www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Chemia ogólna i nieorganiczna. Ćwiczenia rachunkowe

26,20 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-795-6

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2019

Stron: 295

oprawa miękka

Opis

Chemia ogólna i nieorganiczna. Ćwiczenia rachunkowe

Redakcja Okuniewski Andrzej

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Skrypt zawiera treści i zadania realizowane w ramach ćwiczeń rachunkowych z przedmiotów: podstawy chemii i chemia nieorganiczna.

W ośmiu rozdziałach opisane są najważniejsze zagadnienia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej – począwszy od podstawowych pojęć chemicznych, przez prawa gazowe, stechiometrię związków i reakcji chemicznych, po zagadnienia dotyczące złożonych równowag w roztworach elektrolitów. Każdy rozdział zawiera wstęp teoretyczny wraz ze stosownymi przykładami oraz ich rozwiązaniami metodą „krok po kroku”. Ponadto na końcu każdego rozdziału znajdują się przykładowe zadania oraz odpowiedzi. Skrypt zakończony jest dodatkami – w pierwszym z nich zebrano stałe fizykochemiczne niezbędne do rozwiązywania zadań, a w drugim zamieszczono układ okresowy pierwiastków.

W skrypcie konsekwentnie stosowane są jednostki układu SI, w zgodzie z ich aktualnymi definicjami, a obliczenia prowadzone są na liczbach z możliwie dużą liczbą cyfr i dopiero na sam koniec wynik jest zaokrąglany do odpowiedniej liczby cyfr znaczących. Stosowanie zaokrągleń w trakcie obliczeń może prowadzić do kilkuprocentowych rozbieżności pomiędzy uzyskanym wynikiem a zamieszczoną w skrypcie odpowiedzią.

 

Spis treści

Przedmow

Podstawowe pojęcia chemiczneStanisław Konieczny, Antoni Konitz, Jerzy Pikies

Jednostki miar

Układ SI

Inne jednostki miar

Przeliczanie jednostek

Cyfry znaczące oraz zasady zaokrąglania liczb

Wzory związków chemicznych

Wzory Lewisa

Wzory związków jonowych

Wzory związków kowalencyjnych

Ładunek formalny – kryterium prawdopodobieństwa wzorów Lewisa

Metoda VSEPR

Mol, masa atomowa, masa cząsteczkowa i masa molowa

Masa atomowa oraz masa molowa pierwiastków

Masa cząsteczkowa oraz masa molowa związków chemicznych

Zadania

Odpowiedzi

Prawa gazoweŁukasz Ponikiewski

Warunki normalne

Objętość molowa gazów – prawo Avogadra

Stała gazowa

Równanie stanu gazu doskonałego (równanie Clapeyrona)

Przemiana izotermiczna

Przemiana izobaryczna
Przemiana izochoryczna
Prawo stosunków objętościowych Gay-Lussaca
Prawo Daltona
Gęstość gazów
Gęstość bezwzględna
Gęstość względna
Obliczanie mas molowych na podstawie praw gazowych
Równanie stanu gazu prawie rzeczywistego (równanie van der Waalsa)
Zadania
Odpowiedzi
Stechiometria związków chemicznych i mieszaninAgnieszka Pladzyk
Podstawowe prawa stechiometrii
Prawo zachowania masy
Prawo stosunków stałych
Prawo stosunków wielokrotnych
Wyznaczanie składu wagowego związku na podstawie wzoru chemicznego
Wyznaczanie wzoru chemicznego ze znajomości składu wagowego związku
Wyprowadzanie wzorów rzeczywistych związków
Stechiometria mieszanin
Zadania
Odpowiedzi
Stechiometria reakcji chemicznychAnna Dołęga
Równania reakcji chemicznych
Typy reakcji chemicznych
Reakcje chemiczne wymiany ligandów i protonów (reakcje przebiegającebez wymiany elektronów)
Bilansowanie reakcji przebiegających bez wymiany elektronów
Reakcje utleniania i redukcji (reakcje redoksowe)
Bilansowanie reakcji redoksowych
Stechiometria reakcji chemicznych
Obliczenia ilości substratów i produktów na podstawie równań reakcji che-micznych
Reakcje równoległe i reakcje mieszanin
Niestechiometryczne ilości reagentów
Wydajność reakcji
Zadania
Odpowiedzi
Stężenia roztworów, stechiometria reakcji w roztworachMaciej Walewski
Pojęcie roztworu
Wyrażanie składu roztworu
Stężenie procentowe masowe
Stężenie procentowe objętościowe
Stężenie molowe
Stężenie normalne
Stężenie molalne
Ułamek molowy
Sporządzanie roztworów z czystych składników
Rozcieńczanie, zatężanie i mieszanie roztworów o tych samych jednostkach stężeń
Mieszanie dwóch roztworów tej samej substancji o różnych stężeniach
Przeliczanie stężeń roztworów
Stechiometria roztworów
Zadania
Odpowiedzi
Równowaga chemicznaJarosław Chojnacki
Reakcje homogeniczne
Obliczanie liczby moli i stężeń reagentów z uwzględnieniem przebiegu reakcjichemicznej
Reakcje heterogeniczne
Zadania
Odpowiedzi
Równowagi w wodnych roztworach elektrolitówAleksandra Wiśniewska
Elektrolity
Elektrolity słabe, prawo rozcieńczeń Ostwalda
Elektrolity mocne
Iloczyn jonowy wody, pH
Obliczanie pH roztworów mocnych kwasów i zasad
Obliczanie pH roztworów słabych kwasów i zasad
Obliczanie pH mieszaniny dwóch słabych elektrolitów o wspólnym jonie
Obliczanie pH roztworów kwasów wieloprotonowych
Bufory
Hydroliza soli
Sole mocnych kwasów i słabych zasad
Sole słabych kwasów i mocnych zasad
Sole słabych kwasów i słabych zasad
Wodorosole
Zadania
Odpowiedzi
Związki kompleksowe i trudno rozpuszczalneJarosław Chojnacki, Andrzej Okuniewski
Roztwory zawierające związki kompleksowe
Wzory i nazewnictwo prostych związków kompleksowych
Stała trwałości kompleksu
Równowagi w układach zawierających związki trudno rozpuszczalne
Zależność między rozpuszczalnością a iloczynem rozpuszczalności
Kryterium nasycenia roztworu elektrolitu
Wpływ składu roztworu na rozpuszczalność elektrolitów
Efekt wspólnego jonu
Strącanie frakcjonowane
Wpływ pH na rozpuszczalność osadów elektrolitów
Wpływ kompleksowania na rozpuszczalność osadów elektrolitów
Rozwiązywanie zagadnień prowadzących do równań wyższego rzędu
Zadania
Odpowiedzi
Dodatek A. Stałe fizykochemiczne
Stałe kwasowości
Iloczyny rozpuszczalności
Rozpuszczalność siarczków
Stałe tworzenia związków kompleksowych
Dodatek B. Układ okresowy pierwiastków

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Chemia ogólna i nieorganiczna. Ćwiczenia rachunkowe”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *