www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego

17,80  (w tym 5% VAT)

ISBN/ISSN: 978-83-7348-704-8

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2017

Stron: 110

Opis

Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Datta JanuszFormela KrzysztofHaponiuk Józef T.Klugmann-Radziemska EwaSienkiewicz MaciejWłoch Marcin

 

 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie środowiska, recykling materiałowy

 

Opis:

Problem rosnącego zanieczyszczenia środowiska na skutek wzmożonej działalności przemysłowej jest przedmiotem uwagi na całym świecie. Możliwości odzysku i recyklingu odpadów w rożnych sektorach gospodarki są wielorakie, a konkretne technologie są rozszerzane i udoskonalane. W niniejszej monografii przedstawiono wyniki prac badawczych i wdrożeniowych obejmujących nowoczesne technologie recyklingu materiałowego, prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

W rozdziale 1 omówiono badania termomechanicznej regeneracji/dewulkanizacji przy użyciu wytłaczarek jedno- i dwuślimakowych, prowadzone w Katedrze Technologii Polimerów. Zastosowanie regeneracji ciągłej odpadów gumowych umożliwia znaczne skrócenie czasu trwania procesu w porównaniu ze starszymi, periodycznymi metodami dewulkanizacji.

W rozdziale 2 opisano kompozytowe materiały poliuretanowo-gumowe, mające dobre właściwości użytkowe, wynikające z wysokiej wytrzymałości na rozciąganie połączonej z dużą elastycznością i odpornością na ścieranie oraz na rozpuszczalniki, oleje i smary.

Rozdział 3 poświęcono recyklingowi poliuretanów oraz poli(tereftalanu etylenu). Poliuretany (PU) i poli(tereftalan etylenu) (PET) stanowią zaraz obok poliolefin główne źródła odpadów z tworzyw sztucznych. W rozdziale przedstawiono – na podstawie badań realizowanych w Katedrze Technologii Polimerów – praktyczne, a zarazem efektywne metody ich zagospodarowania: wskazano źródła odpadów z poliuretanow oraz poli(tereftalanu etylenu), omówiono recykling chemiczny poliuretanów, recykling chemiczny poli(tereftalanu etylenu), recykling mechaniczny poliuretanów, recykling mechaniczny poli(tereftalanu etylenu) oraz odzysk energetyczny.

W rozdziale 4 omówiono badania realizowane w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego, dotyczące recyklingu materiałowego systemów fotowoltaicznych i odpadów gumowych. W rozdziale zaprezentowano stan wiedzy na temat dotychczas opracowanych technologii recyklingu modułów wykonanych z krystalicznego krzemu, modułów cienkowarstwowych oraz wyniki badań własnych. Przedstawiono również wyniki prac nad recyklingiem materiałowym opon samochodowych; omówiono metody zagospodarowania i utylizacji zużytych opon samochodowych: recykling materiałowy, energetyczny i chemiczny – surowcowy. W rozdziale poruszono także istotny z punktu widzenia efektywności energetycznej problem magazynowania ciepła, wskazując na możliwość wykorzystania materiałów zmiennofazowych.

Monografia jest przeznaczona dla tych wszystkich, których interesują zagadnienia związane z recyklingiem, i może stanowić pomoc naukową dla studentów wydziałów chemicznych, kierunków: technologia chemiczna, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa.

 

 

Spis treści
Wprowadzenie
1. Termomechaniczna regeneracja odpadów gumowych – Krzysztof Formela,
Józef T. Haponiuk
1.1. Wstęp
1.2. Procesy chemiczne zachodzące podczas regeneracji odpadów gumowych
1.3. Regeneracja metodą ciągłą przy użyciu wytłaczarek
1.3.1. Wytłaczarki jednoślimakowe
1.3.2. Wytłaczarki dwuślimakowe
1.4. Charakterystyka regeneracji ciągłej w funkcji wybranych parametrów
1.4.1. Temperatura cylindra
1.4.2. Prędkość obrotowa ślimaków
1.4.3. Konstrukcja układu uplastyczniającego
1.5. Perspektywy rozwoju termomechanicznej regeneracji odpadów gumowych
Literatura
2. Kompozytowe materiały poliuretanowo-gumowe – Maciej Sienkiewicz
2.1. Wstęp
2.2. Uzasadnienie przydatności poliuretanów w roli osnowy kompozytów
poliuretanowo-gumowych
2.2.1. Kompozyty otrzymywane z elastomerów uretanowych i recyklatów gumowych
2.2.2. Spienione kompozyty poliuretanowo-gumowe
Literatura
3. Recykling poliuretanów oraz poli(tereftalanu etylenu) – Janusz Datta, Marcin Włoch
3.1. Wstęp
3.2. Recykling mechaniczny
3.2.1. Recykling mechaniczny poliuretanów
3.2.2. Recykling mechaniczny poli(tereftalanu etylenu)
3.3. Recykling chemiczny
3.3.1. Recykling chemiczny poliuretanów
3.3.2. Recykling chemiczny poli(tereftalanu etylenu)
Literatura
4. Ekoefektywne technologie materiałowe dla energetyki – Ewa Klugmann-Radziemska . 89
4.1. Wstęp
4.2. Recykling materiałowy systemów fotowoltaicznych
4.3. Recykling materiałowy opon samochodowych
4.4. Materiały zmiennofazowe do akumulowania ciepła
Literatura
Podsumowanie

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *