www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Zarządzanie finansami osobistymi Teoria i praktyka

52,90 

ISBN: 978-83-7865-577-0

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 486

Format: 170 x 225 mm

oprawa miękka

Opis

Zarządzanie finansami osobistymi – teoria i praktyka

Autor: Adam Barembruch

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka nie jest o tym: „jak zostać bogatym”, ale o tym, jak utrzymać płynność finansową przez całe życie. Jej treść opiera się na założeniu, że wspólnym celem wszystkich nie jest (jak to się wskazuje w wielu publikacjach) budowanie bogactwa, lecz utrzymanie zdolności do regulowania bieżących zobowiązań (czyli płynności). Jeśli osiąga się płynność, decyzja o tym, co robić z ewentualnymi nadwyżkami finansowymi (czy przeznaczyć na oszczędności, czy na konsumpcję), jest kwestią indywidualną. Książka zawiera ponad 80 przykładów i ponad 70 rysunków (wykresów i schematów), dzięki którym Czytelnik się dowie, na co powinien zwracać uwagę i jakie narzędzia może wykorzystać, aby z jednej strony zautomatyzować wszystkie proste decyzje finansowe (cykliczne), a z drugiej strony bardziej świadomie podejmować decyzje wielowymiarowe związane z oszczędzaniem, inwestowaniem, kredytowaniem, ubezpieczaniem czy opodatkowaniem. W większości wypadków trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi na pytanie, co jest najlepszym wyborem, ponieważ wiele zależy od naszych preferencji (stosunku do ryzyka). O wiele łatwiej wyjaśnić kwestię, jak zwiększać efektywność działań związanych z finansami osobistymi, innymi słowy: jak realizować wyznaczone cele przy niższym nakładzie czasu, pracy i pieniędzy, przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Książka jest skierowana do wszystkich zainteresowanych tematyką finansów osobistych, zawiera zarówno wyjaśnienie podstawowych pojęć, jak i zaawansowane symulacje (takie jak np. poduszka finansowa pod kredyt, analiza kredytów indeksowanych i denominowanych kursem waluty obcej), z których skorzystają osoby pragnące bardziej wnikliwie zająć się tematyką finansów osobistych.

Książka nie jest o tym: „jak zostać bogatym”, ale o tym, jak utrzymać płynność finansową przez całe życie. Jej treść opiera się na założeniu, że wspólnym celem wszystkich nie jest (jak to się wskazuje w wielu publikacjach) budowanie bogactwa, lecz utrzymanie zdolności do regulowania bieżących zobowiązań (czyli płynności). Jeśli osiąga się płynność, decyzja o tym, co robić z ewentualnymi nadwyżkami finansowymi (czy przeznaczyć na oszczędności, czy na konsumpcję), jest kwestią indywidualną. Książka zawiera ponad 80 przykładów i ponad 70 rysunków (wykresów i schematów), dzięki którym Czytelnik się dowie, na co powinien zwracać uwagę i jakie narzędzia może wykorzystać, aby z jednej strony zautomatyzować wszystkie proste decyzje finansowe (cykliczne), a z drugiej strony bardziej świadomie podejmować decyzje wielowymiarowe związane z oszczędzaniem, inwestowaniem, kredytowaniem, ubezpieczaniem czy opodatkowaniem. W większości wypadków trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi na pytanie, co jest najlepszym wyborem, ponieważ wiele zależy od naszych preferencji (stosunku do ryzyka). O wiele łatwiej wyjaśnić kwestię, jak zwiększać efektywność działań związanych z finansami osobistymi, innymi słowy: jak realizować wyznaczone cele przy niższym nakładzie czasu, pracy i pieniędzy, przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Książka jest skierowana do wszystkich zainteresowanych tematyką finansów osobistych, zawiera zarówno wyjaśnienie podstawowych pojęć, jak i zaawansowane symulacje (takie jak np. poduszka finansowa pod kredyt, analiza kredytów indeksowanych i denominowanych kursem waluty obcej), z których skorzystają osoby pragnące bardziej wnikliwie zająć się tematyką finansów osobistych.

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1

Wprowadzenie do zarządzania finansami osobistymi

1.1. Finanse osobiste a finanse gospodarstw domowych

1.2. Istota, cele i zakres zarządzania finansami osobistymi

1.3. Decyzje i ich racjonalność w zarządzaniu finansami osobistymi

1.3.1. Asymetria informacji a hazard moralny

1.3.2. Koszt utraconych możliwości

1.3.3. Problem oceny racjonalności decyzji

1.4. Narzędzia zarządzania finansami osobistymi

1.4.1. Rachunek przepływów pieniężnych gospodarstwa domowego

1.4.2. Bilans gospodarstwa domowego

1.4.3. Budżet gospodarstwa domowego

1.4.4. Tradycyjne a nowoczesne narzędzia

w zarządzaniu finansami osobistymi

1.5. Racjonalizacja wpływów i wydatków

1.5.1. Racjonalizacja wydatków cyklicznych .

1.5.2. Racjonalizacja wydatków niecyklicznych

1.5.3. Racjonalizacja wpływów

1.6. Płynność finansowa, wypłacalność a bankructwo gospodarstwa domowego .

Wnioski i rekomendacje

Rozdział 2

Oszczędzanie i inwestowanie

2.1. Istota i rodzaje oszczędności

2.2. Proces oszczędzania

2.2.1. Etapy procesu oszczędzania

2.2.2. Efektywność procesu oszczędzania

2.3. Oszczędzanie a inwestowanie

2.4. Inwestowanie bezpośrednie a inwestowanie pośrednie .

2.5. Rodzaje inwestycji gospodarstwa domowego

2.5.1. Inwestycje niematerialne – inwestowanie w siebie

2.5.2. Inwestycje rzeczowe

2.5.3. Inwestycje finansowe

2.6. Inwestowanie jako proces decyzyjny

2.6.1. Etapy w procesie inwestowania

2.6.2. Zabezpieczanie zysku i ograniczanie strat

2.7. Dochód i ryzyko inwestycji

2.7.1. Dochód i jego pomiar

2.7.2. Ryzyko i jego pomiar

2.8. Strategie inwestycyjne oparte na systematycznym inwestowaniu

2.8.1. Inwestowanie stałej kwoty – Dollar Cost Averaging (DCA)

2.8.2. Liniowy wzrost wartości portfela – Value Averaging (VA)

2.8.3. Zakup stałej liczby instrumentów – Constant Share (CS)

2.8.4. Wady i zalety strategii opartych na systematycznym inwestowaniu

2.9. Efekt uśredniania kosztu (cost average effect) a trend

Wnioski i rekomendacje

Rozdzia ł 3

Kredytowanie

3.1. Źródła finansowania gospodarstw domowych

3.1.1. Własne i obce źródła finansowania

3.1.2. Kredyt jako forma długu

3.2. Specyfika wybranych źródeł finansowania

3.2.1. Kredyt w rachunku bieżącym i rachunku kredytowym

3.2.2. Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna

3.2.3. Karta kredytowa a pozostałe karty płatnicze

3.2.4. Leasing

3.2.5. Pożyczka gotówkowa

3.3. Zdolność kredytowa i techniki jej zwiększania

3.3.1. Zdolność kredytowa

3.3.2. Techniki zwiększania zdolności kredytowej

3.4. Koszt kredytu i sposoby jego pomiaru

3.4.1. Koszty odsetkowe kredytu

3.4.2. Koszty pozaodsetkowe kredytu

3.4.3. Wybrane miary kosztu kredytu

Wnioski i rekomendacje

Rozdział 4

Zarządzani e zad łużeniem gosp odars twa domowego

4.1. Zarządzanie zadłużeniem i jego etapy

4.2. Racjonalizacja zadłużenia

4.2.1. Optymalizacja struktury i kosztów obsługi zadłużenia

4.2.2. Racjonalizacja zadłużenia

wysoko oprocentowanego (krótkoterminowego)

4.2.3. Racjonalizacja zadłużenia

nisko oprocentowanego (długoterminowego)

4.3. Poduszka finansowa pod kredyt i modele jej finansowania

4.3.1. Mechanizm tworzenia poduszki finansowej pod kredyt

4.3.2. Modele finansowania poduszki finansowej pod kredyt

opartej na inwestycji

4.4. Problem zadłużenia z tytułu kredytu złotowo-walutowego

4.4.1. Kredyt denominowany a indeksowany

4.4.2. Wpływ spreadu na koszt kredytu złotowo-walutowego

4.4.3. Atrakcyjność kredytu złotowo-walutowego

4.4.4. Wybrane źródła ryzyka kredytu frankowego

4.4.5. Analiza porównawcza kredytu frankowego oraz złotowego

Wnioski i rekomendacje

Rozdział 5

Ubezpieczanie

5.1. Ryzyko i metody sterowania ryzykiem a ubezpieczenia

5.2. Podział ubezpieczeń

5.2.1. Ubezpieczenia oferowane przez sektor publiczny i prywatny

5.2.2. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

5.2.3. Ubezpieczenia przymusowe i dobrowolne

5.3. Ubezpieczenie i podstawowe pojęcia

związane z ubezpieczeniami oferowanymi przez sektor prywatny

5.3.1. Pośrednicy na rynku ubezpieczeniowym

5.3.2. Strony umowy ubezpieczenia i podmioty stosunku ubezpieczenia

5.3.3. Podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń

5.3.4. Wybrane wyłączenia odpowiedzialności

5.4. Ogólne wskazówki dotyczące zawierania umów ubezpieczenia

5.5. Ochrona zdrowia i rodziny

5.5.1. Ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci)

5.5.2. Ubezpieczenie na dożycie

5.5.3. Ubezpieczenie na życie i dożycie

5.5.4. Ubezpieczenie na życie

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

5.5.5. Ubezpieczenia posagowe

5.5.6. Ochrona zdrowia

5.6. Ubezpieczenia mienia

5.6.1. Mieszkanie i dom

5.6.2. Ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC

5.6.3. OC w życiu prywatnym

5.6.4. Ubezpieczenie kredytu

5.7. Ubezpieczenia turystyczne

5.8. Zabezpieczenie emerytalne

5.8.1. Wydolność publicznego systemu zabezpieczenia emerytalnego

5.8.2. Analiza luki emerytalnej

5.8.3. Dobrowolne formy zabezpieczenia emerytalnego

Wnioski i rekomendacje

Rozdził 6

Op oda tkowanie

6.1. Daniny publiczne w Polsce

6.1.1. Podatki na tle innych danin publicznych

6.1.2. Wybrane daniny publiczne w Polsce

6.1.2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

6.1.2.2. VAT i akcyza

6.1.2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

6.1.2.4. Podatek od nieruchomości

6.1.2.5. Podatek od spadków i darowizn

6.1.2.6. Opłaty

6.2. Zarządzanie podatkami jako proces decyzyjny

6.2.1. Postawy wobec opodatkowania

6.2.2. Elementy zarządzania podatkami

6.3. Optymalizacja podatku dochodowego od osób fizycznych

6.3.1. Działania krótkoterminowe (operacyjne)

6.3.2. Działania długoterminowe (strategiczne)

Akty normatywne

Litera tura

Spis przykładów

Spis rysunków

Spis tabel

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Zarządzanie finansami osobistymi Teoria i praktyka”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *