www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Materiałoznawstwo

29,99  (w tym 5% VAT)

ISBN/ISSN: 978-83-7348-658-4

Wydanie: 2

Rok publikacji: 2016

Stron: 152

BRAK W MAGAZYNIE

Brak w magazynie

Opis

Materiałoznawstwo

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Biernat Jan F.

 

Słowa kluczowe: metale, stopy, szkła, polimorfizm, włókna, ciało stałe, powłoki nieorganiczne

 

 

SPIS TREŚCI
WSTĘP
1. CIAŁO STAŁE
1.1. Definicje praktyczne i fizyczne
1.2. Struktura ciała stałego
2. ELEMENTY KRYSTALOGRAFII, SIECI KRYSTALICZNE, ELEMENTY SYMETRII
2.1. Układy krystalograficzne
2.2. Monokryształy, polikryształy
3. POLIMORFIZM, IZOMORFIZM
3.1. Polimorfizm, odmiany alotropowe pierwiastków
3.2. Izomorfizm
3.3. Układ krystalograficzny a kształt kryształu
3.4. Metody wyznaczania struktury krystalicznej
3.5. Ciała izotopowe i anizotopowe
3.6. Ciekłe kryształy
4. METALE, STOPY, STOPY ŚRÓDWĘZŁOWE, SPIEKI, KWAZIKRYSZTAŁY
4.1. Struktury kryształów metalicznych
4.2. Liczba elementów w komórce elementarnej
4.3. Klasyfikacja metali według ich właściwości powierzchniowych
4.4. Ogniwo i szereg napięciowy metali
4.4.1. Standardowe potencjały elektrochemiczne
4.4.2. Ważniejsze metale
4.5. Stopy metali, stopy śródwęzłowe i spieki
4.6. Spieki
4.7. Kwazikryształy
5. POWŁOKI NIEORGANICZNE NA METALACH, KOROZJA
5.1. Korozja i pasywacja metali
6. MATERIAŁY CERAMICZNE
6.1. Krystalochemia krzemianów
6.2. Materiały ilaste i glinokrzemiany
6.3. Surowce ceramiczne
6.4. Wyroby ceramiczne
7. MATERIAŁY AMORFICZNE, SZKŁA, ODMIANY, ZASTOSOWANIE
8. WŁÓKNA NATURALNE I SYNTETYCZNE, ORGANICZNE I NIEORGANICZNE
8.1. Cechy materiałów włóknistych
8.1.1. Włókna naturalne organiczne
8.1.2. Włókna syntetyczne i półsyntetyczne organiczne
8.1.3. Włókna nieorganiczne naturalne i syntetyczne
9. WARSTWY, METODY WYTWARZANIA, WARSTWY MONOMOLEKULARNE
9.1. Metody formowania warstw
10. LIPOFILOWOŚĆ I HYDROFILOWOŚĆ, ZWILŻALNOŚĆ, UGRUPOWANIA LIPOI
HYDROFILOWE
11. UKŁADY ZDYSPERGOWANE, EMULSJE, ROLA DETERGENTÓW
11.1. Proszki
11.2. Emulsje, piany i aerozole
11.3. Związki powierzchniowoczynne i detergenty, równowaga hydrofilowo-hydrofobowa
HLB
11.4. Znaczenie emulsji
12. KOLOIDY, TYPY, WYTWARZANIE, ROLA BIOLOGICZNA
12.1. Właściwości koloidów w fazach skondensowanych
12.2. Otrzymywanie koloidów. Zole
12.3. Metody oczyszczania zoli
12.4. Koagulacja roztworów koloidalnych
12.5. Żele
13. OSMOZA, ELEKTROOSMOZA, DEJONIZACJA KOLOIDÓW, KOAGULACJA
14. MATERIAŁY KOLOIDALNE W BIOLOGII I MEDYCYNIE
14.1. Białka
14.2. Kwasy nukleinowe
15. MONOMERY, POLIMERY ORGANICZNE, METODY WYTWARZANIA
16. TYPY REAKCJI POLIMERYZACJI, IZOMERIA, POLIMERY USIECIOWANE
16.1. Polimeryzacja
16.2. Przechowywanie monomerów i prepolimerów
16.3. Polimeryzacja anionowa, żyjące polimery
16.4. Sposoby prowadzenia polimeryzacji
16.5. Właściwości polimerów
17. POLIMERY KONDENSACYJNE I ADDYCYJNE, BIOZGODNOŚĆ
17.1. Polikondensacja i polimery kondensacyjne
17.2. Polimery addycyjne
17.3. Biozgodność polimerów
18. CHEMICZNA MODYFIKACJA POLIMERÓW, WYMIENIACZE JONOWE
18.1. Polimery syntetyczne
18.2. Polimery naturalne
19. TWORZYWA ZBROJONE, WSTĘP DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH
19.1. Materiały krzemionkowe
19.2. Polisiloksany
19.3. Metody lipofilizacji powierzchni
19.4. Kompozyty polimerów i włókien
20. KOPOLIMERY, KOKONDENSATY
21. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY STRUKTURĄ A WŁAŚCIWOŚCIAMI TWORZYW
SZTUCZNYCH
22. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ POLIMERÓW W MEDYCYNIE, ZASTAWKI,
SZTUCZNE SERCE, SZTUCZNA NERKA
23. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ METALI I MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH
W MEDYCYNIE
24. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW: MECHANICZNE, CIEPLNE, ELEKTRYCZNE,
MAGNETYCZNE, OPTYCZNE, BIOLOGICZNE
25. METODY PRZEMYSŁOWE WYTWARZANIA MATERIAŁÓW
25.1. Wytop szkła
25.2. Wytop metali, produkcja stopów
25.3. Sól z solanki
25.4. Proces produkcji amoniaku, kwasu azotowego i azotanu amonu
26. KONTROLA I STEROWANIE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI I ŻYCIOWYMI
26.1. Kontrola i sterowanie procesami produkcyjnymi
26.2. Kontrola i sterowanie procesami życiowymi
27. PRZEMYSŁOWA SYNTEZA PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH
28. FORMY LEKÓW, WYTWARZANIE, OCENA JAKOŚCI
28.1. Formy leków
28.2. Leki w formie stałej
28.3. Polimery i biopolimery w farmacji
28.4. Ocena jakości leków
29. SYSTEMY TERAPEUTYCZNE
29.1. Systemy fizyczne
29.2. Systemy mukoadhezyjne
29.3. „Celowe” dostarczanie leku
29.4. Cyklodekstryny jako materiały pomocnicze w farmacji
30. ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW W INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Materiałoznawstwo”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *