www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Bezpieczeństwo i higiena pracy Środki ochrony indywidualnej

149,99  (w tym 5% VAT)

objętość: 146 str.

format: B5

oprawa: miękka klejona

wydanie: 2020

ISBN: 9788378047001

Kategorie: ,

Opis

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Środki ochrony indywidualnej w wybranym orzecznictwie sądowym

autorzy: Anna Maria Słowińska

Wydawnictwo ODDK

 

Opracowanie skupia się przede wszystkim na omówieniu polskiego orzecznictwa sądowego w sprawach dotyczących środków ochrony indywidualnej. Książka została podzielona na trzy części.

Część pierwsza, ogólna, wprowadza w problematykę środków ochrony indywidualnej, wskazując na prawo człowieka do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Drugą i zarazem najważniejszą część publikacji stanowi zagadnienie środków ochrony indywidualnej w wybranym przez autorkę orzecznictwie sądowym. Starannie dobrane orzeczenia sądowe pozwalają zapoznać się z zagadnieniem definicji środka ochrony indywidualnej i z jej rozszerzeniem, a także z podjętą w wybranych orzeczeniach tematyką obowiązku dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej. Ta część została poprzedzona dodatkowo wstępem i analizą mającą na celu wskazanie tendencji występujących w polskim orzecznictwie sądowym  w zakresie ŚOI. Każde z omówionych orzeczeń opatrzono przydatnym podtytułem, przy czym sygnalizowano, na co zwrócić uwagę i jaka problematyka została w danym orzeczeniu poruszona. Przy poszczególnych zagadnieniach orzecznictwa sądowego dotyczących ŚOI i w spisie treści zostały odnotowane nazwy sądów, które wydały orzeczenia, wskazano sygnatury i daty wydania.

W części trzeciej zamieszczone zostały wybrane akty prawne oraz dokumenty o randze międzynarodowej i europejskiej, które w swoich zapisach nawiązują do zagadnienia środków ochrony indywidualnej, jak również do prawa człowieka do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

Spis treści

Wykaz skrótów … 5

Wprowadzenie ….. 7

Część I. Ogólna ….. 9

1. Prawo człowieka do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ..9

2. Standardy międzynarodowe ochrony prawa do bezpiecznych

i higienicznych warunków pracy . .. 13

3. Standardy krajowe ochrony prawa do bezpiecznych i higienicznych

warunków pracy . .. 18

4. Obowi¹zek pracodawcy dostarczenia nieodpłatnie œrodków

ochrony indywidualnej . . .. 22

4.1. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej .  27

4.2. Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej . . 36

4.3. Rodzaje prac i narażeń, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej . . . 42

4.4. Rodzaje środków ochrony indywidualnej . . 50

5. Prawo pracownika do środków ochrony indywidualnej i powstrzymania siê

od wykonywania pracy . . 53

Część II.Środki ochrony indywidualnej w wybranych orzeczeniach sądowych . .  57

1. Wymagania dotycz¹ce oceny zgodności a Polskie Normy. .  . 60

1.1. Wymagania dotycz¹ce oceny zgodności a Polskie Normy.

WSA w Szczecinie, 27 lutego 2014 r., II SA/Sz 825/13 . . .. 60

1.2. Wymagania dotyczące oceny zgodności a odrębne przepisy.

SR Gdańsk-Południe w Gdańsku, 27 grudnia 2017 r., VI P 800/16 .  . 66

1.3. Okulary korekcyjne jako œrodek ochrony indywidualnej.

SO Warszawa-Praga w Warszawie, 17 października 2017 r., VII Pa 116/17 . . . . 70

2. Definicja środków ochrony indywidualnej – rozszerzenie.

Mleko jako środek ochronny. SO w Tarnowie, 16 grudnia 2013 r., IV U 951/13 . .. 75

3. Użytkowanie środków ochrony indywidualnej . . . 78

3.1. Szelki asekuracyjne jako środek ochrony indywidualnej przeznaczony

do osobistego użytku. SO w Gdańsku, 11 października 2017 r.,

VII P 31/16. . . . 78

3.2. Różnice między środkami ochrony indywidualnej a odzieżą

i obuwiem roboczym. SO Warszawa-Praga w Warszawie,

30 stycznia 2018 r., VII Pa 127/17 . .  . 83

3.3. Brak precyzyjnego ujęcia obuwia roboczego niebędącego środkiem

ochrony indywidualnej. WSA w Warszawie, 25 lipca 2013 r., VII Sa/Wa 1014/13 . 87

3.4. Obuwie robocze jako środek ochrony indywidualnej. WSA w Gliwicach,

18 lutego 2010 r., IV SA/Gl 375/09 .. 92

4. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej jako obowiązek pracodawcy . . 97

4.1. Dobór rodzaju środków ochrony indywidualnej do zagrożeń

przy przycinaniu gałęzi drzew. NSA, 30 listopada 2010 r., I OSK 802/10 . . . 98

4.2. Obuwie robocze z metalowymi noskami jako środek

ochrony indywidualnej. SR w Człuchowie, 21 marca 2017 r.,

IV P 75/16 . . . . . . 104

4.3. Obowi¹zek nieodpłatnego dostarczenia os³ony przy pracy na frezarce.

SR w Goleniowie, 4 października 2017 r., IV P 254/13 . .. 107

5. Środki ochrony indywidualnej a regulamin pracy. SO w Szczecinie,

2 marca 2018 r., VI Pa 194/17 .. . 112

6. Brak instrukcji dotyczącej środków ochrony indywidualnej.

NSA, 31 sierpnia 2006 r., I OSK 105/06 . . 115

7. Środki ochrony indywidualnej chroni¹ce przed zagrożeniami czynnikami

biologicznymi . . . .. 119

7.1. Środki ochrony indywidualnej chroni¹ce przed zagrożeniami

czynnikami biologicznymi. Cytostatyki. WSA w Gliwicach,

25 listopada 2009 r., IV SA/Gl 340/09 . . .  120

7.2. Ograniczenie stopnia narażenia na czynniki biologiczne.

WSA w Olsztynie, 4 czerwca 2008 r., II SA/Ol 239/08 . . . 129

8. Kilka środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy. Brak szelek

bezpieczeństwa w miejscu pracy. SA w Białymstoku, 16 października 2013 r.,

III APa 13/13 .  . 133

Część III. Dokumenty . . . 139

1. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie

dnia 18 października 1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) – wyciąg . . 140

2. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

(Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169) – wyciąg . .. 142

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej

oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst maj¹cy znaczenie

dla EOG) (Dz.Urz. UE L 81/51 z 31.03.2016 r.) – załączniki I, II .. 143

Literatura. .. 145

ród³a online . . . 145

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Bezpieczeństwo i higiena pracy Środki ochrony indywidualnej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…