www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej

22,90  (w tym 5% VAT)

Wydanie: I

Rok wydania: 2002

ISBN: 83-87875-03-1

Liczba stron: 190

Opis

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej

autorzy: Magdalena Bogalecka, Karol Barcewicz

Wydawnictwo Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Skrypt „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej” autorstwa Magdy Bogaleckiej i Karola Barcewicza stanowi dużą pomoc w opanowaniu wiadomości o budowie, otrzymywaniu, właściwościach i zastosowaniu związków organicznych, przygotowując studentów do dalszego kształcenia się w dziedzinie biochemii i mikrobiologii. Uświadamia także, jakie niebezpieczeństwo, wynikające z właściwości związków chemicznych, grozi podczas nierozważnego przewożenia drogą morską substancji chemicznych. Oprócz przepisów bhp i opisu podstawowego sprzętu i naczyń laboratoryjnych skrypt zawiera zestawy ćwiczeń objętych programem zajęć laboratoryjnych, a także części teoretyczne, konieczne do wprowadzenia w tematykę ćwiczeń. W celu ułatwienia przyswojenia określonego zasobu wiedzy w skrypcie podano zakresy wymaganego materiału oraz zamieszczono kilkadziesiąt zadań problemowych do samodzielnego rozwiązania. Dołączono także spis niezbędnej literatury uzupełniającej.

 

SPIS TREŚCI

Strona

PRZEDMOWA….. 5

1. ZASADY BHP OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW

W PRACOWNI CHEMII ORGANICZNEJ WSM W GDYNI….. 7

2. NACZYNIA I SPRZĘT LABORATORYJNY … 12

3. SKŁAD PIERWIASTKOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH . 19

Część teoretyczna …… 19

Część doświadczalna ….20

Zakres materiału wymagany do zaliczenia ….. 23

Przykłady pytań i poleceń….. 23

4. WĘGLOWODORY … 25

Część teoretyczna … 25

Alkany .. 25

Alkeny .. 33

Alkiny ….. 39

Węglowodory aromatyczne (areny) …. 44

Część doświadczalna …. 54

Zakres materiału wymagany do zaliczenia…. 56

Przykłady pytań i poleceń…. 56

5. ALKOHOLE I FENOLE …. 57

Część teoretyczna ….. 57

Alkohole …. 57

Fenole …. 64

Część doświadczalna …. 68

Zakres materiału wymagany do zaliczenia……. 70

Przykład pytań i poleceń…. 71

6. ALDEHYDY I KETONY …. 72

Część teoretyczna …. 72

Część doświadczalna ……. 82

Zakres materiału wymagany do zaliczenia….. 84

Przykłady pytań i poleceń…… 84

7. KWASY KARBOKSYLOWE .. 86

Część teoretyczna …… 86

Część doświadczalna ….. 101

Zakres materiału wymagany do zaliczenia….. 103

Przykłady pytań i poleceń … 103

8. AMIDY, CHLORKI I BEZWODNIKI KWASOWE …. 105

Część teoretyczna …. 105

Amidy …. 105

Chlorki kwasowe …… 110

Bezwodniki kwasowe …. 113

Część doświadczalna …. 117

Zakres materiału wymagany do zaliczenia…… 119

Przykłady pytań i poleceń ….. 119

9. ESTRY I TŁUSZCZE… 120

Część teoretyczna …. 120

Część doświadczalna ……. 127

Zakres materiału wymagany do zaliczenia… 128

Przykłady pytań i poleceń ….. 128

10. AMINY …. 129

Część teoretyczna …. 129

Część doświadczalna … 137

Zakres materiału wymagany do zaliczenia ….. 138

Przykłady pytań i poleceń.. 138

11. WĘGLOWODANY ….. 139

Część teoretyczna ….. 139

Część doświadczalna …. 150

Zakres materiału wymagany do zaliczenia… 152

Przykłady pytań i poleceń…. 152

12. AMINOKWASY I BIAŁKA … 153

Część teoretyczna … 153

Część doświadczalna …. 161

Zakres materiału wymagany do zaliczenia…. 162

Przykłady pytań i poleceń….. 163

13. TWORZYWA SZTUCZNE …. 164

Część teoretyczna …. 164

Część doświadczalna …. 179

Zakres materiału wymagany do zaliczenia….. 180

Przykłady pytań i poleceń…. 180

14. KRYSTALIZACJA, OZNACZANIE TEMPERATURY TOPNIENIA 181

Część teoretyczna ….. 181

Część doświadczalna …… 186

Zakres materiału wymagany do zaliczenia…. 187

Przykłady pytań i poleceń…… 187

BIBLIOGRAFIA …….. 189

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *