www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP

39,90 

Wydawca: Akademia Marynarki Wojennej

Rok wydania: 2020

Objętość: s. 308

Format B5; okładka miękka, foliowana

Opis

Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w systemie wykorzystania doświadczeń

autor: Krzysztof GAWRYSIAK

Akademia Marynarki Wojennej

 

Celem głównym monografii była diagnoza oddziaływania Systemu Wykorzystania Doświadczeń (SWD) na doskonalenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Do realizacji tego celu miało doprowadzić osiągnięcie trzech celów szczegółowych: (a) analiza ewolucji wiedzy i zarządzania wiedzą; (b) ocena SWD jako narzędzia zarządzania wiedzą, zmianą i organizacyjnego uczenia się; (c) diagnoza wpływu SWD na zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP.

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Ewolucja wiedzy i zarządzania wiedzą

1.1. Potrzeba dostępu do wiedzy

1.1.1. Znaczenie wiedzy dla organizacji

1.1.2. Znaczenie wiedzy w gospodarce dla państwa

1.1.3. Skutki niewłaściwego podejścia do wiedzy

1.1.4. Hierarchia poznawcza

1.2. Ewolucja spojrzenia na wiedzę

1.2.1. Filozofia starożytna

1.2.2. Filozofia średniowieczna

1.2.3. Filozofia nowożytna

1.2.4. Filozofia współczesna

1.3. Historia i rozwój zarządzania wiedzą

1.3.1. Zarządzanie wiedzą w ujęciu historycznym

1.3.2. Współczesne podstawy idei zarządzania wiedzą

1.3.3. Organizacyjne uczenie się

1.3.4. Organizacja ucząca się

1.4. Podejścia i koncepcje w zarządzaniu wiedzą

1.4.1. Podejście procesowe

1.4.2. Podejście zasobowe

1.4.3. Podejście japońskie

1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. SWD jako narzędzie zarządzania wiedzą, zmianą

i organizacyjnego uczenia się

2.1. Założenia ogólne

2.1.1. Podstawy funkcjonowania i rozwój

2.1.2. Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się

2.1.3. NATO LL Portal

2.1.4. Obieg dokumentów

2.2. Kultura organizacyjna – fundament funkcjonowania SWD

2.2.1. Relacje międzyludzkie

2.2.2. Przywództwo

2.2.3. Mentalność

2.2.4. Technologie informacyjne

2.2.5. Kultura organizacyjna Sił Zbrojnych RP – próba diagnozy

2.3. Struktury SWD

2.3.1. Organizator

2.3.2. Dowódca

2.3.3. Personel

2.3.4. Użytkownicy

2.4. Model PWD

2.4.1. Identyfikacja obserwacji – etap I

2.4.2. Analiza obserwacji – etap II

2.4.3. Planowanie wdrożenia działań naprawczych

i stawianie zadań – etap III

2.4.4. Wdrażanie działań naprawczych – etap IV

2.4.5. Weryfikacja wdrożonych działań naprawczych – etap V

2.4.6. Upowszechnianie doświadczeń – etap VI

2.5. Narzędzia archiwizacji i upowszechniania doświadczeń

2.5.1. Centralna Baza Danych (CBD)

2.5.2. Moduł SWD SIW CDiS SZ

2.5.3. E-biblioteka

2.5.4. Biuletyny

2.6. Szkolenie w SWD

2.6.1. Szkolenie personelu w ramach systemu

doskonalenia zawodowego

2.6.2. Kurs doskonalący System Wykorzystania Doświadczeń

2.6.3. Kurs doskonalący Analizy w Systemie Wykorzystania Doświadczeń.

2.6.4. Kurs doskonalący Planowanie i realizacja analiz

w ramach systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP

2.7. Podsumowanie

Rozdział 3. Diagnoza wpływu SWD na podnoszenie

zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP

3.1. Zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze

3.1.1. Sondaż diagnostyczny – kwestionariusze ankiet

3.1.2. Sondaż diagnostyczny – kwestionariusze wywiadu

3.1.3. Badanie dokumentów zarchiwizowanych w CBD

i szacowanie skutków ich procedowania

3.2. Zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP

3.2.1. Etymologia i definicje

3.2.2. Zdolności operacyjne NATO i Sił Zbrojnych RP

3.2.3. Komponenty funkcjonalne zdolności operacyjnych

3.2.4. Zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP a SWD

3.3. Wpływ SWD na podnoszenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP

3.3.1. Dowodzenie

3.3.2. Rozpoznanie

3.3.3. Rażenie przeciwnika

3.3.4. Logistyczne zabezpieczenie i wsparcie działań,

przerzutu, mobilności

3.3.5. Przetrwanie i ochrona wojsk

3.4. Podsumowanie

Zakończenie

Załączniki

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis załączników

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.