Excel ………. 34
3.1. Zarządzanie produkcją, dystrybucją i transportem ……. 34
3.2. Puste przebiegi w transporcie …….. 37
3.3. Wybór lokalizacji magazynu centralnego ………… 41
3.4. Zarządzanie flotą …… 46
3.5. Problem komiwojażera ………. 50
3.6. Prognoza sprzedaży na podstawie wyświetlonych reklam ….. 55
Dodatek A. Najczęściej używane funkcje Excela przydatne w pracy z dodatkiem Solver . 60
Dodatek B. Błędy w formułach …….. 64
Dodatek C. Przydatne skróty klawiaturowe w programie MS Excel …….. 65
Spis literatury ……… 67

 

Słowa kluczowe: konstrukcja modelu matematycznego problemu, Solver MS Excel, optymalizacja procesów decyzyjnych, błędy w formułach, rozwiązywanie problemów biznesowych

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Decyzje optymalne z Solverem”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *