www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania

37,99 

ISBN: 978-83-8206-036-2

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 388

Format: B5

Opis

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Paweł Antonowicz

 

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (ZRP) stanowi jeden z ważniejszych nurtów badawczych, które są podejmowane zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej przez pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Nasze wieloletnie do-świadczenia w tym zakresie zaowocowały utworzeniem specjalności dydaktycznej o tej właśnie nazwie. Specjalność ta znajduje się obecnie w ofercie dydaktycznej na kierunku Zarządzanie.

Nasze doświadczenia w pracy dydaktycznej, przede wszystkim na różnych wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego, ze studentami różnych specjalności, pozwoliły określić katalog potrzeb, na który odpowiedzią jest projekt stworzenia zunifikowanego, łatwo dostępnego pakietu materiałów dydaktycznych, przeznaczonego dla studentów tych wydziałów, jak również wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem. Inicjatywa ta wpisuje się w strategiczne cele rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Ma to w szczególności odniesienie do tzw. trzeciej misji UG, związanej z budowaniem perspektywicznych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym m.in. pracodawcami i jednostkami samorządu terytorialnego.

W celu zapewnienia studentom wszechstronnego dostępu do wiedzy zawarte w niniejszym podręczniku materiały dydaktyczne zostały powiązane z alfanumerycznymi kodami QR. Działanie to jest odpowiedzią na zmieniające się warunki życia i pracy młodego pokolenia. Kody alfanumeryczne stały się ogólnoświatowym medium przepływu informacji w cyfrowej gospodarce i włączenie ich w proces edukacyjny implikuje możliwość przeniesienia wiedzy zawartej w podręczniku na szerokie spektrum urządzeń mobilnych. Przesunięcie punktu ciężkości czerpania wiedzy z formy jednowymiarowej (lektura książki) na wariant wielowymiarowy (lektura ze wsparciem multimedialnym) stanowi zatem niezbędną odpowiedź na zmiany zachodzące w specyfice procesu naukowego w XXI wieku.

 

 

SPIS TREŚCI

Innowacyjne studiowanie na specjalności

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – wprowadzenie (Paweł Antonowicz) . . 9

Rozdział 1. Zasoby – znaczenie i klasyfikacja (Renata Płoska) . . . . . . . . . 13

Rozdział 2. Zarządzanie majątkiem trwałym

przedsiębiorstwa (Renata Płoska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Rozdział 3. Zarządzanie majątkiem obrotowym (Mariusz Chmielewski) . . . . . 35

Rozdział 4. Istota zarządzania przez wartość – źródła danych

i podstawy formułowania rekomendacji zarządczych

(studium przypadku) (Jędrzej Siciński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Rozdział 5. Budowa i operacjonalizacja strategii generalnej

lub obszarowej organizacji złożonej strukturalnie – metodyka i wytyczne

do opracowania projektu (Paweł Antonowicz) . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Rozdział 6. Etyka biznesu – istota i poziomy (Renata Płoska) . . . . . . . . . 71

Rozdział 7. Obszary społecznej odpowiedzialności

przedsiębiorstwa (Renata Płoska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Rozdział 8. Standardy i wytyczne z zakresu społecznej

odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Renata Płoska) . . . . . . . . . . . . . 89

Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem (Mariusz Chmielewski) . . . . . . . . . . . 103

Rozdział 10. Instrumenty rynku pieniężnego –

weksel (Mariusz Chmielewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Rozdział 11. Jak przekonać inwestora venture capital

do pomysłu biznesowego – czyli jak przygotować

skuteczny pitch deck? (Błażej Lepczyński, Joanna Próchniak) . . . . . . . . . 121

Rozdział 12. Kultura doskonałości i pomiar poziomu jej dojrzałości

w organizacji (studium przypadku) (Małgorzata Z. Wiśniewska) . . . . . . . . 133

Rozdział 13. Droga przedsiębiorstwa w procesie certyfikacji obowiązkowej

i dobrowolnej wyrobów (Małgorzata Z. Wiśniewska) . . . . . . . . . . . . . 143

Rozdział 14. Instrumentarium zarządzania jakością

(studium przypadku) (Ewa Malinowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Rozdział 15. Rola auditu w procesie doskonalenia

(studium przypadku) (Ewa Malinowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Rozdział 16. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie

(studium przypadku) (Małgorzata Szymańska-Brałkowska) . . . . . . . . . . . 173

Rozdział 17. Relacje w biznesie – typologia (Renata Płoska) . . . . . . . . . . 179

Rozdział 18. Analiza makrootoczenia organizacji z wykorzystaniem

modelu PEST – metodyka cyklicznego monitoringu

otoczenia organizacji (Paweł Antonowicz, Alicja Antonowicz) . . . . . . . . . . 187

Rozdział 19. Franczyza jako forma współdziałania

przedsiębiorstw (Alicja Antonowicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Rozdział 20. Podejmowanie decyzji menedżerskich na poziomie

ujednolicania procesów w jednostce biznesowej w pionie IT –

procesy, controlling (studium przypadku) (Paweł Antonowicz) . . . . . . . . . 217

Rozdział 21. Key Performance Indicators (Joanna Próchniak) . . . . . . . . . 227

Rozdział 22. Wykorzystanie zarządzania projektem

do osiągania celów przedsiębiorstwa (Joanna Sadkowska) . . . . . . . . . . . 241

Rozdział 23. Lean Management w przedsiębiorstwie

(zadanie, gra symulacyjna) (Małgorzata Szymańska-Brałkowska) . . . . . . . . 255

Rozdział 24. Metoda FMEA i jej zastosowanie (Małgorzata Z. Wiśniewska) . . . 263

Rozdział 25. Prognozowany rachunek przepływów pieniężnych –

finansowa część biznesplanu przedsięwzięcia gospodarczego

(arkusz kalkulacyjny) (Paweł Antonowicz, Alicja Antonowicz) . . . . . . . . . . 269

Rozdział 26. Pomiar wartości wykreowanej. Nośniki wartości

i źródła tworzenia zysku (studium przypadku) (Jędrzej Siciński) . . . . . . . . 281

Rozdział 27. Nadużycia w przedsiębiorstwie (Renata Płoska) . . . . . . . . . 289

Rozdział 28. Ocena zagrożenia niewypłacalnością kontrahenta –

systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw

(analityka finansowa) (Paweł Antonowicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Rozdział 29. Identyfikacja i klasyfikacja kosztów jakości

(studium przypadku) (Ewa Malinowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Rozdział 30. Ocena jakości usług (studium przypadku) (Ewa Malinowska) . . . 343

Rozdział 31. Trendy w konsumpcji żywności (Małgorzata Z. Wiśniewska) . . . . 355

Rozdział 32. Zastosowanie metody Kano w ocenie cech jakości usług

świadczonych przez dziekanat (Małgorzata Z. Wiśniewska) . . . . . . . . . . 365

Rozdział 33. Zasady wdrożenia systemu HACCP

w placówce gastronomicznej (Ewa Malinowska) . . . . . . . . . . . . . . . 373

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *